0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Urban Insight: Ovatko kaupunkimme ekologisia autiomaita vai luonnon monimuotoisuuden pesäkkeitä?

Urban Insight: Ovatko kaupunkimme ekologisia autiomaita vai luonnon monimuotoisuuden pesäkkeitä?

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on elintärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja jopa pandemioiden ehkäisemiseksi, totesi YK:n pääsihteeri António Guterres hiljattain. Sweco osoittaa uudessa Urban Insight -raportissaan, kuinka kaupungeistamme voidaan tehdä osa ratkaisua ja miten tuemme biodiversiteettiä kaupunkisuunnittelun avulla.

WWF:n Living Planet 2020 -raportin mukaan lähes 70 prosenttia luonnonvaraisista eläimistä, linnuista ja kaloista on kadonnut vuoden 1970 jälkeen. YK asetti 20 tavoitetta luonnon vahingoittumisen rajoittamiseksi vuonna 2010, mutta tuoreen globaalia luonnon monimuotoisuutta koskevan raportin mukaan yhtäkään näistä tavoitteista ei ole saavutettu täysin vuoteen 2020 mennessä.

Näistä karuista ekologisista näkymistä huolimatta Swecon uusi Urban Insight -raportti esittelee kaupungit mahdollisina luonnon monimuotoisuuden edistäjinä ja havainnollistaa, kuinka voimme hyödyntää ratkaisuja, jotka muuttavat lopputulosta ja edistävät biodiversiteetin säilymistä.

”Kaupungeilla on suuri potentiaali tukea monimuotoista luonnonympäristöä, mikäli kaupunkirakenteet suunnitellaan ekosysteemipalveluita ja alueen luonnon ominaispiirteitä hyödyntäen. Tämä vaatii maankäyttösuunnittelun, infrastruktuurin ja arkkitehtuurin kytkemistä toisiinsa, ja alueille ominaiset luonnon ominaispiirteet ja arvokas lajisto tulisi huomioida jo maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa sekä ottaa nämä osaksi kaupunkirakenteiden kokonaisuutta”, toteaa Swecon johtava asiantuntija, biologi Tarja Ojala, joka on myös yksi raportin laatijoista.

Edellä mainitusta toimintamallista voi olla valtavia hyötyjä. Kasvillisuus vähentää melua, antaa suojaa auringolta, vähentää helleaaltojen vaikutuksia ja ehkäisee ilmastonmuutosta. Esimerkiksi puiden sijoittelu oikein rakennusten ympärille voisi vähentää ilmastointilaitteiden käyttöä 30 prosenttia ja pienentää energiankulutusta 20–50 prosenttia.

Swecon Urban Insight -raportti Building in biodiversity – for climate, for health on osa ilmastotoimia käsittelevää raporttisarjaa, jossa asiantuntijamme esittelevät dataa, faktoja ja tutkimustietoa, jota tarvitaan turvallisten ja kestävien tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen suunnittelussa.

Havainnekuva: Sweco Architects, Rantzausbakken uusi asuinalue, Horsens, Tanska