0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecolla vahva työnantajamaine

Tutkimuksen perusteella tekniikan alan ammattilaiset ja korkeakouluopiskelijat pitävät Swecoa hyvänä ja kiinnostavana työpaikkana. Swecon työnantajamaine on noussut merkittävästi myös suuren yleisön keskuudessa.

Swecon työnantajamaine on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, osoittaa T-Median toteuttama Luottamus&Maine-tutkimus: kaikki tutkitut maineen kahdeksan osa-aluetta olivat tekniikan alan ammattilaisten ja korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa selkeästi hyvällä tasolla.

”Sweco on onnistunut luomaan itselleen tekniikan alan osaajien ja opiskelijoiden parissa vahvan maineen. Sweco saa pandemiasta huolimatta hyvälle tasolle yltävät arvosanat kaikista maineen osa-alueista – myös jokaisesta työpaikkaosion syventävästä väittämästä. Harva yritys suoriutuu näin vahvasti kaikilla mittareillamme”, kertoo T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Erityisen positiivinen mielikuva tekniikan alan ammattilaisilla ja opiskelijoilla on Swecon vastuullisuudesta, taloudesta sekä tuotteista ja palveluista. Työpaikkaosion syventävistä väittämistä Swecon vahvuuksina nähdään kiinnostavat työtehtävät, hyvät etenemismahdollisuudet sekä työn merkityksellisyys. Kehittymismahdollisuuksia Swecolla puolestaan on siinä, kuinka tuoda esille yhtiön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, johtamista sekä sitä, millainen työpaikka Sweco on.

Swecon kehittyminen ja mainetyö näkyy erityisesti suuren yleisön keskuudessa. ”Kansalaisten parissa Sweco onnistui vuodessa nostamaan Luottamus&Maine-mallin työpaikkadimension arvosanaa enemmän kuin yksikään muu seuraamistamme 16:sta rakennus- ja suunnittelualan yrityksestä”, Harri Leinikka jatkaa.

Sweco toteuttaa työnantajamainetutkimuksen vuosittain samaan aikaan henkilöstötutkimuksen kanssa. Henkilöstön hyvinvointi ja työntekijäkokemus sekä ulkoinen työnantajamaine on Swecolle tärkeä kehityskohde, ja tutkimustuloksia hyödynnetäänkin Swecolla monipuolisesti sekä työyhteisön että ulkoisen työnantajakuvan kehittämisessä.

”Henkilöstö- ja työnantajamielikuvatutkimukset puhuvat samaa kieltä: meillä halutaan olla töissä ja meille halutaan hakea töihin. Lupaamme työntekijöillemme tarjota merkityksellisiä mahdollisuuksia, mutkattomassa ilmapiirissä, alan huippujen joukossa, ja on ilo huomata, että myös työntekijälupauksemme välittyy tuloksista”, Swecon viestintäjohtaja Sanna Huopio kertoo.

”On tärkeää, että työntekijöidemme kokemus vastaa sitä, mitä kerromme yrityksestämme ulospäin, mutta samalla on tärkeää huolehtia myös siitä, että kerromme rohkeasti vahvuuksistamme työnantajana. Vaikka Luottamus&Maine -tutkimuksen tulokset ovat hyvällä tasolla, tulee meidän edelleen vahvistaa viestiämme ulospäin siitä, millainen työpaikka Sweco työntekijöidemme mielestä on: inhimillinen, joustava, mutkaton ja matalahierarkinen”, Sanna Huopio sanoo.

Kuva: Swecon maine on tekniikan alan osaajien ja opiskelijoiden keskuudessa hyvällä tasolla. Arviointiasteikko ulottuu yhdestä viiteen. Kohtuullisen ja hyvän maineen raja on 3.50, joka ylittyy Swecon arvioinneissa kaikilla osa-alueilla.