0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon virtuaaliset tietomalliratkaisut vahvistavat Honkajoki oy:n projektivientiä

Swecon virtuaaliset tietomalliratkaisut vahvistavat Honkajoki Oy:n projektivientiä

Swecon ja kiertotalouslaitoksiin erikoistuneen Honkajoki Oy:n yhteistyöllä on pitkä historia. Yhteistyö on saanut nyt uusia ulottuvuuksia, kun mukaan on otettu Swecon Virtual Design and Construction (VDC) -toimintaprosessi sekä SmartDrawings- ja VirtualSite-virtuaalitodellisuusratkaisut, joita asiakas voi hyödyntää projektinsa kaikissa elinkaarivaiheissa. Tällä hetkellä Honkajoki hyödyntää ratkaisuja viennin edistämiseen.

”On merkittävää, että tunnemme asiakkaan, heidän liiketoimintansa ja tavoitteensa erinomaisesti. Pitkä asiakassuhde mahdollistaa sen, että osaamme oikeaan aikaan tarjota oikeaa ratkaisua oikeaan ongelmaan”, toteaa Swecon teollisten kiertotalouspalvelujen koordinoija ja hankkeen projektipäällikkö Mika Kierikka.

Honkajoki Oy pyörittää Suomen oloissa ainutlaatuista kiertotalouslaitosta: laitos käsittelee vuodessa 190 000 tonnia eläinperäisiä sivutuotteita. Logistisesti tämä tarkoittaa samaa kuin laitokselle saapuisi joka arkipäivä 21 täysperävaunurekkallista teurastamoilla, lihanleikkaamoilla ja muualla lihanjalostusketjuissa syntynyttä sivutuotetta.

”Honkajoen kiertotaloustoiminnan tausta ulottuu 25 vuoden taakse, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana laitoksemme on laajentunut ja kehitystyön tuloksena olemme laatineet kokonaisen kiertotalouslaitoskonseptin”, kertoo Honkajoki Oy:n toimitusjohtaja Kari Valkosalo.

Honkajoki Concept tähtää markkinoille, joissa eläinperäisten sivutuotteiden käsittely on vasta kehittymässä eikä kohderyhmillä ole siten kattavaa ymmärrystä vastaavasta teollisesta liiketoiminnasta. Swecolta löytyy kiertotaloushankkeisiin liittyvää oleellista näkemystä niin hankkeen valmistelun kuin projektin läpiviennin kannalta. Asiakkaan erityistarve konseptinsa myyntiponnisteluihin ja laitosesittelyihin tunnistettiin ja ratkaisuksi teollisten kokonaisuuksien hahmottamiseen ehdotettiin virtuaalisia tietomalliratkaisuja

Virtuaaliset tietomalliratkaisut rakentavat uutta arvoa hankkeen elinkaarelle

VirtualSite™ ja SmartDrawings™ ovat Swecon asiantuntijoiden ja asiakkaiden yhdessä kehitämiä alustoja tietomallien hyödyntämiseen. Valkosalo kokee, että Swecon kanssa tehty kehittämisyhteistyö on tuottanut hedelmää: ”Sweco on huomioinut meidät hyvin. Osa ideoistamme on jo toteutettu ja osa on kehittämisputkessa. Tällaisten ratkaisujen ja teknologian hyödyntäminen projektiviennissä on tulevaisuutta ja siinä kannattaa ehdottomasti olla mukana jo nyt.”

Virtuaalisiin tietomalliratkaisuihin liittyy elinkaariajattelu. Palveluilla voidaan tuottaa asiakkaalle arvoa koko heidän hankkeensa elinkaaren ajan, aina alun suunnittelusta ja päätöksenteosta markkinointiin ja myyntiin asti. Palveluratkaisujen jatkuva kehittyminen perustuukin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

”Asiakaslähtöisyys ja osaavat asiantuntijamme ovat toimintamme ehdoton vahvuus”, Swecon teknologiakehityksestä vastaava Jyri Tuori sanoo. ”Koska hyödynnämme virtuaalitodellisuutta, voidaan esimerkiksi rakentamiskokouksien yhteydessä tehdä havaintoja, jotka yleensä paljastuvat työmaavaiheessa tai pahimmillaan vasta käyttöönotossa. Virtuaalinen tietomalli poistaa tietohävikkiä ja väärinkäsityksiä perinteisiin piirustuksiin tai havainnekuviin verrattuna”, Tuori kuvailee.

Honkajoki Oy:lle mahdollisuudet hyödyntää virtuaalitietomalliratkaisuja ovat suuret. ”Uskomme, että saamme jatkossa virtuaalipalveluista suurimman hyödyn laitosten asennustoiminnassa ja huollossa. Projektimme ovat Aasiassa ja asiakkaamme auttaminen toiselle puolelle maailmaa – etänä – tulee vähentämään huolto- ja ylläpitokustannuksia merkittävästi”, toimitusjohtaja Valkosalo tiivistää näkemyksensä tulevista hyödyistä.