0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

consultants at the plant

Teollisuuden EPCM-palveluilla tuetaan suomalaista kiertotaloutta

Swecon ammattilaisten kädenjälki näkyy niin miljardi- kuin miljoonaluokan kiertotaloushankkeissa ympäri Suomen. Asiantuntijapalveluja tarjotaan kiertotalouslaitosten suunnitteluun, hankintaan ja rakentamiseen aina hankevaiheesta käytön aikaiseen optimointiin.

Swecon asiantuntijat tarjoavat teollisuuslaitosprojekteihin erilaajuisia EPCM-palveluja asiakkaan valitsemalla tavalla. Palvelun laajuus voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti.

”Sovitamme EPCM-palvelujamme joustavasti asiakkaan tarpeiden ja edun mukaan. Projektinjohto- ja hankintapalvelujen lisäksi toimitus voi sisältää suunnittelua ja työmaatehtäviä”, kertoo Swecon kiertotalouden asiantuntija Mika Kierikka. Yhteistyöhön voi kuulua myös BIM- ja turvallisuuskoordinointia sekä toimitusten, asennusten ja käyttöönoton valvonta. ”Varmistamme, että kiertotaloushankkeen toteutus viedään läpi onnistuneesti, sujuvasti ja ajallaan.”

Pääsuunnittelija vastaa myös riskienhallinnasta

Sweco toimii useissa hankkeissa rakennuttajakonsulttina tai teollisuuden pääsuunnittelijana. Teollisuuden laitoshankkeissa pääsuunnittelija keskittyy hallitsemaan tuotantoon liittyviä rajapintoja ja yhteensovitusta. Tärkeä osa yhteistyötä on riskienhallinta.

”Projektinjohtoon kuuluu turvallisuusnäkökohtien lisäksi toiminnallisten riskien hallinta, muun muassa HAZOP-poikkeamatarkastelulla. Huolehdimme hankkeen aikana, että aikataulut, budjetti ja tavoitteet pitävät. Loppujen lopuksi riskienhallinnassa on kyse kokonaisuuden hallinnasta”, Kierikka korostaa.

Virtuaaliratkaisut tukevat sujuvaa yhteistyötä

EPCM-palveluissa toimiva yhteistyö on yhtä tärkeää kuin osaaminen.

”Jos yhteistyö ei pelaa, tavoitteisiin ei päästä”, kiteyttää Swecon johtava asiantuntija ja projektipäällikkö Arto Hakola. Hänen mukaansa hyvin toimiva yhteistyö on ehdoton edellytys myös sille, että hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa. Yhteistyömenetelmiä jalostetaan koko ajan, ja vuoropuhelun tukena voidaan käyttää esimerkiksi virtuaaliteknologiaa.

”Swecon VirtualSite-ratkaisulla teollisuuslaitoksesta luodaan yksityiskohtainen VR-malli, jolla havainnollistetaan esimerkiksi muutoksia, joita uudet osakokonaisuudet aiheuttavat olemassa olevaan prosessiin”, Kierikka kertoo.

Onnistunut vuorovaikutus näkyy myös lopputuotteen laadussa. Tehokas ja hallittu prosessi takaa puhtaamman lopputuotteen, mikä on kiertotaloushankkeissa olennaista.

”Varmistamme omalta osaltamme, että kierrätystuotteen laatu täyttää sille asetetut vaatimukset suhteessa neitseellisiin raaka-aineisiin. Mitä laadukkaampi tuote, sitä arvokkaampia jatkojalosteita siitä pystytään tekemään”, Hakola toteaa.

Aktiivista yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi

Swecolla on vuosikymmenten kokemus kiertotalousprojekteista, teollisten sivuvirtojen prosessoinnista ja kierrätyskuituhankkeista, esimerkiksi puusta tekstiileihin. Vahvojen kumppanuuksien ja monialaisen osaamisen ansiosta Swecon asiantuntijoiden kädenjälki näkyy suomalaisessa kiertotaloudessa laajasti.

”Tarjoamme EPCM-palveluja lukuisiin kiertotaloushankkeisiin ja olemme mukana esimerkiksi Suomen suurimmissa muovin kierrätys- ja jalostushankkeissa”, Kierikka sanoo. ”Yhteisenä päämääränä on nostaa Suomen kierrätysaste EU:ssa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden tasolle.”