0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

SuomAreenan lavalla istuvat Kai Mykkänen, Herkko Plit, Jenni Lautso, Ville Lehmuskoski ja Riku Maidell. Juontaja, Iida Vakkuri seisoo puhujien vieressä

Swecolaiset SuomiAreenassa — keskustelussa vihreä siirtymä ja hyvän maanantain ainekset

SuomiAreena keräsi tänä vuonna paitsi suuryleisön myös lukuisia swecolaisia aurinkoiseen Poriin. SuomiAreenan torstai-ilta huipentui Swecon järjestämään keskusteluun vihreästä siirtymästä. Keskustelijoina olivat Iida Vakkurin johdolla ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen, Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski, P2X:n toimitusjohtaja Herkko Plit sekä Swecon Riku Maidell ja Jenni Lautso.

Keskustelun pohjana käytettiin aiemmin tänä vuonna julkaisemaamme tutkimusta suomalaisten asenteista vihreään siirtymään. Tutkimuksen mukaan suomalaisten ymmärrys vihreästä siirtymästä vaihtelee: vain 41 prosenttia vastaajista kertoi ymmärtävänsä vihreän siirtymän merkityksen ja joka kolmas vastaaja koki ymmärtävänsä vihreää siirtymää huonosti tai ei lainkaan.

Keskustelussa pohdittiin sitä, että konkretian puute saattaa aiheuttaa epävarmuutta suhtautumisessa vihreää siirtymää kohtaan, vaikka Suomessa on viime vuosina panostettu isosti kestävään energian tuotantoon. Enemmistö suomalaisista pitää vihreää siirtymää kuitenkin myönteisenä asiana, vaikka toteutumiseen luottamus on vaihtelevaa. Porissa Rantalavan täyden katsomon yleisö oli samoilla linjoilla: yleisöäänestykseen osallistuneista 79 prosenttia luotti vihreään siirtymään, 21 prosenttia ei.

Vihreää siirtymää käsiteltiin keskustelussa myös kaupunkien ja kuntien roolin kautta. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan varmistaa muun muassa energiatehokkaat asunnot sekä kaupunkirakenne, joka houkuttelee liikkumaan kävellen, pyörällä ja joukkoliikennettä hyödyntäen. Ajankohtaan sopiva aihe oli luonnon tuominen kaupunkiin siten, että helleaaltojen yleistyessä meillä on varjoisia paikkoja ulkoiluun. Keskustelijat muistuttivat, että ilmastonmuutos lisää helleaaltojen lisäksi myös tulvia ja rankkasateita, joiden aiheuttamilla tuhoilla on hintansa.

Lopuksi yleisöä pyydettiin kertomaan, missä järjestyksessä heistä vihreän siirtymän pitäisi edetä. Vaihtoehtoina olivat asuminen, energiantuotanto, kaupunkiympäristö, liikenne, maatalous ja ruuan tuotanto, rakentaminen ja teollisuus. Yleisön neuvo päättäjille oli: energiantuotanto, teollisuus ja liikenne.

Katso tallenteelta, miten keskustelijat kommentoivat tuloksia

Maanantai voi olla mahtava

Henkilöstöjohtajamme Sari Metsänen nousi SuomiAreenan lavalle perjantaina Lähtijät -podcastin järjestämässä keskustelussa hyvästä johtamisesta. Miten johtamisella saadaan henkilöstölle sellainen fiilis, että maanantaisin on kiva tulla töihin?

Hyvä johtaminen on kaiken ytimessä ja sitä Swecollakin kehitetään jatkuvasti, Sari kertoi yleisölle. Keskeisiä kulmakiviä johtamisessamme ovat muun muassa valta ja vastuu, psykologinen turvallisuus, luottamus ja kunnioitus. Hän myös nosti esiin, että johtajan ei tarvitse olla supersankari, eikä johtajaakaan saa jättää yksin. Eikä asiakasnäkökökulmakaan johtajuuskeskustelussa unohtunut. Sarin sanoin: ”Sitoutunut ja vastuuntuntoinen työyhteisö on myös asiakkaan etu!”

Katso koko keskustelu Katsomossa