0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

15/11/2023

Reading time: 3min

EP

Elis Petäjä

LP

Leena Pehkonen

Aurinkovoima-alueiden kaavoituskäytännöt yhtenäistyvät

energiamurros aurinkoenergia vihreä siirtymä

Ympäristöministeriö on valmistelemassa uutta opasta aurinkovoimaloiden kaavoituksen ja lupamenettelyn yhtenäistämiseen. Opas voi vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen ja siten pidentää suunnitteluprosessia kuukausista vuosiin.

Aurinkovoima-alueiden suunnittelu on ollut kaavoituksen ja lupamenettelyjen kannalta tähän asti tuulivoimapuistoja yksinkertaisempaa. Yhteinen näkemys aurinkovoimaloiden toteuttamiseen sovellettavista kaavoitus- ja lupamenettelyistä on puuttunut.

Samalla kun aurinkoenergian suosio on ollut räjähdysmäistä, muun muassa Natoon liittymisen ansiosta, maankäytön ja kaavoituksen viranomaisprosessit eivät ole pysyneet kehityksen tahdissa.

Suunnittelutarveratkaisuista kaavoitusprosessiin

Tähän asti ELY-keskuksilla on ollut aurinkopuistoihin aika vähän sanottavaa, ja kaavoitus- sekä lupavaiheen suunnittelu on ollut pääasiassa kuntien omassa ohjauksessa. Tilanne muuttunee keväällä. Ympäristöministeriö on valmistelemassa opasta aurinkovoima-alueiden kaavoitukseen ja luvitukseen.

Taustalla on havainto siitä, että jopa yli 200 hehtaarin aurinkovoima-alueita on saanut edistää lupamenettelyä kohti suunnittelutarveratkaisun turvin. Hankkeiden koko vastaa suurten sellutehtaiden tilantarvetta. Silti useimmat aurinkovoimapuistot ovat edenneet ripeästi ja ilman raskasta byrokratiaa rakennuslupavaiheeseen.

Kevään 2024 jälkeen aurinkovoima-alueille aletaan todennäköisesti vaatia asema- ja yleiskaava. Myös aurinkovoimaloiden sijoittumispaikkoja ja ympäristövaikutuksia tullaan tarkastelemaan nykyistä tarkemmin. Aurinkovoiman maisemavaikutukset ovat tuulivoimaa pienempiä, mutta aurinkovoiman rakentamisella on vaikutuksia erityisesti pintavesiin ja alueiden yleiseen käyttöön.

Käytännössä hankkeet eivät siis enää etene muutamassa kuukaudessa rakennuslupavaiheeseen, vaan kaavaprosessi voi viedä vuoden tai pari. Lisäksi voi tulla YVA-menettely. ELYt voivat vaatia YVA-tarveharkintaa myös pienille aurinkovoima-alueille, mikäli hankkeella nähdään olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Asiantuntijat neuvovat aurinkovoimaloiden maankäytössä

Moni haluaa viedä aurinkopuiston suunnittelu- ja luvitusprosessin mahdollisimman tehokkaasti läpi, ja siinä tarvitaan vahvaa osaamista. Me Swecolla autamme hallitsemaan aurinkovoimahankkeen maankäytön ja teknistä suunnittelua kokonaisuutena nyt ja ohjeistusten muuttuessa. Laadukkaalla suunnittelulla ja esiselvityksellä voi jatkossa olla merkittävä vaikutus käsittelyprosessin kestoon.

Autamme myös pohtimaan kestävyysnäkökulmia uusiutuvan energian lisäksi luonnon monimuotoisuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta aurinkovoimalan elinkaaren jälkeen.

Leena Pehkonen, maankäytön tiimipäällikkö, leena-pehkonen@sweco.fi

Elis Petäjä, energia-asiantuntija, elis.petaja@sweco.fi

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.