0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projektipäällikkönä Swecolla: ”Työskentelytapamme ovat hioutuneet kouluhankkeissa tehokkaiksi”

Ville Vehkalahden tehtävät vaihtelevat rakennushankkeissa projektinjohdosta kosteudenhallintakoordinointiin. Hän pyrkii varmistamaan asiakkaan tyytyväisyyden pitämällä hankkeen aikataulun, budjetin ja laadun mielessä kaikessa päätöksenteossa.

Kuka olet ja mitä teet Swecolla?

Olen Ville Vehkalahti ja toimin rakennushankkeissa monissa eri tehtävissä. Rakennuttajakonsulttina voin olla esimerkiksi hankkeen projektipäällikkö, projekti-insinööri tai kosteudenhallintakoordinaattori. Projektipäällikön ja -insinöörin tehtävät ovat aika samanlaiset, mutta jälkimmäisessä vastuulleni kuuluu enemmän taustatyötä ja ensimmäisessä päätöksentekoa. Käytännössä ohjaan hankkeissa suunnitteluvaihetta tai vastaan rakennuttamisesta ja valvonnasta. Toteutan myös kuntoarvioita ja muita asiantuntijalausuntoja. Rakentamisalalla minua kiehtoo erityisesti se, että oma kädenjälki tulee näkyviin ja siihen voi myös vaikuttaa.

Minkälaisissa projekteissa työskentelet tällä hetkellä?

Olemme Päijät-Hämeen seudulla mukana monissa koulu- ja päiväkotihankkeissa, ja työskentelytapamme ovat hioutuneet tehokkaiksi. Kokemuksemme kautta tiedämme, mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jotta rakennuksella on vähintään 50 vuoden käyttöikä ilman ongelmia. Koulukohteissa tilaajat kysyvät yhä useammin tiettyjä rakenneratkaisuja, kuten harjakattoja ja rossipohjaa, joilla pyritään varmistamaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet.

Toimin tällä hetkellä kosteudenhallintakoordinaattorina esimerkiksi Kailas-talossa. Kyseessä on päiväkodin, ala-asteen ja liikuntasalin yhdistävä monitoimirakennus, jonka kaupunki rakennuttaa vanhan koulun tilalle. Ympäristökestävyys on yksi hankkeen tavoitteista, ja puuta käytetään muun muassa rakennuksen julkisivussa ja vesikatossa.

Vastikään Lahdessa valmistui Koulutuskeskus Salpauksen keskustakampuksen yhden osan peruskorjaus. 1950- ja 1960-luvuilla rakennetun kaksiosaisen kiinteistön julkisivu on suojeltu, ja kokonaisuuteen lisättiin laajennusosa, joka sisältää uuden pääsisäänkäynnin, porrastornin ja hissin. Yhteistyö Museoviraston kanssa olikin tiivistä. Kahden eri rakennuksen lattiapintojen saaminen samaan tasoon ei ollut helppoa, mutta nyt rakennusten välillä on helppo liikkua.

Olen parhaillaan aloittamassa myös toista osittain suojeltua rakennushanketta, Senaatti-kiinteistöjen omistaman Sippolan koulukodin peruskorjausta. Valmistuessaan 1836 rakennus toimi herraskartanona, ja valtion koulukodiksi se muutettiin 1900-luvulla. Rakennuksella on upea suojeltu julkisivu, joka säilytetään mahdollisimman alkuperäisenä. Muuten sisätilat ja esimerkiksi ilmanvaihto uusitaan kokonaan.

Miten huolehdit asiakassuhteesta rakennuttamisen aikana?

Pyrin olemaan helposti saavutettavissa, mikä vaatii monia eri asioita riippuen siitä, onko asiakas uusi vai ennestään tuttu. Tärkeintä on, että asiakkaalla on meiltä selkeästi yksi yhteyshenkilö, jolle voi aina soittaa ja joka etsii vastauksen kaikkiin kysymyksiin. Isona talona Swecon sisältä löytyy paljon osaamista, ja sitä myös hyödynnetään melkein hankkeessa kuin hankkeessa.

Oma roolini on varmistaa, että ajantasainen tieto kulkee kaikille osapuolille. Mitään ei saa unohtua tai jäädä hoitamatta. Kaikissa hankkeissa on myös varauduttava yllätyksiin ja muutoksiin. Tilaajaa kiinnostaa ennen kaikkea hankkeen kustannus, aikataulu ja laatu, ja kun ne pidetään mielessä kaikessa päätöksenteossa, asiakas on tyytyväinen lopputulokseen.

Projektipäällikkönä Swecolla -juttusarja esittelee kerran kuussa yhden swecolaisen projektipäällikön. Projektipäälliköiden työssä asiakkaan tarpeet asettuvat keskipisteeseen, ja välillä painitaan haastavienkin kysymysten parissa. Juttujen avulla jaamme tietoa yli toimialarajojen projekteista, joissa olemme olleet tai olemme parhaillaan mukana.