0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sweco on valittu Espoon kaupunkiradan turvalaitejärjestelmien suunnittelijaksi

Espoon kaupunkirata on Väyläviraston, Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin yhteishanke, josta on sovittu myös Helsingin seudun MAL-sopimuksessa.

Espoon kaupunkirata on valtakunnallisesti merkittävä ratahanke. Hanke mahdollistaa Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Karjaan lähijunaliikenteen sekä Turun suunnan kaukojunaliikenteen kehittämisen vastaamaan kasvavien matkustajamäärien tarpeita. Espoon kaupunkirata on myös osa Helsinki–Turku nopean junayhteyden (Tunnin juna) ensimmäistä vaihetta. 

Kaupunkiradan myötä Espooseen odotetaan muodostuvan noin 1,5 miljoonan asukkaan työssäkäyntialue. Radan odotetaan ohjaavan Espoon keski- ja pohjoisosien kasvua ja rakentamista vuosikymmenen ajan – aiempaa nopeammat ja sujuvammat joukkoliikenneyhteydet tukevat tätä kasvua ja kehitystä koko kaupunkiradan alueella. 

Swecon toimeksiantoon kuuluu suunnitteluperusteiden, edellisen suunnitteluvaiheen turvalaitejärjestelmien toimivuuden ja toteuttavuuden arviointi sekä turvalaitteiden rakentamissuunnitelmien laatiminen koko kaupunkiradan alueelle. Suunnittelualueen läpileikkaavana tekniikka-alana turvalaitesuunnitelmien yhteensovitus muiden hankkeeseen liittyvien suunnittelukokonaisuuksien kanssa on tärkeässä roolissa.  

”Olemme Swecolla ylpeitä siitä, että pääsemme suunnittelemaan pääkaupunkiseudun mahdollisesti tärkeimmän rataosuuden turvalaiteratkaisua. Ratkaisulla varmistetaan tulevaisuuden nopeiden junayhteyksien toimivuus, sekä mahdollistetaan turvallinen ja täsmällinen junaliikenne tuleville vuosikymmenille. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Tulevat turvalaitesuunnitteluratkaisut ovat osa toimintaohjelmassa määritettyä tavoitetta rakentaa kestävää infrastruktuuria ja turvallista kaupunkia sekä toimia ilmastonmuutosta vastaan”, yksikön johtaja Mikko Rislakki kertoo. 

”Olemme tyytyväisiä siitä, että saimme osaavan tekijän Espoon kaupunkiratahankkeen turvalaitejärjestelmien suunnittelijaksi. Tämän sopimuksen allekirjoituksen myötä saamme rakentamissuunnittelukokonaisuuden työn alle koko laajuudessaan, eli hanketta voidaan suunnitella kattavasti ja aikataulussa kaikki tekniikka-alat huomioiden”, projektipäällikkö Tommi Rosenvall Väylävirastosta kertoo.   

Kaupunkirata vähentää junaliikenteen häiriöitä ja parantaa täsmällisyyttä koko Helsinki–Turku-välillä. Lisäksi hanke tukee Espoon ja Kauniaisten kaupunkiympäristön ja maankäytön kehittämistä sekä tehokkaan joukkoliikenteen kehittämistä parantamalla junayhteyksiä ja liityntäpysäköintiä. 

Lähi- ja kaukojunaliikenteen palvelutasoa parantava hanke aloitetaan rakentamissuunnittelulla, jonka jälkeen siirrytään usean vuoden kestävään rakentamisvaiheeseen. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2028.

Kuva:Väylävirasto