0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Elintarvikelaitosten rakennesuunnittelussa on hallittava korkean hygieniatason edellyttämät erityisvaatimukset”

Swecon rakennesuunnittelun projektipäällikkö Pasi Marttinen on kartuttanut elintarvikealan ymmärrystään yli vuosikymmenen ajan. Elintarvikelaitosten rakenteilta vaaditaan poikkeuksellista hygieenisyyttä.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Pasi Marttinen ja toimin rakennesuunnittelun projektipäällikkönä teollisuusrakentamisessa. Olen ollut alalla yli 10 vuotta ja keskittynyt vähitellen elintarvikealan projekteihin.

Miksi olet kiinnostunut juuri rakennetekniikasta ja elintarvikealasta?

Rakenteiden lujuuden optimointi on kiinnostanut minua aina. Suunnittelussa voidaan minimoida esimerkiksi materiaalien käyttöä, ja rakennuksen eri runkoratkaisuilla vaikutetaan rakentamisen hiilipäästöihin merkittävästi. Uskon, että ilmastovastuullisuus tulee kasvattamaan painoarvoaan hankkeissa lähivuosina, kun rakennusalan lainsäädäntö velvoittaa toimijat hiilijalanjälkilaskentaan.

Päädyin ensimmäisiin elintarvikealan hankkeisiin urani alussa sattumalta, koska Swecolla on pitkiä asiakassuhteita useisiin alan toimijoihin. Projektien myötä oma kiinnostukseni kasvoi, erikoisosaaminen karttui ja tilaajapuolen henkilöt tulivat tutuiksi. Onnistuneiden hankkeiden pohjalta on luontevaa jatkaa yhteistyötä eteenpäin.

Elintarvikealan hankkeet kannattaa keskittää tietyille suunnittelijoille ja projektipäälliköille, koska niissä on aivan omia erityispiirteitään, kuten puhdastilojen ja vesipestävien tilojen hygieniavaatimukset. Rakenneratkaisuissa on olennaista, että kaikki pinnat ovat hyvin tiiviitä. Vesipestävissä tiloissa ei voi myöskään käyttää villaeristeitä, vaan niiden sijaan joudutaan usein käyttämään sandwich-tyyppisiä polyuretaanielementtejä.

Minkälaisissa projekteissa olet tällä hetkellä mukana?

Minua työllistää tällä hetkellä eniten Atrian uusi siipikarjalaitos, jonka suunnittelu Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen alkoi vuonna 2020. Uusi tehdas tulee lisäämään Suomen siipikarjan tuotantokapasiteettia noin 40 prosenttia. Investointi on Atrian historian suurin, ja viime vuonna hanke nousi Suurimmat rakennushankkeet 2021 -listauksessa sijalle 6. On hienoa olla mukana hankkeessa, jonka paikallinen merkitys on suuri ja joka työllistää paljon ihmisiä. Myös meiltä Swecolta on mukana useita suunnittelualoja.

Laitoksen suunnitteluaikataulu on ollut hyvin tiukka, ja meidän on pitänyt seurata omaa työtämme tarkkaan, jotta pysymme kartalla siitä, millaisia suunnitteluresursseja sekä suunnitelmia tarvitaan missäkin vaiheessa. Kohteessa on käytetty paljon elintarviketuotantoon räätälöityjä erikoisratkaisuja sekä materiaalina ruostumatonta ja haponkestävää terästä. Pölyn kerääntymisen vähentämiseksi vaakapintojen määrä on minimoitu.

Pidämme koko ajan mielessä myös suunnitteluratkaisujen eettisyyden. Kaikki suunnittelualat pyrkivät yhdessä tilaajan kanssa optimoimaan tuotantoeläinten olosuhteet laitoksessa. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi tilojen lämpötilaan ja ilmanvaihtoon.

Miten edistät omalla työlläsi teollisuusprojektien aikatauluja ja onnistumista?

Kaikki suunnitteluratkaisut on tärkeää käydä läpi yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Teollisuushankkeissa on usein mukana tilaajan ja eri suunnittelualojen lisäksi kansainvälisiä prosessi- ja laitetoimittajia sekä viranomaisia rakennusvalvonnasta pelastuslaitokseen. Pyrin panostamaan tiiviiseen ja avoimeen vuoropuheluun, jotta kaikki osapuolet tulevat huomioiduksi.

Tärkeää on myös hankkeen valmiusasteen seuraaminen, ja siinä hyödynnämme esimerkiksi WBS-työkalua (Work Breakdown Structure). Työn osituksen avulla suuret kokonaisuudet pilkotaan pienemmiksi paloiksi, mikä auttaa hahmottamaan hankkeen edistymistä. Samalla pystymme varmistamaan, että pysymme aikataulussa ilman, että kenenkään työkuorma kasvaa liian suureksi. Henkilöjohtaminen onkin minulle tärkeä osa projektinhallintaa.

Projektipäällikkönä Swecolla -juttusarja esittelee kerran kuussa yhden swecolaisen projektipäällikön. Projektipäälliköiden työssä asiakkaan tarpeet asettuvat keskipisteeseen, ja välillä painitaan haastavienkin kysymysten parissa.