0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

20/11/2023

Reading time: 4min

EP

Elis Petäjä

Aurinkoenergialle on nyt ennennäkemätöntä kysyntää – buumi kasvattaa virheinvestointien riskiä

energiamurros aurinkoenergia vihreä siirtymä

Suurin osa aurinkovoimaloista on tyypillisesti ollut pienehköjä, alle yhden megawatin kokoisia pienvoimaloita. Nyt tilanne on muuttumassa ja Suomeen on suunnitteilla jopa satojen megawattien aurinkopuistoja.

Swecon energia-asiantuntija Elis Petäjä: “Aurinkoenergia on alkanut kiriä kiinni tuulivoiman etumatkaa. Pelkästään omalla työpöydälläni on projekteja, jotka valmistuessaan lisäävät Suomen aurinkoenergiatuotantoa noin 500 megawattia.”

Aurinkoenergian käytännön etuja

-Aurinkovoima ei ole yhtä riippuvaista sijainnista, kuten tuuliolosuhteista.

-Aurinkovoimaa on suhteellisen yksinkertaista rakentaa, eikä aurinkovoimala näy maisemassa.

-Tuulivoimala vaatii jykevät perustukset, aurinkovoimaa voi asentaa maahan, katolle tai seinälle.

Ei vain lisäenergiaa. Aurinkoenergian kysyntä on kasvussa miltei kaikkialla mutta erityisesti suurissa kiinteistöissä. “Aurinkoenergiaa ei nähdä enää vain lisäenergialähteenä vaan todellisena ratkaisuna vihreään siirtymään ja korkeisiin energialaskuihin.”

-Taloudellinen potentiaali on löydetty niin teollisuudessa kuin kauppakeskuksissakin, joissa sähkönkulutus pysyy korkealla tasolla jatkuvasti.

-Nykyisin kaikki tuotettu aurinkosähkö saadaan käytettyä prosesseihin tehokkaasti.

“Aurinkoenergiasta on tullut yrityksille, taloyhtiöille ja teollisuudelle kannattava sijoitus ja keino tuottaa omaa päästötöntä sähköenergiaa.”

Malttia hankintoihin

“Energiamurros ja valtava kysyntä on kuumentanut aurinkoenergiamarkkinat äärimmilleen. Paneeleita kauppaavat nyt kaikki kynnelle kykenevät.”

-Ostajat eivät aina saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa ostopäätöksen tueksi.

-Alati muuttuvat standardit ja vaatimukset tuovat omat lisähaasteensa.

“Nyt on aiempaakin tärkeämpää varata hankintaprosessiin riittävästi aikaa ja hakea neuvoa asiantuntijalta, jotta lopputuloksesta tulee tarvetta vastaava ja sääntelyn mukainen.”

Aurinkoenergiajärjestelmä suunnitellaan aina kohdekohtaisesti – näillä vinkeillä hankinta onnistuu

Viimeisten 20 vuoden aikana aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet noin 89 prosenttia.

Swecon energia-asiantuntija Elis Petäjä: “Teknologia on kehittynyt samalla kun hinnat ovat laskeneet. Yhdestä paneelista saadaan tuotettua huomattavasti enemmän sähköenergiaa kuin ennen, joten tavoite-energiamäärä saavutetaan pienemmällä määrällä paneeleja. Korkotuottokin on jopa yli kymmenen prosenttia.”

Aurinkoenergiajärjestelmää hankittaessa on pohdittava ainakin seuraavia asioita:

Sähköjärjestelmän toiminta. Aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelussa on huomioitava kiinteistön koko sähköjärjestelmän toiminta myös aurinkopaneelien asennuksen jälkeen. Suunnittelussa on hyvä varautua myös tulevaisuuden suunnitelmiin esimerkiksi sähköautonlatauslaitteiden osalta ja huomioida sähköturvallisuus kiinteistön sähköjärjestelmien lisääntyessä.

Mitoitus. Oikein mitoitettu aurinkoenergiajärjestelmä on taloudellisesti kannattavin. “Sweco hyödyntää mitoituksessa simulointia, joka huomioi mm. tuntikohtaisen kulutuksen, paikalliset sääolosuhteet, maantieteellisen sijainnin ja rakennuksen suuntauksen.”

Vaikutus kiinteistön E-lukuun. Kiinteistön E-luku määräytyy ostoenergian määrän perusteella, joten aurinkosähköjärjestelmällä on suuri vaikutus energialuokkaan.

Katon kantavuus ja kunto. Pienikin paneelimäärä voi olla riski kiinteistön katto- tai seinärakenteille. Alustan kunto ja kantavuus pitäisikin tarkastaa aina ennen järjestelmän investointipäätöstä ja valintaa.

Kosteustekniikka ja paloturvallisuus. “Aurinkoenergiajärjestelmä on sähköjärjestelmä, joten sen suunnittelu vaatii aina myös paloturvallisuuden huomioimista, sekä tarkkuutta läpivienteihin.”

Kiinteistön huollettavuus. “Esimerkiksi uudiskohteissa kiinteistön muu talotekniikka kannattaa sijoittaa talon katon pohjoisreunoille. Silloin paneelit eivät estä talotekniikan korjaustöitä tai kulkua katolla eikä talotekniikka rajoita aurinkovoimalan kokoa.”

Elinkaarikestävyys. Aurinkoenergiainvestoinnin arvo riippuu aurinkopaneelien käyttöiästä. Jotta paneelien elinkaari olisi pitkä, järjestelmä tulee suunnitella huolella.

Huolellisella suunnittelulla toteutetaan kattava riskienhallinta, sekä mahdollisestaan säännölliset tarkastukset tehokkaasti.

Eelis Petäjä  toimii Swecolla energia-asiantuntijana.

Tutustu lisää osaamisemme! Autamme aurinkoenergiahankkeiden strategisesta suunnittelusta toteutettavuustutkimukseen!

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.