0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Vanhan Vaasan sairaalan uudisrakennus luo uudenlaisen ympäristön oikeuspsykiatriselle hoidolle Suomessa

Vanhan Vaasan sairaalan historialliselle alueelle on suunnitteilla uudisrakennus, jonka tilaratkaisujen kehittämiseen osallistettiin myös vaativaa pitkäaikaista hoitoa tarvitsevat potilaat. Tavoitteena on tukea potilaiden hyvinvointia arjessa ja vahvistaa hoidon sosiaalista kestävyyttä.

Vanhan Vaasan sairaala on erityistason hoitoa, asiantuntijapalveluja ja mielentilatutkimuksia valtakunnallisesti tuottava valtion mielisairaala ja Suomen vanhin edelleen samassa paikassa sijaitseva sairaala. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta, ja sairaala-alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Moni rakennus alkaa olla peruskorjauskunnossa.

”Peruskorjaaminen vaatii tilojen tyhjentämisen, joten uudisrakentaminen todettiin parhaaksi keinoksi turvata ja jopa lisätä potilaspaikkoja”, kertoo rakennukset omistavan Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Jari Auer.

Vanhan Vaasan sairaalan johtava lääkäri Pirjo Takala kertoo, että valtion mielisairaaloissa tarjottavien palvelujen tarve on Suomessa huutava. Psykiatristen sairaalapaikkojen määrä on laskenut 22 000:sta 2700:aan (1970–2021). ”Erityisen haastavaa on löytää paikkoja vaikeasta psykoosisairaudesta kärsiville potilaille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista hoitoa ja joilla on käyttäytymisen hallintaan liittyviä ongelmia.”

Potilailla ja henkilökunnalla samansuuntaisia toiveita

Senaatti-kiinteistöt, Vanhan Vaasan sairaala ja Suomen Arkkitehtiliitto järjestivät kesällä 2022 uudisrakentamisesta arkkitehtuurikutsukilpailun. Sillä haettiin erilaisia toteutusvaihtoehtoja, jotka sopisivat historialliselle alueelle ja tukisivat toiminnan kehittämistä.

Modernin potilasrakennuksen pitää antaa raamit hyvin monimuotoiselle toiminnalle kolmella erityisen vaativaan toimintaan tarkoitetulla vastaanotto- ja tutkimusosastolla. Siksi jo arkkitehtikutsukilpailun ehdotuksista haluttiin kuulla käyttäjien mielipide. Takalan mukaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on osa sairaalan arkea.

”Potilailla on edustus muun muassa sairaalan laajennetussa johtoryhmässä, ja vertaisohjaajat auttavat niin vierailijoita kuin toisia potilaita osastoilla ja erilaisissa hoitoryhmissä.”

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen ryhmäpäällikkö Kaisa Narvio osallisti viiden kilpailuehdotuksen arviointiin sekä sairaalan henkilökuntaa että ensimmäisiä kertoja Suomessa oikeuspsykiatrisen sairaalan potilaita. Neljässä työpajassa kilpailutöitä arvioitiin puolueettomasti ennalta suunnitellun käsikirjoituksen mukaan. Yksi työpajoista oli suunnattu potilaille.

”Yllätyin iloisesti siitä, miten hyvin potilaat tunsivat tontin päivänkierron ja osoittivat välittämistä toinen toisiaan kohtaan. Myös henkilökunta toimi työpajoissaan selvästi potilaiden äänenä.”

Henkilökunnan ja potilaiden toiveet olivat samansuuntaisia, ja kaikki korostivat muun muassa yhteisten tilojen toimivaa järjestystä, turvallisuutta ja ulkoilumahdollisuuksia. Pirjo Takalan mukaan ulkoilun merkitys korostuukin tilanteessa, jossa ihminen on menettänyt sairauden takia vapautensa. ”Ympäristön on tärkeää tuottaa hyvää mieltä ja miellyttäviä kokemuksia.”

Millaista on tulevaisuuden psykiatrinen hoito Suomessa?

Voittajaksi valittiin työryhmä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n ”Huomassa”-ehdotus. Yksi sen ominaispiirteistä on tilojen solumaisuus käytävien sijaan. Esimerkiksi turvasolut ovat tiloja, joiden tarkoituksena on auttaa potilaita säätelemään käyttäytymistään ilman, että siihen tarvitaan perinteisiä rajoittamiskeinoja, kuten eristystä.

”Turvasoluun avautuvat turvahuoneet, joissa esimerkiksi aggressiivinen tai itsetuhoinen potilas voi rauhoittua ja saada itsensä hallintaan henkilökunnan avun turvin”, Takala sanoo. Turvahuoneet mahdollistavat myös laadukkaamman vierihoidon toteuttamisen.

Uudisrakennukseen on tulossa sairaala-alueen yhteinen valmistuskeittiö sekä monitoimisali. Kaikille 48 potilaalle tarjotaan oma huone, ja ulkoilemaan pääsee ilman vuoroja suoraan maantasosta. Lisäksi osastoilla on muun muassa aistihuone, jossa ahdistunutta oloa voi helpottaa esimerkiksi musiikin avulla.

Uusilla tilaratkaisuilla luodaan turvallinen ja viihtyisä ympäristö niin potilaille kuin henkilökunnalle sekä joustavuutta henkilöresursointiin. ”Voisinkin kuvitella, että Vanhan Vaasan sairaala toimii oikeuspsykiatrisen hoidon suunnannäyttäjänä Suomessa”, Senaarin Auer toteaa.

Lue lisää Vanhan Vaasan sairaalan osallistamisprojektin työpajatyöskentelystä.

 

Kuvalähde: Lukkaroinen Arkkitehdit

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.