0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Sairaala-allianssissa edustamme Swecon koko palvelutarjontaa”

LVI-tekniikan projektipäällikkö Henri Kärkkäinen työskentelee Ahveniston sairaala -allianssissa Hämeenlinnassa. Suunnittelun johdossa hän pitää asiakkaan, suunnittelijat tilanteen tasalla päivä ja kuukausi kerrallaan.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Henri Kärkkäinen ja toimin Swecolla LVI-suunnittelun projektipäällikkönä. Valmistuin LVI-insinööriksi vuonna 2007, ja koska olen aina ollut kiinnostunut monista asioista, se on ohjannut minut projektipäällikön tehtäviin.

Millaisissa hankkeissa työskentelet tällä hetkellä?

Tulin Swecolle vuonna 2018 suoraan ASSI Ahveniston sairaala -allianssihankkeeseen. Mukana on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Swecon lisäksi Skanska ja pääsuunnittelusta vastaava Team INTEGRATED -työyhteenliittymä, jonka osana ovat myös Swecon arkkitehdit. Lisäksi Swecon vastuulla on rakenne- ja talotekninen suunnittelu. Aluksi olin mukana osaprojektipäällikkönä, mutta vuodesta 2020 asti olen vastannut koko LVI-tekniikan suunnittelupaletista, joka sisältää myös automaation, sammutusjärjestelmät, sairaalakaasut ja energiaratkaisut.

Allianssissa vanhan Ahveniston sairaalan viereen rakennetaan Assi-keskussairaala, joka sijoittuu Suomen väestölliseen keskipisteeseen yhteensä 2,5 miljoonan suomalaisen saavutettavaksi. Vuoden 2021 alussa allianssissa siirryttiin kehitysvaiheesta toteutukseen. Suunnittelua ja rakentamista tehdään limittäin tiukalla aikataululla. Kun yksi osapuoli saa oman osuutensa valmiiksi, seuraava aloittaa saman tien.

Työskentelen päivittäin tilaajan, päätoteuttajan ja eri suunnittelijoiden kanssa. Yhdessä tekeminen ja ongelmien ratkominen kuuluvat päivittäiseen työhön. Sitä kautta minulle on muodostunut ajatusmaailma, etten edusta vain LVI-alaa tai talotekniikkaa, vaan koko Swecon palvelutarjontaa. Jos asiakkaalla on tarve jollekin asiantuntemukselle, kartoitan tehtävään sopivan henkilön.

Miten kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät projekteissasi?

Yhä useammissa hankkeissa on tavoitteena luoda turvallisia ja terveellisiä rakennuksia, joiden energia- ja elinkaarikustannukset ovat mahdollisimman edulliset. Energiankierrätys näkyy LVI-suunnittelun arjessa, eikä helppoihin ratkaisuihin enää tyydytä. Kun jäähdytyksestä syntyy ylijäämälämpöä, se kierrätetään lämpöpumpputeknologialla hyötykäyttöön.

Vastuullisuus näkyy minusta myös projektityöskentelyssä. Korona-aika opetti meidät työskentelemään eri paikkakunnilta käsin, mutta Swecolla on ollut jo pidempään käytössä hajautettu projektijohtamisen malli. Sen ansiosta suunnittelijat voivat olla mistä vain. Malli takaa asiakkaalle, että asiantuntemus on aina parasta mahdollista. Varsinkin sairaaloiden kaltaisissa erikoissuunnittelukohteissa on tärkeää pystyä hyödyntämään parhaita osaajia riippumatta siitä, missä he asuvat.

Miten pidät asiakkaan ajan tasalla vaativan kohteen kokonaistilanteesta?

Pyrin siihen, että hankkeissani ei pelätä keskeneräisten suunnitelmien esittelyä. Jos suunnitelmat tehdään heti loppuun asti, tehdään myös turhaa työtä. Tilaajalla voi olla erilainen näkemys siitä, mitä tavoitellaan. Yritän johtaa projekteja niin, että suunnitelmia tuotetaan iteratiivisena prosessina. Silloin asiakkaalle näytetään jo karkeita luonnoksia, ja suunnitelmia tarkennetaan askel kerrallaan.

Kaikella työskentelyllä pitää olla tavoite, ja jokaisen tavoitteen pitää olla helposti mitattavissa. Hyvä esimerkki on kustannusten hallinta. Huolehdin siitä, että minulla on koko ajan tiedossa hankkeen kokonaiskuva, jonka pohjalta budjetti ja resursoinnit on tehty. Tätä taustaa vasten peilaan sitten eri suunnittelutehtäviä päivä kerrallaan.