0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

yli 80% asiantuntijatyön tekijöistä haluaisi jatkaa etätyötä pandemian jälkeenkin

Tuore selvitys vahvistaa: Etätyö lisää hyvinvointia ja tehokkuutta – mutta vain jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä

Sweco teetti yhteistyössä Terveystalon ja Taloustutkimuksen kanssa selvityksen etätyöhön liittyvistä kokemuksista. Vastaajista yli puolet kokee, että pandemian pakottama etätyö on sekä tehostanut tekemistä että lisännyt vapaa-ajan mahdollisuuksia. Samalla yhteisöllisyyteen panostaminen on keskeistä työhyvinvoinnin kannalta. Tulosten perusteella Sweco kehittää omaa hybridityön malliaan.

Etätyö on tullut monelle tutuksi kuluneen vuoden aikana ja organisaatioissa oltiin pandemian myötä uuden edessä – niin myös Swecolla. Siksi Sweco ryhtyi selvittämään asiantuntijatyön nykytilaa sekä työntekijöiden odotuksia työtään kohtaan pidemmällä tähtäimellä yhteistyössä Terveystalon kanssa. Syntyi laaja selvitys tulevaisuuden hybridityöstä. Selvitykseen haastateltiin asiantuntijoita eri aloilta ja kerättiin lisäksi yli tuhannen suomalaisen näkemyksiä aiheesta. Taloustutkimus toimi tutkimuksen toteuttajana.

Tutkimuksen mukaan yksi asia on selvää: paluuta entisenlaiseen toimistoarkeen ei näytä olevan. Sen sijaan tulevaisuuden työ on joustava yhdistelmä erilaisia työnteon tapoja ja paikkoja. Tutkimus osoittaa, että lähes 70 % asiantuntijatyötä tekevistä haluaa työskennellä etänä enemmän pandemian jälkeen kuin ennen sitä.

”Suunnittelemme Swecolla tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Juuri siksi asiantuntijatyön ymmärtäminen on meille tärkeää ja haluamme olla askeleen edellä sen kehittämisessä. Se, että työntekijöiden halu tehdä etätyötä aiempaa joustavammin kasvaa, on merkittävä signaali työelämän kehittämiselle, mutta myös kaupunkisuunnittelulle ja rakentamiselle”, pohtii Swecon maajohtaja Markku Varis.

Mielipiteet etätyön oikeasta määrästä hajautuivat melko tasaisesti yhden ja viiden päivän välille ja toisaalta eri ikäryhmien välille. Innokkaimpien, eli 41–50-vuotiaiden, keskuudessa toivottujen etäpäivien keskiarvo hipoi 2,8 päivää. Yli puolet nettikyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että etätyö on parantanut paitsi aikaansaavuutta myös tasapainottanut työn ja vapaa-ajan välistä suhdetta.

Yhteisöllisyyttä kannattaa vaalia

Selvityksen mukaan etätyön erityisiksi haasteiksi koetaan tauottomat videopalaveriputket, luova ideoinnin puute sekä ohentunut yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen mahdollistaminen on tutkimuksen mukaan tulevaisuuden hybridityölle erittäin keskeinen haaste ratkaistavaksi. Etätyön hyödyt, kuten työntekijöiden lisääntynyt hyvinvointi, aikaansaavuuden tunne sekä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, ovat nimittäin saavutettavissa vain, jos yhteisöllisyyden haaste etäoloissa pystytään ratkaisemaan.

Tutkimus osoittaa, että työn hajautuminen kodin ja toimiston välille kysyy työntekijöiltä itsensä johtamisen taitoja. On punnittava tarkemmin, mitkä tehtävät hoituvat kotona ja mikä vaatii kasvokkaista kohtaamista. Vastaavasti esihenkilöiltä vaaditaan entistä vahvempia sosiaalisia kykyjä ja kiinnostusta kohdata työntekijöitä myös kahdenkeskisesti.

“Hybridityössä on valtavasti otettavaa. Esimerkiksi ihmisten mahdollisuudet rytmittää päiväänsä joustavammin ja valita kullekin työlle siihen sopiva paikka voivat lisätä hyvinvointia ja työmotivaatiota merkittävästi. Hybridityön yhteisöllisyyden, johtamisen ja itseohjautuvuuden haasteisiin siis kannattaa pureutua. Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä ihmisten kanssa rohkeasti kokeillen”, toteaa Sari Metsänen, Swecon henkilöstöjohtaja.

Toimistoille ennustetaan muutosta, ei kuolemaa

Toimitilojen osalta hybridityön tuoman muutoksen suunta ei ole yksiselitteinen: toisaalta tutkimukseen haastatellut asiantuntijat nostavat esiin mahdollisuuden isot pääkonttorit korvaaville pienemmille “kohtaamishubeille” kaupunkien keskustoissa, toisaalta spekuloidaan pääkonttoreiden pirstaloitumisella ympäri yrityksen toiminta-aluetta siten, että työntekijä voi vaivattomasti valita lähimmän satelliitin. Joka tapauksessa edessä on isoja kysymyksiä rakentamiselle.

Terveystalon organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa näkee hybridityössä mahdollisuuden isoon siirtymään, jolla on vaikutuksia niin yksilöiden, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasolla. “Tämä selvitys osoittaa, että tulevaisuuden hybridityö tulee olemaan suuri muutos totutulle tavalla tehdä asiantuntijatyötä. Muutoksessa piilee hienoja mahdollisuuksia. Organisaatioiden kannattaa nähdä vaivaa parhaiden käytäntöjen etsimiseen. Reipas tiedonjako on nyt paikallaan, sillä useimmat organisaatiot ovat parhaillaan samojen kysymysten äärellä. Pitkällä aikavälillä muutoksen voidaan ajatella heijastuvan myös yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kuten työlainsäädäntöön.”

Koko raportin voi ladata tästä (pdf) >>

Lisätietoja:

Sari Metsänen, henkilöstöjohtaja, Sweco, puh. 050 300 6437, sari.metsanen@sweco.fi
Heini Jokinen, lehdistökontakti, Sweco, puh. 040 718 0063, heini.jokinen@sweco.fi