0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon maisemasuunnittelulle myönnettiin KESY-tunnus

Julkaistu: 14.11.2023

KESY-tunnus voidaan myöntää yrityksille tai yksittäisille hankkeille, ja tunnuksen saajat sitoutuvat kestävän ympäristörakentamisen toimintamalliin ja tavoitteiden edistämiseen. Kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli kerää yhteen keinot, jotka pyrkivät vähentämään tai lieventämään haitallisia vaikutuksia, joita rakentamisesta syntyy. Toimintamalli kattaa koko rakentamisprosessin suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. 

Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen asettavat maisemasuunnittelulle haasteita. Suomalaisista yli 70 % asuu kaupungeissa, joka asettaa viihtyisälle ympäristörakentamiselle selkeän tarpeen. KESY-tunnuksen toimintamalli auttaa huomioimaan kestävän kehityksen ja erityisesti ekologisen kestävyyden näkökulmat ympäristörakentamisessa. Tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää ympäristöä siten, että rakentamisesta syntyviä haitallisia vaikutuksia vältetään kokonaan tai lievennetään.  

”KESY-tunnuksen saaminen ilahdutti meitä maisemasuunnittelijoita kovasti. Se todentaa maisemasuunnittelussamme jo käytössä olevia suunnitteluperiaatteitamme. Autamme luomaan kokonaiskestävää yhteiskuntaa, jossa on tilaa niin ihmisille kuin luonnolle. Katsomme kaupunkiympäristöä tasapuolisesti ihmisten ja luonnon näkökulmasta, samalla huomioiden arjen välttämättömyydet, kuten katujen talvikunnossapidon ja sujuvan työmatkaliikenteen. Lumikuormien on mahduttava jatkossakin suomalaiseen kaupunkikuvaan”, maisemasuunnittelun päällikkö Eija Grönqvist kertoo. 

Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lisää sosiaalista kestävyyttä

KESY-tunnuksen yksi teema keskittyy ihmisten ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintaperiaatteet tukevat kulttuuriympäristöjen arvojen vaalimista, ulkotilojen saavutettavuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää viheralueiden ja muiden julkisten tilojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Vihrealueilla ja vehreällä ympäristöllä on tunnistettu myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ulkotiloilla on myös merkittävä rooli henkisen palautumisen, yhteisöllisyyden ja fyysisten aktiviteettien paikkana.  

Kestävä rakentaminen edellyttää monialaista asiantuntemusta 

Kestävien valintojen tekeminen vaatii eri näkökulmien yhteensovittamista, ja on tärkeää että kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmat kattavat rakennushankkeen koko ketjun. KESY-tunnuksen toimintamalli antaa työkalut rakentamispaikan vesiolosuhteiden, maaperän ja kasvillisuusolosuhteiden vaalimiseen, toimintaperiaatteet raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden tuotantoon, valintaan ja kierrätykseen sekä toimintaperiaatteet energiasäästöön, ilmanlaatuun ja ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Asiakkaamme odottavat ja haastavat meiltä kestävien valintojen tekemistä.   

Lisätietoja:
Eija Grönqvist, Maisemaosaston osastopäällikkö, eija.gronqvist@sweco.fi 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.