0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Maanalaisen rakentamisen ansiosta monet yhteiskunnalle välttämättömät toiminnot saadaan maan alle”

Juho Rahko työskentelee Swecolla monimuotoisissa kalliorakentamisen hankkeissa. Maanalaisten tunnelihankkeiden suunnittelussa nivoutuvat yhteen lukuisat eri suunnittelualat, joka tekee työstä opettavaista ja mielenkiintoista.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Juho Rahko ja toimin projektipäällikkönä ja kalliorakenteiden suunnittelijana pääasiassa infrarakentamisen parissa. Innostuin kalliorakentamisesta, kun pääsin opintojeni maisterivaiheessa mukaan kansainväliseen kaivosalan opinto-ohjelmaan. Opiskelin lukuisista eri maista tulleiden opiskelijoiden kanssa vaihtovuoden aikana Suomessa, Saksassa, Britteinsaarilla ja Hollannissa.

Mikä sinua kiehtoo kalliorakenteiden suunnittelussa?

Erityisesti minua kiehtoo kalliorakentamisen ympäristö. Kun on maan alla tunnelikohteessa jopa yli kilometrin syvyydessä, tuntee ihan pikkupoikamaista innostusta ja jännitystä. Kaivos- ja infrakohteissa minua kiinnostaa myös niiden monipuolisuus. Maanalaiset kalliotilat rakennetaan aina jotakin tiettyä tehtävää varten, ja mukana on paljon eri suunnittelualoja. Se on todella opettavaista.

Minkälaisissa projekteissa olet tällä hetkellä mukana?

Iso osa projekteistani liittyy tällä hetkellä rautatietunneleihin. Se on ollut minulle melko lailla uusi aluevaltaus. Rautateillä käytetään paljon omaa terminologiaansa, ja erityisvaatimuksia on paljon liittyen muun muassa henkilö- ja junaturvallisuuteen. Minulle ehkä tutumpaan kaivosmaailmaan verrattuna iso ero on myös rakenteiden elinkaaressa. Kaivoksissa tunneleita saatetaan rakentaa vain hetkellistä malmin poislouhintaa varten, minkä jälkeen tunneli suljetaan ja ehkä jopa täytetään. Rautatie- ja infratunnelien suunniteltu käyttöikä on yleensä jopa 100 vuotta.

Miten kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät kalliorakentamisessa?

Jo alan opinnoissa käsiteltiin paljon maanalaisen rakentamisen vastuullisuutta, ja kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ja kestävyydestä (”Green mining”) järjestettiin omia kursseja. Suomalaisessa kaivostoiminnassa kestävä kehitys onkin vahvasti läsnä. Se on tärkeää, koska kaivostoiminnassa on otettava aina huomioon muun muassa luonto- ja ympäristöarvot sekä ihmisten ja eläinten elinolot.

Maanalaisessa infrarakentamisessa kestävyys kiteytyy usein siihen, että monet yhteiskunnalle välttämättömät toiminnot saadaan maan alle. Maanalainen rakentaminen vapauttaa maankäyttöä muulle toiminnalle, kuten virkistyskäytölle ja asumiselle, ja samalla maan päältä poistetaan esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen aiheuttamat hajuhaitat. Kaupunkimaisemaan vaikuttaa olennaisesti, jos vedenpuhdistusaltaat saadaan vietyä maan alle pois maan päältä.

Maanalaisen rakentamisen hyödyt näkyvät myös tietunneleissa siinä, että pakokaasut voidaan ohjata poistoilmakuilujen kautta hallitusti juuri tiettyyn paikkaan maan päällä, tarvittaessa jopa puhdistettuina. Sillä voidaan vähentää lähipäästöjä esimerkiksi asuinrakennusten luona. Kaikessa kaupunkialueiden infrakohteissa lähtökohta onkin, että ympäristövaikutukset minimoidaan. Louhintavaihe ei saa vaikuttaa haittaavasti pohjaveden tasoihin tai aiheuttaa ympäristössä liiallisia tärinä-, melu- tai pölyhaittoja.

Myös maamassojen paikallinen kierrätys ja kuljetusten optimointi ovat kalliorakentamisessa aivan keskeisiä asioita. Hankkeissa mietitään usein, miten louhinnasta syntyviä maamassoja voidaan käyttää mahdollisimman lähellä, joko samassa tai lähiseudun hankkeissa, mikä minimoi kuljetusetäisyydet.

Projektipäällikkönä koen, että minun tärkeimpiä tehtäviäni on toimia hankkeessa linkkinä asiakkaan ja suunnitteluorganisaation välillä sekä pitää huoli, että kaikki tietävät koko ajan, mitä ollaan tekemässä. Projektipäälliköltä on hyvä löytyä sopivassa suhteessa päättäväisyyttä ja rauhallisuutta, ja minusta projekteissa tarvitaan myös pehmeitä arvoja. Inhimillisyys ja hyvä fiilis vaikuttavat omalta osaltaan hankkeen onnistumiseen.

Projektipäällikkönä Swecolla -juttusarja esittelee kerran kuussa yhden swecolaisen projektipäällikön. Projektipäälliköiden työssä asiakkaan tarpeet asettuvat keskipisteeseen, ja välillä painitaan haastavienkin kysymysten parissa.