0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Putkiremonttibarometri

Putkiremonttibarometri: Päätöksiä putkiremonteista ei kannata lykätä

Putkiremonttibarometrin mukaan putkistojen vuodot ovat vuosi toisensa jälkeen suurin syy aloittaa putkiremontti. Päätöstä remontin aloituksesta lykätään usein liian pitkään. Kriittisiä remontteja, kuten linjasaneerauksia ei kannata lykätä missään olosuhteissa. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri on kattavin tutkimus suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden putkiremonteista. Jo 11 kertaa toteutettuun tutkimukseen vastasi tänä vuonna 254 isännöitsijää ympäri Suomea. Sweco oli mukana tutkimuksen toteutuksessa.

Taloyhtiöille vihreää valoa hankkeiden jatkoon

Putkistossa esille tulleet vuodot ovat merkittävin yksittäinen syy aloittaa remontti. Toiseksi nousee pitkän tähtäimen suunnittelu ja ennakointi. Jotta taloyhtiöissä osataan ajoissa varautua isoihin hankkeisiin myös taloudellisesti, pitkän tähtäimen suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen ovat ratkaisevassa asemassa.

”Taloyhtiöiden ei kannata lykätä päätöksiä tai kriittisten hankkeiden aloituksia myöhäisemmäksi, jos kyseessä on esimerkiksi putkiremontti ja putkistossa on esiintynyt vuotoja. Taloyhtiöhankkeissa kannattaa edetä ja etsiä vaihtoehtoisia tapoja esimerkiksi yhtiökokousten pitämiseen ja päätösten tekoon. Suunnittelun resursseja on tällä hetkellä hyvin saatavilla”, vakuuttaa Swecon asiantuntija Panu Lallukka.

Vaihtoehtoiset mallit haastavat kiinteähintaisen urakan

Kiinteähintainen kokonaisurakka on edelleen tavallisin tapa toteuttaa putkiremontti, mutta sen osuus on laskenut jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Vastaavasti tavoitehintaiset ja erilaisilla kannustejärjestelmillä täydennetyt yhteistoimintaurakat ovat nousussa.

”Eri hankintamuotojen käyttö on nyt lyömässä läpi ja viime vuoteen verrattuna puhutaan noin kymmenen prosentin noususta. Tämä näkyy myös Swecon Kumppanuus VARMA ja JOUSTO -hankkeiden määrässä. Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä taloyhtiöiden osakkaiden kokemukset ja palautteet yhteistoimintaurakoista ovat olleet hyviä. Tavoitehintaisuus ja erilaiset kannustinjärjestelmät kannustavat etsimään toimivampia ja tehokkaampia tapoja toteuttaa hanke.  Uskon, että ne ovat tulevaisuudessa vieläkin isommassa osassa”, toteaa Panu Lallukka.

Energiatehokkuuden parantaminen ei saa jäädä juhlapuheisiin

Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen on taloudellisesti järkevää putkiremonttihankkeen yhteydessä. Putkiremonttibarometrin mukaan pitkälti yli puolet isännöitsijöistä kokee, että energiansäästö ohjaa päätöksentekoa tulevaisuudessa. Aineistosta käy myös ilmi, että selvityksiä energiatehokkuuden parantamiseksi putkiremonttien yhteydessä on tehty lähes kymmenen prosenttia vähemmän viime vuoteen verrattuna. Tuloksissa ja puheissa on ristiriitaa.

”Todellisuus näyttää olevan vielä harmittavan kaukana juhlapuheista, joissa energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä arvoista. Tulevaisuuden ja säästöjen kannalta energiatehokkuustoimia ei kannata lykätä, vaan toteuttaa. Tätä puoltavat myös asuinrakennusten energiatehokkuutta parantavat ARAn merkittävät tuet”, Swecon asiantuntija Markus Hyttinen pohtii.

Swecon toteuttamat energiaselvitykset ja vertailuanalyysit auttavat tekemään taloudellisesti kannattavimmat päätökset, jotka vaikuttavat myös asumisviihtyvyyteen. Investointi energiatehokkuuteen on vahva panostus tulevaisuuteen.