0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco impact varmistaa kiinteistön tuottavuuden investoinnin alkumetreillä

Teknisen ja kaupallisen asiantuntemuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistäminen heti investoinnin alkumetreillä tuottaa lisäarvoa hankkeelle, käyttäjille ja sijoittajille.

Sweco Impact -palvelun tavoite on varmistaa, että rakennushankkeissa huomioidaan pitkän tähtäimen kaupallinen vaikuttavuus. Tämä toteutuu, kun liiketoiminnallinen ymmärrys tuodaan mukaan investointiin jo alkumetreillä.  

OSAOPTIMOINNISTA ELINKAARIAJATTELUUN SOPIMUSTEN JA YHTEISTYÖN AVULLA

Rakennushankkeita lähdetään vetämään usein tekninen osaaminen edellä. Haaste on, että vakiintunut tapa toimia on siilomainen ja kannustaa osaoptimointiin, sanoo Swecon kiinteistökehitysjohtaja Kim Karves.

Karveksen mukaan kaupallisen tavoitteen pitäisi ohjata tekemistä nykyistä vahvemmin heti hankkeen alusta alkaen, jotta varmistetaan, että investointi tuottaa parasta arvoa käyttäjille ja sijoittajille.

“Kiinteistö tuo omistajalle tai sijoittajalle tuottoa vasta elinkaarensa aikana, eli kun joku maksaa vuokraa. Rakennushankkeessa mukana olevat taas laskuttavat kaiken jo rakennusvaiheessa. Osapuolten tavoitteet eivät siten ole linjassa”, sanoo Karves.

Sweco Impact -palvelun tavoitteena on varmistaa, että osaoptimoinnin sijaan hankkeita ohjaa aidosti elinkaariajattelu. Karveksen mukaan tämä voidaan varmistaa esimerkiksi sopimuksin.  “Sopimusrakenteen miettiminen hankkeen varhaisessa vaiheessa on kriittistä, kun osapuolia kannustetaan luomaan arvoa kiinteistölle ja sen omistajille.”

Sopimusrakenteen lisäksi kokonaisvaltainen hankeohjaus ja hankekumppaneiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen ovat ratkaisevan tärkeitä hankkeissa, joissa on paljon sidosryhmiä.

“Siiloista pääsemme eroon lisäämällä yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä”, Karves tiivistää.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMINEN TAKAA PARHAAN TULOKSEN

Sweco Impact -palvelun taustalla on impakti- eli vaikuttavuussijoittamisen käsite. Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi positiivista vaikutusta yhteiskuntaan tai ympäristöön.

“Tämä on nopeasti kasvava sijoittamisen muoto. Idea on, että sijoituksen tuotosta ei anneta periksi, vaikka se samaan aikaan tuottaa hyvää joko ympäristölle tai yhteiskunnalle”, Karves sanoo.

Sweco Impact -palvelun lähtöajatus on, että kestävän kehityksen huomioiminen rakennushankkeissa lisää tuottoa ja pienentää riskiä pitkällä aikavälillä. Ympäristö- ja hyvinvointisertifikaatti voi kertoa esimerkiksi siitä, että rakennuksessa on parempi energiatalous ja sähköautojen lataus on huomioitu ja siten rakennuksen hallittavuus on tulevaisuudessa parempi.

Karveksen mukaan tavoite on, että YK:n kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat kaikkea työtä.

KAIKKI YHDELTÄ LUUKULTA

Sweco Impact yhdistää siis kolme osaamisaluetta: teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen. Ratkaisua tarjotaan asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena, jotta hankinta on helppoa ja vastuut ovat selkeät. Tarvittaessa hankkeessa voidaan käyttää alikonsultteina myös esimerkiksi asiakkaan toivomia kumppaneita.

“Keräämme eri osaamisalueiden, käyttötarkoitusten ja suunnittelualojen parhaat osaajat yhteen riippumatta siitä, ovatko he swecolaisia vai talon ulkopuolelta”, Karves kertoo.

Sweco Impact -palvelua tarjotaan pääsääntöisesti kiinteään hintaan Success Fee -periaatteella.

“Tällä haluamme osoittaa, että kannamme vastuumme siitä, että kustannukset pitävät ja päämäärä on yhteinen. Asiakas saa palvelun yhdeltä luukulta, ja me ohjaamme kaikkea”, Karves tiivistää.

Tutustu Sweco Impactiin ja referensseihimme.