0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kaupungit ja kiinteistöt voidaan suunnitella tukemaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Urban Insight: Kaupungit ja kiinteistöt voidaan suunnitella tukemaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

Julkaistu: 23.6.2021

Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi eritoten kaupungeissa asuvien terveydentilaan ja siihen, miten elämme ja työskentelemme. Mennyt vuosi on kiihdyttänyt ymmärrystämme siitä, miten tärkeää on suunnitella asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kaupunkeja ja kiinteistöjä. Vietämme keskimäärin vain 10 prosenttia ajastamme ulkona – joten 80-vuotiaana olet viettänyt 72 vuotta elämästäsi sisätiloissa.

Ympäristön, yhteiskuntajärjestelmien ja fyysisen sekä henkisen terveyden välillä on monitahoinen yhteys. Vihreät, houkuttelevat kaupungit, jotka kannustavat liikkumaan sekä terveelliset rakennukset, sekä sisä- että ulkotilat, ovat erittäin tärkeitä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.  

Swecon asiantuntijoiden laatimassa Urban Insight -raportissa esitellään visio vihreästä kaupungista, terveellisistä rakennuksista ja miten nämä tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. 

“Tutkimusten mukaan ihmisillä, joilla oli pandemian aikana mahdollisuus nähdä viherympäristöä, oli vähemmän ahdistus- ja masennusoireita kuin ihmisillä, joilla ei ollut vastaavaa mahdollisuutta. Tämä osoittaa sen, miten tärkeää on lisätä kaupunkien viheralueiden pinta-alaa asukasta kohden ja parantaa niiden laatua”, sanoo Swecon insinööri ja maisema-arkkitehti Camilla Julie Hvid Tanskasta. 

Koronaviruspandemia on paljastanut myös terveellisen sisäympäristön merkityksen. Ilmanlaadun lisäksi hyvinvointia tukevan sisäympäristön suunnittelussa on huomioitava valaistus ja melu.  

“Vietämme 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa, ja asuin- ja työpaikkarakennusten sisätilojen suunnittelulla ja ilmastolla on merkittävä vaikutus terveyteemme. Lisäksi kiinnostava tutkimustieto on, että toimistossa työpäivän aikana luonnonvalolle altistuvat työntekijät nukkuvat työviikon aikana keskimäärin 46 minuuttia pidemmät yöunet verrattuna vain keinovalaistuksessa työskenteleviin ihmisiin”, sanoo Daniel HojniakSwecon kestävyys- ja hyvinvointikonsultti Puolasta. 

Raportissa tuodaan myös esiin, että tulevaisuuden kaupunkien ja rakennusten tulee kannustaa ihmisiä terveellisiin liikkumisvaihtoehtoihin. Tätä tavoitetta tukeakseen insinöörien ja arkkitehtien on muun muassa suunniteltava julkisista ulkotiloista monipuolisia verkostoja, joiden solmukohdat tarjoavat kanssakäymistä ja toimintoja.   

”Suomessa esimerkiksi arkkitehtisuunnittelun ytimessä on ulko- ja sisätilojen keskustelu keskenään, kun mietimme ihmisten hyvinvointia tukevia ratkaisuja. Meillä eritoten vuodenaikojen vaihtelu ja reunakaudet, sateinen syksy ja säätilaltaan oikukas alkukevät ovat erityinen haaste kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Miten hyvinvointia tukevat ulkotilat saadaan osaksi sisätilaa, kun ikkunasta näkyvä maisemakin voi olla harmaa? Esimerkiksi Turussa on suunnittelussa toimistohanke, jossa sisäpihalle sijoittuva metsä ja vehreät julkisivut tuovat luontoelementin elämykselliseksi osaksi arkkitehtuuria”, kommentoi Swecon arkkitehtien kehitysjohtaja Juha Vihma tuoretta Urban Insight -raporttia. 

”Terveelliset rakennukset ja kaupungit sekä hyvinvoivat asukkaat” on toinen Urban Insight -raportti Swecon kaupunkien terveyttä ja hyvinvointia käsittelevässä julkaisusarjassa, jossa asiantuntijat nostavat esiin ajatuksia, ratkaisuja ja tieteellisiä tutkimustuloksia, joita tarvitaan turvallisten ja kestävien tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen suunnitteluun.