0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

21/03/2023

Reading time: 4min

TM

Teija Manelius

Aurinkosuojatuotteiden teho ja turvallisuus varmistetaan EU:n kosmetiikka-asetuksella

kosmetiikkaturvallisuus kosmetiikka-asetus

Lämmin aurinko kuuluu kesään. Auringon UV-säteilyltä olisi kaikkien kuitenkin syytä suojautua ja se onnistuu hyvin säädeltyjen kosmetiikkatuotteiden ansioista.

Aurinkosuojatuotteita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Asetus varmistaa, että markkinoilla olevat aurinkosuojatuotteet sisältävät vain tutkittuja UV-suodattimia, joidenka teho on osoitettu. Erityisesti aurinkosuojatuotteiden kohdalla vaatimustenmukaisuus on tärkeää, sillä niiden tehtävänä on suojata liialliselta UV-säteilyltä ja siten ihon palamiselta.

Ihon palaminen ja ruskettuminen ovat seurausta UV-säteilystä

UV-säteily jaetaan kolmeen eri luokkaan perustuen säteilyn aallonpituuteen: UVA-, UVB- ja UVC-säteilyyn. Maan pintaan asti pääsevät auringon UVB- ja UVA-säteily. Lyhytaaltoisin UVC-säteily jää ilmakehään eikä ulotu maan pintaan asti. UV-säteilyn eri aallonpituudet vaikuttavat ihmisen terveyteen eri tavoin, sillä ne ulottuvat ihon eri kerroksiin.

Auringon UVB-säteily aiheuttaa erityisesti ihon palamisen. Pitkäaaltoinen UVA-säteily taas ei ole niin polttavaa, mutta sen vaikutukset ulottuvat syvemmälle ihossa. UVA-säteily aiheuttaa esimerkiksi ihon ennenaikaista vanhenemista. Iho suojautuu UV-säteilyltä ruskettumalla, joka on seurausta melaniinituotannon aktivoitumisesta. Melaniini suojaa DNA:ta imemällä itseensä UV-säteitä.

Ihosyövän merkittävä riskitekijä on liiallinen altistuminen UV-säteilylle. Sekä UVB- että UVA-säteily lisäävät ihosyövän riskiä. Hyvän aurinkosuojatuotteen ominaisuuksiin siis kuuluu suoja sekä UVA- että UVB-säteilyä vastaan.

UV-suodattimet

Aurinkosuojatuotteet voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden vaikutustavan perusteella: kemiallisiin ja fysikaalisiin. Fysikaaliset UV-suodattimet muodostavat ihon pinnalle kalvon, joka heijastaa UV-säteilyä pois iholta. Yleisiä fysikaalisia UV-suodattimia ovat sinkki- ja titaanidioksidit. Kemialliset UV-suodattimet taas imeytyvät ihoon ja imevät itseensä UV-säteilyä ja vapauttavat säteet lämpönä. Kemiallisia UV-suodattimia ovat esimerkiksi bentsofenoni-3 ja oktokryleeni.

SCCS (1625/20) esitti vuonna 2021 lausunnon koskien bentsofenoni-3:n turvallisuutta UV-suodattimena kosmeettisissa valmisteissa. SCCS on Euroopan komission alainen kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea ja arvioi esimerkiksi kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen aineiden turvallisuutta. SCCS:n esittämässä lausunnossa käsiteltiin bentsofenoni-3:n mahdollisia hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. Lausunnon mukaan bentsofenoni-3:n nykyistä 6 %:n enimmäispitoisuutta tulisi laskea vartalovoide, ponnekaasu- ja pumppuspraytuotteissa. SCCS:n esittämä turvallinen enimmäispitoisuus edellä mainituissa valmisteissa olisi 2,2 %. SCCS:n mukaan tieteelliset todisteet bentsofenoni-3:n hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista eivät kuitenkaan ole riittäviä, joten uudet rajoitukset eivät perustu aineen hormonitoimintaan häiritseviin ominaisuuksiin. EU:n-komissio tulee luultavasti käymään keskustelua bentsofenoni-3:n enimmäispitoisuusrajoitusten päivittämisestä kosmetiikka-asetuksen liitteeseen VI.

