0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Kemianteollisuuden kestävyyttä kehitetään vetytaloushankkeissa”

Pentti Pakarinen johtaa kemianteollisuuden hankkeita, joissa kehitetään muun muassa aivan uusia teknologioita. Energia-alan kestävyysmurros näkyy esimerkiksi vetytalouteen liittyvissä suunnitteluprojekteissa.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Pentti Pakarinen ja toimin projekti- ja ryhmäpäällikkönä kemianteollisuuden hankkeissa. Tulin Swecolle alun perin heti valmistumiseni jälkeen vuonna 2006, mutta kävin välillä töissä muualla, esimerkiksi prosessikehitysinsinöörinä, projektipäällikkönä ja EHSQ-päällikkönä. Kun palasimme perheen kanssa 2018 pääkaupunkiseudulle, palasin myös Swecolle, aluksi prosessisuunnittelijaksi ja sitten projektipäälliköksi.

Mikä sinua kiehtoo kemianteollisuuden hankkeissa?

Kemianteollisuus on suomalaisen teollisuuden kivijalkoja ja luonnontieteisiin linkittyvä ala, mikä on kiinnostanut minua aina. Pääsen työssäni johtamaan mielenkiintoisia projekteja ja työskentelemään hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa. Laaja-alainen kokemukseni auttaa ymmärtämään heidän tarpeitaan eri näkökulmista, ja esimerkiksi turvallisuusosaamiseni kautta voin tukea asiakkaita lainsäädäntöön ja luvituksiin liittyvässä dokumentoinnissa.

Miten kestävän kehityksen arvot näkyvät projekteissasi?

Kemianteollisuudessa on tällä hetkellä meneillään useita trendejä, joilla tähdätään globaaleihin ilmastotavoitteisiin. Monet hankkeet liittyvät energia-alan kestävyysmurrokseen ja hiilipäästöjen karsimiseen. Myös asiakkaamme ovat asettaneet omat hiilineutraalisuustavoitteet, joita työmme tukee. Asiantuntemustamme tarvitaan hankkeiden esiselvityksistä toteutukseen asti sekä esimerkiksi tehdastilojen modifioinnissa. Fossiilisia energianlähteitä korvataan vedyllä, biokaasulla ja muilla biopolttoaineilla sekä uusiutuvalla energialla. Moni hanke liittyy myös akkuarvoketjuun ja sitä kautta sähköautojen tuotantoon.

Energiatehokkuus on ollut osa teollisuussuunnittelua jo pitkään, ja hankkeiden vastuullisuus on näkynyt myös seurausanalyysien lisääntymisenä. Niillä havainnollistetaan erilaisten kemikaalien vaaroja ja onnettomuuksien seurauksia etukäteen. Näin asiat huomioidaan oikealla tavalla tehtaan sijoittelussa ja suunnittelussa.

Tällä hetkellä olemme mukana useissa luottamuksellisissa vetytalouteen liittyvissä projekteissa. Vetytalous on hiilineutraaliuden kannalta erittäin tärkeä kehityskohde, koska vedyllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Vedyllä on hyvä lämpöarvo, mutta se ei aiheuta hiilipäästöjä, vaan palamistuotteena syntyy vain vesihöyryä.

Suunnittelimme juuri asiakkaalle laboratoriotilat, joissa testataan uutta vedyn valmistusteknologiaa. Erityisen palkitsevaa projektissa oli se, että pystyimme tarjoamaan asiakkaalle tila- ja prosessisuunnittelun sekä riskitarkastelujen lisäksi paikallista talotekniikkaosaamista. Ison talon etuna onkin, että pystymme auttamaan asiakkaita monipuolisesti teollisuussuunnittelun lisäksi.

Minkälaisia asioita korostat teollisuushankkeiden projektinhallinnassa?

Tärkeintä on suunnitelmallisuus ja jatkuva kommunikointi asiakkaan kanssa. Minulle on tärkeää, että asiakas on koko ajan tietoinen siitä, miten projekti etenee ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Silloin yllätyksiinkin pystytään reagoimaan nopeasti. Aikataulutuksen pitää olla riittävän tarkkaa, ja sitä on myös seurattava. Varsinkin kehitysvaiheen hankkeissa työn laajuus on aluksi harvoin selvillä, mutta projekti on silti pidettävä annettujen raamien sisällä. Varmistan omalta osaltani, että asiakkaan tavoitteet saavutetaan jouhevasti ja aikataulussa.

Teollisuusprojekteissa jatkuva uuden oppiminen on välttämätöntä, ja seuraamme aktiivisesti, mitä alalla tapahtuu. Osallistumme seminaareihin ja koulutuksiin, jotta pysymme mukana alan teknologiamurroksessa. Myös työskentely erilaisissa hankkeissa antaa aina mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää alaa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Projektipäällikkönä Swecolla -juttusarja esittelee kerran kuussa yhden swecolaisen projektipäällikön. Projektipäälliköiden työssä asiakkaan tarpeet asettuvat keskipisteeseen, ja välillä painitaan haastavienkin kysymysten parissa. Juttujen avulla jaamme tietoa yli toimialarajojen projekteista, joissa olemme olleet tai olemme parhaillaan mukana. Lue kollegoiden onnistumisista ja opituista kokemuksista.