0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Projekteissa pääsen luomaan muutosta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa”

Arkkitehti Lennart Lang toimii projektipäällikkönä teollisuushankkeissa. Arkkitehtinä hän tohtii esittää rohkeasti tyhmiäkin kysymyksiä, ja näin hankkeesta luodaan myös viranomaisia tyydyttävä selkeä kokonaisnäkemys.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen arkkitehti Lennart Lang ja toimin projektipäällikkönä teollisuusrakentamisen hankkeissa. Arkkitehtisuunnittelussa on erityisen mielenkiintoista, että tavoitteena on luoda synteesiä. Rakennuksen fyysinen olomuoto ilmentää aina omaa aikaansa ja yhteiskuntaa. Pääsenkin työssäni sulauttamaan fyysiseen rakennukseen vaikutteita eri puolilta.

Minkälaista osaamista arkkitehti tuo teollisuushankkeeseen?

Tulemme mukaan hankkeeseen mieluiten mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Silloin pääsemme paremmin perille kokonaisuudesta ja ehdimme vaikuttamaan asioihin, jotta kohde täyttäisi esimerkiksi kaupunkikuvalliset vaatimukset. Rakennuslupa-asiakirjoja laadittaessa perustavanlaatuiset asiat ovat monesti jo ehtineet lukkiutua, jolloin hyvienkin kehitysehdotusten esittäminen voi olla myöhäistä. Lisäksi voimme tarjota teollisuushankkeisiin innovatiivisia ratkaisuja, joilla kohde ilmentää tilaajan pyrkimyksiä kohti kestävää kehitystä ja tuottaa positiivisia vaikutuksia, kuten julkisuutta.

Arkkitehtien vahvuus teollisuushankkeissa on kokonaisnäkemys. Koulutuksemme ansiosta emme arastele esittää tyhmiäkään kysymyksiä, onhan pääsuunnittelijan pystyttävä esittelemään kohdetta myös ulospäin. Kun asiat on onnistunut vääntämään rautalangasta itselle, kohteesta on usein saatu niin selkeä käsitys, että se kelpaa myös viranomaisille. Pyrinkin aina lisäämään hankkeen eri osapuolten tietoisuutta toinen toistensa tekemisistä ja vetämään heitä yhteen.

Miten kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät projekteissasi?

Tärkeimpiä motiivejani tulla arkkitehdiksi juuri Swecolle oli, että pääsen hankkeissa konkreettisesti luomaan muutosta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Teollisuushankkeissa energiasäästöjen rinnalla tarkastellaan aina tuotannon näkökulmaa ja kehitetään teknologioita, jotka täyttävät niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristövastuut.

Pääprojektini on tällä hetkellä kansallisesti merkittävä Vantaan Energian HWP- eli vaarallisen jätteen polttolaitos. Olen ylpeä saadessani olla mukana hankkeessa, joka on osa tilaajan tavoitetta olla fossiiliton vuonna 2026 ja hiilinegatiivinen vuonna 2030. Se on maailmankin mittakaavassa aikamoinen saavutus. Suomen pitkät, kylmät ja pimeät talvet vaativat tehokasta energian varastointia, ja HWP-laitosinvestoinnin taustalla onkin maailman suurin lämmön kausivarasto eli lämpöakku. Se ottaa polttolaitoksen prosessissa syntyvän lämpöenergian talteen.

Energiamurrokseen liittyy myös toinen tämän hetken projektini, Fingridin Tuovilan sähköaseman laajennuksen pääsuunnittelu Mustasaareen. Uusia tuulipuistoja rakennetaan Pohjanlahdelle, mutta suurinta sähkönkulutus on etelässä. Siksi sähkönsiirtokapasiteettia tarvitaan koko ajan lisää.

Olemme mukana myös datakeskushankkeissa, joissa voidaan ottaa talteen tietokoneiden tuottamaa hukkalämpöä ja siirtää se kaukolämpöverkkoon. Tämä on tärkeä kehityssuunta, jotta pääsemme eroon kivihiilen käytöstä. Lisäksi osallistumme akkumateriaalihankkeisiin, joita tarvitaan Suomessa ja koko Euroopassa, kun liikenne sähköistyy.

Miten edistät teollisuusasiakkaiden kannattavaa liiketoimintaa?

Tärkeintä on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Pidän aina mielessä, että yritysten on pystyttävä tekemään voittoa silloinkin, kun hanke liittyy vihreään siirtymään. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen vaatii aktiivista keskustelua, ja käyn paljon asioita läpi asiakkaan kanssa. Pyrin elämään hankkeen pulssilla, jolloin joustavuus ja suunnitelmallisuus ovat tasapainossa. Seuraan tarkasti projektin tunnuslukuja ja informoin asiakasta siitä, mitä hankkeessa tapahtuu, milloin ja miksi. Näin hän kokee olevansa hankkeensa ohjaksissa eikä vain seuraaja.

Projektipäällikkönä Swecolla -juttusarja esittelee kerran kuussa yhden swecolaisen projektipäällikön. Projektipäälliköiden työssä asiakkaan tarpeet asettuvat keskipisteeseen, ja välillä painitaan haastavienkin kysymysten parissa.