0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

13/12/2023

Reading time: 3min

JL

Juuso Laukkanen

Akustot ja muut energiavarastot välttämätön osa uusiutuvan energian tehokasta käyttöä

vihreä siirtymä Akkuteollisuus energiamurros

– Tunnetko jo teollisuuslaitoksille tarjolla olevat vaihtoehdot ja niiden hyödyt?

Kiinnostuin energian varastoinnista jo edellisessä työpaikassani, jossa toimin sähkömarkkinakaupankävijänä. Kun seurasin sähkömarkkinoiden kovia hintojen heilahteluja läheltä, tuntui itsestään selvältä, että sähköä on saatava jotenkin järkevästi talteen. Tänä syksynä minulta valmistui Swecolle diplomityö, jossa tutkittiin suuren kokoluokan sähköakustoja ja niiden hyötyjä teollisessa toimintaympäristössä.

Aihe on äärimmäisen ajankohtainen. Sähköakustoja tarvitaan energiamurroksessa, kun siirrymme pois fossiilisista energialähteistä käyttämään uusiutuvaa sähköenergiaa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tulemmekin ottamaan lähivuosina merkittäviä askelia vihreässä siirtymässä.

Erilaisia energiavarastoja ja niiden käyttökohteita

Energiavarastoilla tarkoitetaan monenlaisia teknologioita. Sähköakusto on elektrokemiallinen varasto, jonka sisällä sähköenergia muuntuu nopeasti kemialliseksi energiaksi ja takaisin sähköksi. Sähköenergiaa voidaan varastoida myös superkondensaattorien muodostamaan sähkökenttään.

Lämpöenergiaa voidaan puolestaan varastoida esimerkiksi veteen, hiekkaan, grafiittiin tai rautamalmiin. Lisäksi on olemassa pumppuvoimalaitoksia ja muita mekaanisia energiavarastoja sekä vedyn kaltaisia kemiallisia energiavarastoja.

Sähköakkujen paras puoli on energian varastoimisen ja purkamisen nopeus. Se mahdollistaa todella monia käyttökohteita. Yleisimpiä ovat spot-markkinakaupankäynti ja taajuuden tuenta eli hyödyntäminen reservimarkkinalla. Useimpia teollisen kokoluokan akustoja käytetään jommassakummassa tai molemmissa tehtävissä. Kumpikaan ei vaadi rinnalle sähkön kulutusta.

Jos akuston yhteydessä on tarjolla myös sähkökuormaa, kuten sähköä tarvitseva teollisuuslaitos tai kiinteistö, akustoa voidaan hyödyntää myös muun muassa kuormansiirrossa ja huippukuorman leikkauksessa. Kuormansiirrossa akustoon ladattua halpaa sähköä käytetään kalliin sähkön aikoina. Huipun leikkauksessa akustolla voidaan leikata laitoksen huippukuormaa ja pienentää näin sähkönsiirtomaksuja.

Lisäksi jos teollisuuslaitoksella on jo omaa sähköntuotantoa, kuten aurinkopaneelit, saadaan paikallinen uusiutuva energia säilöön ja käyttöön silloin, kun sähkön markkinahinta on korkea.

Akustojen hyödyntämismahdollisuudet

 • Huipun leikkaus
 • Kuormansiirto
 • Sähkömarkkinakaupankäynti
 • Kantaverkon tukeminen eli reservimarkkinat
 • Uusiutuvien energiatuotantomuotojen integraatio
 • Varavoima
 • Sähkön laaturatkaisut, kuten jännitteentuenta
 • Verkostoinfrainvestointien lykkääminen
 • Loistehon kompensointi
 • Mikroverkon toiminnan mahdollistaminen
 • Tasehallinnan työkalu.

Akkuinvestoinnin kustannuslaskenta ja tekniset selvitykset

Vaikka akustot ovat hyväksi havaittua teknologiaa, ne ovat myös kallista teknologiaa. Useimmat hankkeet alkavatkin esiselvitysvaiheella, jossa kartoitetaan esimerkiksi akustolle sopivia sijaintipaikkoja ja mahdollisuudet verkkoon kytkennälle.

Lisäksi analysoimme, minkälaisia hyötyjä akusto tuottaa asiakkaan toimintaympäristössä. Löytyä voi esimerkiksi synergiaetuja asiakkaan jo olemassa olevien resurssien kanssa. Tämä mahdollistaa tarkemman investoinnin kannattavuuden arvioinnin. Jos toimintaympäristöt vaihtelevat, akustojen kannattavuus ja optimaalinen käyttö tulisi tutkia aina tapauskohtaisesti.

Seuraava askel on akuston tekninen selvitys. Arvioimme akuston sopivaa tehoa ja kapasiteettia, mihin akusto kannattaa sijoittaa verkkoon kytkentä huomioiden ja mikä on paras layout.

Toimimme siis kumppanina akustohankkeen kaikissa vaiheissa aina esiselvityksistä käyttöönottoon.

Ota yhteyttä, niin selvitämme, olisiko akusto kannattava ratkaisu omassa toimintaympäristössäsi, juuso.laukkanen@sweco.fi

Kirjoittaja Juuso Laukkanen työskentelee energiakonsulttina Swecolla

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.