0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco koodasi suunnitteluohjelmaansa automaattisen hiilijalanjälkilaskijan

Lisäosa on integroitu osaksi rakennesuunnittelun Tekla Structures -tietomallinnusohjelmaa, jonka suurimpiin käyttäjiin Sweco kuuluu euroopanlaajuisesti yli 1200 käyttäjällään. Lisäosan avulla Swecon suunnittelija näkee päästöluvun koko mallille tai sen osille jo suunnitteluvaiheessa.

Lisäosa hyödyntää geneerisenä päästötietokantana Rakentamisen päästötietokantaa (co2data.fi), jota ylläpitää ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Suunnittelija näkee suoraan suunnittelunäkymästä valitsemansa rakenteen päästövaikutuksen, lisäten tiedon aitoa käytettävyyttä.

”Tehokkaan työkalun myötä meillä on nyt aito kyky arvioida ja vertailla vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kestävyysnäkökulmasta ja tarjota asiakkaillemme havainnollisesti ja perustellusti ympäristömyönteisempiä vaihtoehtoja kaikissa hankkeissamme”, valottaa Swecon rakennetekniikan toimialajohtaja Ismo Tawast.

Tietokantaan valmiiksi integroitu päästölaskenta, joka on harmonisoitu ja skaalattavissa antaa Swecon asiakkaille valtavasti etuja. Etukäteen tehtävä päästölaskenta sisällytetään rakennuslupaprosessiin vasta vuonna 2024, mutta Swecon asiakkaat pääsevät eturintamassa totuttelemaan uuden sääntelyn arkeen jo nyt lisääntyneellä tietoisuudella hankkeidensa ympäristövaikutuksista.

Energiantuotannon päästöjen painuessa, materiaalivalintojen merkitys korostuu jatkuvasti. Rakenteet voivat vastata energiatehokkaissa uudisrakennuksissa jopa yli 70 % koko rakennuksen hiilijalanjäljestä, jolloin ilmaston kannalta tärkeät ratkaisut tehdään suunnittelupöydällä.

”Päästövaikutusten arvioinnin ja vaihtoehtojen tarkastelun tulee olla osa suunnittelijan arkea. Automatisoidut ja integroidut työkalut tekevät tämän helpoksi ja auttavat hahmottamaan päästövaikutusten pienentämisen kannalta kriittiset kokonaisuudet ja näiden yhteydet. On hienoa, että ympäristöministeriö tarjoaa käyttöön yhteisen tietokannan yhteismitallisuuden ja ymmärryksen edistämiseksi”, toteaa Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin.

Kestävän kehityksen edelläkävijänä Sweco kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Sweco sijoittui jaetulle yhdeksännelle sijalle yhdessä finanssikonserni Nordean kanssa tuoreessa Aktuell Hållbarhet -tutkimuksessa, jossa rankattiin Ruotsin 133 suurinta pörssiyhtiötä vastuullisuusnäkökulmasta.

”Integroimalla ensimmäisenä toimijana päästölaskurin rakennesuunnittelijoiden arkeen, Sweco auttaa asiakkaitaan mukautumaan vallitsevaan toimintaympäristöön, missä sekä sijoittajat että viranomaiset edellyttävät konkreettisia näyttöjä vastuullisista investoinneista”, sanoo Swecon teknologiapäällikkö Kari Nöjd.

Sweco tulee tarjoamaan Suomessa kehiteltyä lisäosaa myös muille Sweco-maille.

 

Lisätietoja

Ismo Tawast, rakennetekniikan toimialajohtaja, Sweco, 040 528 7432, ismo.tawast@sweco.fi

Tim Karike, pr- ja mediasuhteet, Sweco, 044 507 5562, tim.karike@sweco.fi

 

Kuva: Suunnittelijan esimerkkinäkymä ohjelmassa.