0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

19/12/2022

Reading time: 3min

LH

Laila Huovinen-Manu

Biodiversiteetti vahvaksi osaksi yritysten vastuulliseen toimintaan

luontokato biodiversiteetti

YK:n luontokokouksessa Montrealissa laadittiin kansainvälinen sopimus luontokadon pysäyttämiseksi. Se ohjaa meitä kaikkia pysäyttämään ja kääntämään luontokadon. Sopimuksessa päätettiin muun muassa, että 30 prosenttia maailman maa- ja meripinta-alasta suojellaan vuoteen 2030 mennessä.

Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan vahvaa yhteiskunnallista sitoutumista myös yrityksiltä. Vastuullisimmat yritykset ovat jo pitkällä huomioidessaan luonnon moninaisuuden kokonaisvaltaisesti toiminnassaan.

Todistamme parhaillaan luonnon monimuotoisuuden katoamista. Joidenkin arvioiden perusteella olemme vaiheessa, jossa suurin osa lajeista on vielä elossa, mutta populaatioiden koko ja määrä on romahtanut esimerkiksi monissa hyönteis- ja nisäkäslajeissa. Maapallolta on kadonnut 70-luvulta lähtien 60 % kaikista luonnonvaraisista selkärankaisista. Tämä tarkoittaa, että yli puolet maailman linnuista, nisäkkäistä, matelijoista, sammakkoeläimistä ja kaloista on kadonnut vain 50 vuodessa ihmisen toiminnan takia.

Myös Euroopassa on tapahtunut paljon menetyksiä ja esimerkiksi vuonna 2017 Saksassa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että lentävien hyönteisten biomassa suojelualueilla oli vähentynyt 76 % vuodesta 1990, eli lähes 3 prosenttia vuodessa. Noin miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon tulevina vuosikymmeninä. Eniten lajien vähenemiseen ovat vaikuttaneet luonnollisten elinympäristöjen muuttaminen maatalousmaaksi sekä kaupunkialueiden laajentuminen. Myös luonnonvarojen liikakäyttö (kuten liikakalastus ja tuhoisat viljelykäytännöt), ilmastonmuutos, saasteet ja haitalliset vieraslajit ovat vauhdittaneet negatiivista kehitystä.

Luonnon monimuotoisuudella on olennainen merkitys hyvinvoinnille ja taloudelle

Olemme riippuvaisia luonnosta monella tapaa. Se tarjoaa meille ravintoa, vettä ja puhdasta ilmaa sekä monia teollisuuden tärkeimmistä raaka-aineista. Lisäksi se vaikuttaa terveyteemme, maaperän hedelmällisyyteen ja ilmaston säätelyyn. Luontokato on uhka ilmastolle, koska ekosysteemien ja elinympäristön tuhoaminen ja vahingoittaminen vauhdittavat ilmaston lämpenemistä.

Luontokadon pysäyttäminen on meidän elinehtomme mutta sillä on myös taloudellisia vaikutuksia. Maailman talousfoorumin mukaan yli puolet maailman bkt:sta riippuu luonnosta ja sen tarjoamista palveluista, ja kolme keskeistä talouden alaa – rakentaminen, maatalous sekä ruoka ja juoma – ovat kaikki suuresti riippuvaisia siitä.

Suuntaa on muutettava radikaalisti. Tällä hetkellä biodiversiteetti vaikuttaa eniten niihin, jotka asuvat maaseutuyhteisöissä globaalissa etelässä ja ovat riippuvaisia luonnosta päivittäisissä tarpeissaan. Vaikutukset leviävät kuitenkin paljon laajemmalle. Kun menetämme luonnon monimuotoisuutta, menetämme ekosysteemipalveluita – maapallon elämää ylläpitäviä prosesseja, joita luonto meille tarjoaa. Tuhoamme talouksien, toimeentulojen, elintarviketurvallisuuden, terveyden ja elämänlaadun perustat ympäri maailmaa.

Biologisen monimuotoisuuden väheneminen johtaa mm. satojen ja kalasaaliiden vähenemiseen, tulvien ja muiden katastrofien aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin sekä mahdollisten uusien lääkelähteiden menettämiseen. Maailmanlaajuisten riisin, maissin ja vehnän sadon keskisatojen ennustetaan laskevan keskimäärin 3–10 % ilmaston lämpenemisastetta kohti. Yli 75 % maailman ruokakasveista ovat riippuvaisia eläinten pölytyksestä. Hyönteispölyttäjien suoran vaikutuksen EU:n maataloustuotantoon on arvioitu olevan noin 15 miljardia euroa vuodessa. Miten käy satojen, jos tämä ekosysteemipalvelu menetetään?

Jotta luonnon monimuotoisuus kehittyisi myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä on EU:n ja yritysten biodiversiteettistrategiat oltava kunnossa. Meidän on toimittava!

Luomme edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistämme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Sweco auttaa toiminnanharjoittajia kaikissa biodiversiteettiin liittyvissä kysymyksissä. Olethan meihin yhteydessä!

Laila Huovinen-Manu, tiimipäällikkö, teollisuuden ympäristökonsultointi, laila.huovinen-manu@sweco.fi

Seuraavassa blogissani puhutaan biodiversiteetin nettohyötyyn perustuvasta laskennasta, Swecon uudesta biodiversiteettityökalusta ja nettovoitosta!