0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

PP Johanna Lehto

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Tärkeintä on vaikuttaa päätöksentekoon nostamalla kestävää kehitystä esiin.”

Johanna Lehto työskentelee strategisen maankäytön projektipäällikkönä. Hän korostaa ympäristöasioiden esiin tuomisen ja keskustelun tärkeyttä.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Johanna Lehto ja työskentelen Swecolla erilaisissa strategisissa ja muissa maankäytön hankkeissa. Osallistun myös ympäristövaikutusten arviointeihin ja teen erilaisia kehityskuvia ja masterplaneja, selvityksiä ja vaikutusten arviointeja.

Miten sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan erilaisissa projekteissa?

Vastaan projekteissa erilaisista yleisö-, asukas- ja maanomistajakyselyistä, jotka voivat olla osa kaavasuunnittelua tai ympäristökonsultoinnin puolella ympäristövaikutusten arviointia (YVA).

Toteutin yleisökyselyn viimeksi Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-arvioinnin yhteydessä. On hienoa olla mukana isossa hankkeessa, joka kiinnostaa ihmisiä laajasti. Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittynyt kysely sai useita satoja vastauksia. Vastausten analysoinnissa ja johtopäätösten raportoinnissa on yleensä haastavinta löytää punainen lanka. Metsä Fibren hanke saa alueella laajaa kannatusta, mikä näkyi myös kyselyn tuloksissa.

Kyselyjen toteuttaminen on vahvistanut ajatustani siitä, että puhumalla asiat selviävät. Kun syntyy keskustelua, asiat etenevät. Vaikeisiinkin tilanteisiin löytyy kompromisseja.

Miten kestävän kehityksen arvot näkyvät työssäsi?

Kestävä kehitys näkyy jokaisessa projektissani alkaen peruskaavoitukseen liittyvästä lainsäädännöstä. Minulle on henkilökohtaisesti tärkeää, että emme jätä maapalloa jälkipolville huonommassa kunnossa kuin olemme sen itse saaneet. Haluan olla mukana edistämässä ratkaisuja, jotka mahdollistavat elämän jatkumisen.

Tunnen, että voin omalla työlläni vaikuttaa asioihin. En usko, että kädestä pitäen neuvominen toimii, koska harva tilanne on yksiselitteinen. Päätöksentekoon vaikuttaminen on paras keino tuoda ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä arvoja esiin. Sen jälkeen voin vain toivoa, että asiat huomioidaan oikealla tavalla.

Toimin Swecolla ympäristötoimialan laatupäällikkönä, ja ympäristöasioiden huomiointi on yksi laatutyön tavoitteista. Laatujärjestelmän kautta ympäristöasiat otetaan esiin eri yksilöissä ja yhteyksissä, kuten projektien aikana, auditoinneissa ja kehitystyössä. Tärkeintä onkin nostaa asioita esille. Niin ne pysyvät ihmisillä mielessä.

 

Tämä haastattelu on osa Projektipäällikkönä Swecolla -artikkelisarjaa. Lue aiemmin julkaistut haastattelut täältä: https://www.sweco.fi/uutiset