0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

17/05/2024

Reading time: 3min

EV

Erno Voutilainen

EU:n päätökset tähtäävät kestävään eurooppalaiseen akkutuotantoon

Miten regulaatio vaikuttaa akkuinvestointeihin Suomessa?

Euroopan unionin poliittiset päätökset vaikuttavat akkuteollisuuden investointeihin monella tasolla. Lainsäädäntö on Swecon asiantuntijoilla hallussa aina EU:n akkuasetuksesta kemikaaliturvallisuuteen.
Akkuinvestoinnin suunnittelu vaatii paikallisen investointiympäristön tuntemista. Suomessa akkuhankkeita ohjaa EU-lainsäädäntö, joka pyrkii yhtä aikaa 

  1. vähentämään liikenteestä ja energiantuotannosta syntyviä päästöjä
  2. luomaan Eurooppaan vastuullista akkuteollisuutta.

Lainsäädännön taustalla on globaali tarve vähentää ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Polttomoottoriajoneuvojen korvaaminen hybridi- tai täyssähköajoneuvoilla on yksi tärkeimmistä keinoista liikenteen päästöjen pienentämiseen nopealla aikataululla. Myös lisääntyvä tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto vaatii kulutuksen ja tuotannon tasaamista, joka voidaan toteuttaa akkuihin perustuvilla sähkövarastoilla. 

Samalla EU-regulaatio muistuttaa tuotantoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Akkujen valmistus – kuten kaikki ihmisen toiminta – vaikuttaa ympäristöön. Kun liikenteen sähköistymisellä taklataan globaaleja ilmastovaikutuksia, akkuteollisuuden paikallisia vaikutuksia ei voida ulkoistaa EU:n ulkopuolelle. Lainsäädännöllä pyritään luomaan akuille läpinäkyvä tuotantoketju, jossa raaka-aineita hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja jäljitettävästi. 

EU-lainsäädäntö ohjaa akkuteollisuusinvestointeja kohti kestäviä ja toimintavarmoja toimitusketjuja. Lopputuloksena luodaan vastuullista akkuteollisuutta, joka tukee liikenteen sähköistymistä ja uusiutuvan energiantuotannon tehokasta hyödyntämistä.  

Miten säädökset ohjaavat akkuinvestointeja?

Swecon akkuteollisuuteen erikoistuneet asiantuntijat pysyttelevät työkseen eurooppalaisen lainsäädännön hermolla. Tiedämme, mitkä säädökset vaikuttavat akkuteollisuushankkeisiin tällä hetkellä ja mihin suuntaan regulaatio on kehittymässä. 

EU:n akkuasetus kattaa akkujen koko elinkaaren alkaen raaka-aineiden hankinnasta. Asetuksella pyritään varmistamaan, että Euroopassa käytettävät akut on tuotettu kestävällä tavalla. 

EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös (Critical Raw Material , CRMA) määrittelee tavoitteet sille, kuinka suuri osuus EU:lle taloudellisesti tärkeistä raaka-aineista on tuotettava, prosessoitava ja kierrätettävä EU:ssa. CRMA:lla helpotetaan kriittisten raaka-aineiden tuotantoon liittyvien investointien toteuttamista yksinkertaistamalla lupamenettelyjä ja tarjoamalla tukea hankkeiden rahoittamiseen. 

Turvallista akkuteollisuutta

Akkuteollisuuden investointeihin vaikuttaa myös eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö. Akkuteollisuuden tarvitsemien kemikaalien tuotannon ja käyttämisen on oltava turvallista ihmisille ja ympäristölle. Swecon asiantuntijat ohjaavat ja neuvovat kaikissa akkuhankkeiden kemikaaliturvallisuuteen ja rekisteröinteihin liittyvissä vaatimuksissa. 

Akkujen käyttöön liittyy muitakin turvallisuuskysymyksiä, joita meillä ratkoo akkujen käyttöratkaisuihin erikoistunut tiimi. Lisäksi asiantuntijamme auttavat akkuihin perustuvien sähkövarastojen toteuttamisessa. 

Olemme toimineet teollisuusinvestointien tukena Euroopassa kauan, joten tiedämme, mitä lainsäädännön lisäksi viranomaiset ja rahoituslaitokset vaativat akkuhankkeen eri vaiheissa. Tarjoamme luotettavia kannattavuusselvityksiä, Due diligence -palveluita, ympäristövaikutusten arviointeja, lupapalveluita ja hankkeen hiilijalanjäljen määrittämistä.  

Tietotaitomme helpottaa eurooppalaisessa investointiympäristössä toimimista ja akkuhankkeen sujuvaa toteuttamista.  

Tutustu myös toisessa blogissani, miten akkuinvestointi kannattaa vaiheistaa, jotta hanke etenee tehokkaasti. 

Erno Voutilainen, Akkuteollisuuden asiantuntija, erno.voutilainen@sweco.fi

 

Kuva: Havainnekuva tulevasta Northvolt Ett -gigafactorystä. Kuvaoikeudet Northvolt.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.