0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

31/10/2023

Reading time: 3min

HL

Hanna Loukola

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkokauppojen valvontaprojekti vahvistaa kemikaaliturvallisuutta

kemikaaliturvallisuus

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on käynnistämässä EU:n laajuista valvontaprojektia, REACH-EN-FORCE (REF)-13. Projektin tarkoituksena on varmistaa, että verkkokaupoissa myytävät tuotteet noudattavat REACH-rajoituksia ja kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (EY) 1272/2008, eli CLP-asetuksen, vaatimuksia.

Verkkomyynti valtaa markkinoilta tilaa jatkuvasti, mikä mahdollistaa yhä useampien tuotteiden myynnin suoraan kuluttajille. Muutamassa vuodessa myös lainsäädäntö on alkanut ottaa enemmän kantaa verkkomyynnin vaatimuksiin. Nykyään uusi lainsäädäntö, esimerkiksi digitaalisia palveluja koskeva asetus (EU) 2022/2065, yleinen tuoteturvallisuusasetus (EU) 2023/988 ja CLP-asetuksen uudet säännökset ottavat huomioon myös verkkomyynnin, minkä takia verkkomyyntiä koskevat vaatimukset ovat tarkentuneet. ECHA:n mukaan verkkomyynnissä vaatimuksia noudatetaan kuitenkin huonosti.

”Verkossa myydyistä tuotteista jopa 78 % ei noudattanut REACH-rajoituksia”

Vuonna 2020 ECHA teki valvontaprojektin, REACH-EN-FORCE REF-8, jossa tarkasteltiin tuotteiden REACH-, CLP- ja biosidiasetusten vaatimustenmukaisuutta. Projektissa kävi ilmi, että verkossa myydyistä tuotteista jopa 78 % ei noudattanut REACH-rajoituksia. Kuluttajatuotteista löytyi rajoitettuja vaarallisia aineita, kuten syöpää aiheuttavia aineita, joita ei saa kuluttajatuotteissa olla. CLP:n vaatimuksia mainontaan liittyen ei täyttänyt 75 % tutkituista tuotteista, eli verkkosivuilla ei ollut riittävää tietoa tuotteen vaaroista, vaikka yleisesti CLP:n vaatimukset esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteen osalta täytettiin paremmin.

REF-13- ja BEF-3-projektien valvontatarkastukset suunniteltu vuodelle 2025

REACH-EN-FORCE (REF)-13-projekti turvattomien kemikaalien ja tuotteiden kitkemiseksi verkkomyynnistä toteutetaan vuonna 2025. Projektissa tarkistetaan, että verkkokauppojen tuotteet, kuten lelut, kotitaloustavarat ja kemikaalit, noudattavat CLP-asetuksen vaatimuksia ja REACH-rajoituksia. Projektissa tarkistetaan myös, että verkossa myytävät tuotteet on luokiteltu, merkitty ja pakattu oikein, ja että myyntisivut sisältävät kaikki tarvittavat tiedot seoksen vaaroista. Tarkastajat voivat samalla varmistaa, noudatetaanko pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (EU)2019/1021, eli POP-asetuksen, ja vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin (EU) 2011/65, eli RoHS -direktiivin, rajoituksia, ja onko tuotteissa niiden mukaiset merkinnät kunnossa.

REF 13 -projektin rinnalla toteutetaan Foorumin Biocidal Products Regulation (BPRS) -alaryhmän valvontaprojekti BEF-3. Valvontaprojektissa tarkistetaan, että biosidituotteiden etiketeissä ilmoitetut tiedot vastaavat valmisteyhteenvedossa (SPC) ilmoitettuja tietoja. Tarkastajat voivat myös tarkistaa sisältävätkö biosidituotteiden käyttöturvallisuustiedotteet tarvittavat tiedot biosidien tehoaineista. REF-13- ja BEF-3-projetien valmistelu alkaa vuonna 2024 ja lopulliset raportit odotetaan valmistuvan vuonna 2026.

Swecon asiantuntijat tarkastavat verkkokauppasi tai tuotteittesi tiedot. Autamme myös mielellämme yritystäsi kaikissa biosidiasetuksen, REACH- ja CLP-velvoitteisiin liittyvissä asioissa, kuten käyttöturvallisuustiedotteissa, pakkausmerkinnöissä ja kemikaali-ilmoituksissa.

Kirjoittaja Hanna Loukola toimii kemikaaliturvallisuuden asiantuntijana Swecolla

 

Tutustu lisää osaamisemme! Autamme erilaisiin lupahakemuksiin ja -prosesseihin sekä ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Biosidit Toksikologinen riskinarviointi Käyttöturvallisuustiedotteet

Tutustu myös REACH- ja biosidikoulutuksiimme verkkokaupassamme!

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.