0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Varkauteen suunnitellaan kansallisesti ainutlaatuista kaukolämpövarastoa

Kaukolämpöyhtiö Varkauden Aluelämpö on valmistelemassa kansallisesti ainutlaatuista lämpövarastoinvestointia. Tarkoituksena on varastoida kaukolämpöä lämpöpumpputeknologian avulla kallioon. Ajankohtaisen hankkeen haastava esisuunnittelu on Swecon vastuulla.

Varkauden Aluelämpö on monella mittarilla energia-alan edelläkävijöitä. Kaukolämmön tuotannon hiilipäästöt on saatu kutistettua vuosikymmenessä murto-osaan, ja seuraavaksi yhtiö haluaa eroon kevyestä polttoöljystä. Suunnitteilla on uudenlainen kaukolämpövarasto, joka optimoi kaukolämpöverkoston toimintaa.

”Tärkein tavoitteemme on edistää Riikinvoiman ekovoimalaitoksen meille tuottaman energian hyötykäyttöä, jolloin energian tuotanto ja kysyntä saadaan kohtaamaan nykyistä paremmin”, kertoo Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja Mikko Onkalo. Pitkät ja kylmät talvet alkavat olla historiaa, kun ilmastonmuutos tuo lämpökuormiin suurta vuosittaista vaihtelua. ”Hukkalämpöjä syntyy jopa lämmityskauden aikana, ja ne on saatava nykyistä paremmin talteen.”

Kaukolämpöä varastoidaan kallioon

Pitkäjänteinen kehitystyö on jo tuottanut Varkaudessa tulosta, ja kaukolämpöverkoston energiahäviöitä on onnistuttu pienentämään. Uuden lämpövaraston avulla verkoston toiminta hiotaan huippuunsa. Tärkeintä on pitää kaukolämmön paluuveden lämpötila ihanteellisena.

”Se tehostaa lämpölaitoksen savukaasupesurien toimintaa eli hiukkaspäästöjen ja hukkalämpöjen talteenottoa”, sanoo liiketoimintayksikön johtaja Tuomas Salminen Swecolta. Käytännössä laitoksesta saadaan näin hyötykäyttöön aikaisempaa suurempi määrä energiaa.

Lämpövarastossa hyödynnetään useita eri teknologioita ja toimintatapoja. ”Kaukolämpöön ei ole aikaisemmin yhdistetty tämän kokoluokan maalämpöakkua ja hyödynnetty samalla lämpöpumpputeknologiaa”, Salminen sanoo. Lämpövarasto onkin toteutuessaan omassa kokoluokassaan ensimmäinen Suomessa. ”Maailmallakin vastaavia kokonaisuuksia on vain pari.”

Tarkoitus on varastoida ylimääräistä kaukolämpöä kallioon aina, kun se on mahdollista, ja ottaa käyttöön lämpöpumppujen avulla tarpeen mukaan. ”Se parantaa huomattavasti CHP- ja jätteenpolttolaitosten yleistä ongelmaa lämmöntarpeen ja -tuotannon eriaikaisuudesta”, toteaa Swecon energiaratkaisujen asiantuntija Riku Maidell. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon haasteena on, että sähköä on tuotettava ympäri vuoden ja jätteitä poltettava kaikkina vuodenaikoina. ”Samalla syntyy hukkalämpöä, joka halutaan nyt ottaa talteen ja varastoida kylmien kuukausien varalle.”

Investointipäätös tehdään loppuvuodesta

Lämpövarastoinvestoinnin esisuunnittelijana Swecon asiantuntijat selvittävät seuraavaksi lähtötiedot hankintakyselyjä ja loppuvuodesta tehtävää investointipäätöstä varten. ”Ideoimme toimivan järjestelmän, mitoitamme sen ja laadimme kustannusarvion”, Maidell sanoo. ”Kaikki tekniset ratkaisut optimoidaan niin, että kaukolämmöntuotannon hyötysuhde saadaan maksimoitua.”

Energian varastointiratkaisu on monistettavissa

Investoinnin kokonaiskustannukset tulevat olemaan maltilliset verrattuna esimerkiksi kallioluolan louhimiseen tai maanalaisen vesivaraston rakentamiseen. Alustavan arvion mukaan investoinnin suuruus on 3–5 miljoonaa euroa. ”Ratkaisu tulee kokonaisuutena olemaan erittäin järkevä ja kannattava”, Maidell toteaa. ”Hukkaenergian määrä on niin suuri, että investointi maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin.”

Maidell korostaa myös energian varastointiratkaisun kansallista merkitystä. ”Varkauden Aluelämmön tarpeisiin optimoitu järjestelmä on monistettavissa eri energiayhtiöiden ja alueiden tarpeisiin. Toteutuessaan investointi tukeekin välillisesti koko Suomen hiilineutraaliustavoitteita.”

Kuva: Riikinvoima