0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

UI hiilipäästötön energia

Urban Insight: Kuinka siirrymme sataprosenttisesti hiilipäästöttömään energiaan?

Energiantuotanto on maailmanlaajuisesti merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde; siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin vähentäisi päästöjä huomattavasti. Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen vaadittava teknologia ja infrastruktuuri ovat jo olemassa, mutta tehottomat lähestymistavat ja kielteiset asenteet hidastavat kehitystä.

YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on vahvistanut, että ilmaston lämpenemisen vakavimmat seuraamukset voidaan yhä välttää, jos toimeen ryhdytään heti. Ilmansaasteet ovat yksi suurimmista haasteista maailman kaupungeissa. Uusiutuvan energian käyttöön siirtyminen olisi erittäin tehokas keino rajoittaa niin lämpötilan nousua kuin parantaa ilmanlaatua.

Toimivia strategioita on olemassa, ja jotkin maat, kuten Costa Rica, Norja ja Ruotsi, ovat jo siirtyneet uusiutuviin energiamuotoihin suuressa osassa energiantuotantoaan. Jokaisessa maailman maassa on saatavilla jokin uusiutuvan energian muoto. Miksei uusiutuvaa energiaa sitten käytetä enemmän – mikä meitä estää?

”Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla on sekä hyödyllistä että kustannustehokasta. Mutta jos haluamme siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa nopeammin, meidän on pystyttävä muuttamaan käsityksiä uusiutuvasta energiasta. Teknologiset ratkaisut, kuten energian varastointi, ovat myös tärkeitä keinoja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoon lämmityksessä ja liikenteessä”, neuvoo Tanja Groth, Swecon johtava energiaekonomisti Iso-Britanniasta.

Swecon Urban Insight -raportti The Limits to Renewable Energy analysoi ratkaisuja, joilla voitaisiin varmistaa perinteisten energiajärjestelmien korvaaminen kokonaan uusiutuvilla energiamuodoilla sähköntuotannossa, lämmityksessä ja liikenteessä. Sektorikohtaisiin toimiin turvautumisen sijaan tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa uusiutuvan energian integrointiin.

”Energiaverkot ovat olleet tähän asti yksisuuntaisia ja energiantuotanto keskitettyä. Nykyteknologia mahdollistaa energiantuotannon ja -ohjauksen suurimman murroksen koskaan. Suomessa sähkö-, lämpö- tai kylmäenergian varastointi, kysyntäjousto ja digitalisaation tuomat työkalut mahdollistavat energian tarkan ohjauksen kulutuksen mukaan. Uusiutuva energia on mahdollisuus ja osa energiaratkaisua – ja jo markkinalähtöisestikin edullinen ja tehokas perinteisen rinnalla”, kertoo Swecon energia-asiantuntija Pasi Haravuori.

Taustaa
Urban Insight pohjautuu Swecon asiantuntijoiden raportteihin, jotka tarkastelevat kaupunkikehityksen haasteita asukkaiden näkökulmasta. Lue uusin raportti täältä.