Aurinkosuojatuotteet kuten muutkin kosmeettiset valmisteet kuuluvat EU:n kosmetiikka-asetuksen piiriin. Se mitä UV-suodattimia aurinkosuojatuotteissa saa käyttää, on tarkoin säädeltyä. Sallitut UV-suodattimet ovat lueteltu EU:n kosmetiikka-asetuksessa liitteessä VI. Muita aineita ei saa käyttää UV-suodattimena kosmeettisissa valmisteissa. Näin pyritään varmistamaan, että markkinoilla olevat aurinkosuojatuotteet sisältävät vain tutkittuja ja todistetusti turvallisia UV-suodattimia.

Tuotetta ei voida siis markkinoida UV-säteilyltä suojaavana, mikäli se ei sisällä mitään kosmetiikka-asetuksen liitteessä VI mainittuja aineita. Erityisesti aurinkosuojavalmisteiden kohdalla tuotteiden vaatimustenmukaisuus on tärkeää, sillä niiden tehtävänä on suojata ihoa UV-säteilyltä.

Aurinkosuojatuotteiden teho ja markkinointiväittämät

Mikään aurinkosuojatuote ei kuitenkaan anna 100 prosenttista suojaa UV-säteilyä vastaan. Tästä huolimatta aurinkosuojatuotteita saatetaan markkinoida harhaanjohtavasti sunblocker-väittämillä. Myös pakkauksessa oleva all day -ilmaisu voi antaa vaikutelman, että tuotetta ei tarvitse lisätä missään olosuhteissa. Näin ei kuitenkaan ole.

Tukes suoritti vuonna 2021 valvontaprojektin liittyen aurinkosuojatuotteiden tehoon ja niihin yhdistettyihin markkinointiväittämiin. Valvontaprojektiin valikoituneista aurinkosuojavalmisteista vain puolet olivat vaatimustenmukaisia. Tukesin suorittamassa valvontaprojektissa arvioitiin 10 aurinkosuojavalmistetta, joista viisi valmistetta johti jatkotoimenpiteiseen. Lisäselvityspyynnön jälkeen näistä kaksi todettiin vaatimuksen mukaisiksi. Valvontaprojektissa kolme aurinkosuojatuotetta todettiin lopulta vaatimusten vastaisiksi.

Tukesin suorittaman aurinkosuojatuotteiden valvonnan havainnot liittyivät puutteellisiin tai vaatimusten vastaisiin pakkausmerkintöihin, markkinointiväittämiin, tuotteiden CPNP-ilmoituksiin, turvallisuusselvitykseen ja -arviointiin sekä tuotetietoihin.

Kuten muutkin kosmeettiset valmisteet myös aurinkosuojavalmisteet kuuluvat EU:n kosmetiikka-asetuksen piiriin. Tuotteen vastuuhenkilö vastaa tuotteen lainmukaisuudesta eli esimerkiksi siitä, että tuotteen pakkausmerkinnät ovat vaatimusten mukaiset, tuotteelle on laadittu CPNP-ilmoitus ja tuote on turvallinen käyttää, tämä osoitetaan turvallisuusselvityksellä ja -arvioinnilla.

Onhan teidän tuotteenne turvallisia ja asetuksen mukaisia? Kosmetiikkaturvallisuusasiantuntijamme varmistavat kosmetiikka-asetuksen mukaisen toiminnan ja parantavat kosmetiikkaturvallisuuttasi. Olethan meihin yhteydessä!

Hyvää ja turvallista aurinkoista kesää kaikille,

Teija Manelius, kosmetiikkaharjoittelija

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.