0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

22/02/2023

Reading time: 3min

EV

Eero Virtanen

Hybridikohteissa erilaiset rakennukset suunnitellaan tukemaan toinen toisiaan

hybridirakentaminen

Hybridihankkeissa tarvitaan laajaa eri rakennustapojen tuntemista ja yhteistyötä suunnittelijoiden välillä. Rakennesuunnittelijan on tärkeää päästä mukaan päätöksentekoon jo varhain, jotta hankkeessa vältetään toteutuksen kannalta kalliit erikoisratkaisut.

Hybridikohteiden rakennesuunnittelussa Sweco alkaa olla jo konkari, koska olemme yhdistelleet erilaisia rakennuksia toimiviksi kokonaisuuksiksi 2000-luvun alusta asti. Tyypillisesti hybridihankkeessa luodaan rakennuskokonaisuus, joka sisältää monenlaista käyttöä, kuten omistus- ja vuokra-asuntoja,
hotellin, kauppakeskuksen, lähipalveluja, toimistotiloja tai liikenneasemia ja -terminaaleja.

Yleensä hybridirakennuksesta puhuttaessa ei tarkoiteta tavallista asuintaloa, jonka kivijalassa on pieniä liiketiloja, vaan pikemminkin Redin kaltaista kokonaisuutta. Kalasatamassa kauppakeskukseen yhdistetään Suomen korkeimpia tornitaloja, ja metro ja Itäväylä kulkevat kauppakeskuksen läpi. Malliesimerkkejä hybridirakentamisen osaamisestamme ovat myös Tapiolan kauppakeskus Länsituuli, Herttoniemen Hertsi ja Espoonlahden Lippulaiva.

Vaikka luonnosvaiheen hankkeissa hybridikokonaisuuksiin on yhdistetty muitakin käyttötarkoituksia, yleensä kaikkein villeimmät ideat karsiutuvat pois. Syynä on, että samaan kohteeseen kannattaa sijoittaa vain rakennuksia, joiden käyttö tukee toinen toistaan. Esimerkiksi asuinrakentaminen varmistaa kauppakeskuksen asiakasvirrat, ja liikekeskus varmistaa asukkaille monipuoliset lähipalvelut.

Hybridikohteista puhutaan myös silloin, kun samassa rakennuksessa yhdistetään eri materiaaleja, kuten puuta ja betonielementtejä. Sekin kuuluu suunnittelijoidemme arkeen

Hybridikohteet tehostavat täydennysrakentamista

Rakenneteknisesti hybridirakentaminen on mielenkiintoinen haaste. Se ei ole välttämättä nopein, helpoin tai edullisin tapa rakentaa, mutta hyödyt tulevat esiin käytön aikana. Kun erilaisia rakennuksia sijoitellaan päällekkäin, kaupunkeja saadaan tiivistettyä tehokkaalla täydennysrakentamisella: pienelle maapalalle mahtuu enemmän.

Suurin osa hybridikohteista suunnitellaankin pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kasvukeskusten valmiiksi tiiviiseen kaupunkiympäristöön. Lähes kaikki hybridikohteet sijaitsevat myös liikenteen solmukohdissa ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kuten metro- ja bussiterminaalien, äärellä.

Yhteistyöllä vältetään kalliita erikoisratkaisuja

Jokainen hybridihanke antaa meille tietoa siitä, miten haastavimmat kohteet kannattaa teknisesti toteuttaa ja minkälaisia ratkaisuja on parempi välttää. Tärkein valtti on suunnittelijoiden vuorovaikutus. Mitä monimutkaisemmasta kokonaisuudesta on kyse, sitä tärkeämpää rakennesuunnittelijan on päästä aikaisessa vaiheessa mukaan päätöksentekoon.

Parhaat toteutustavat on tärkeää valita kohdekohtaisesti vaihtoehtoja vertailemalla. Samalla pystymme laskemaan eri runkovaihtoehtojen hiilipäästöt. Erityisesti eri rakennusosien runkojärjestelmiin ja tilojen sijoitteluun liittyvät valinnat olisi hyvä tehdä yhdessä riittävän varhain ja riittävän pitkälle. Tavoitteena on taloudellinen kokonaisuus, jossa kalliit ja hankalat erikoisratkaisut on minimoitu. Esimerkiksi tiloja, joissa on pisimmät jännevälit, ei kannattaisi sijoittaa korkeimman tornitalon alle.

Autamme yhdistämään eri rakennustyypit järkevästi, vaikka lähtöasetelma on usein ristiriitainen. Kauppakeskukset ja toimistot sisältävät laajoja avoimia tiloja, joten niiden toteutuksessa käytetään usein pilari-palkkirunkoa ja kevyitä väliseiniä. Ne mahdollistavat pitkät jännevälit ja avarat muuntojoustavat tilat. Asuinrakennuksissa on puolestaan paljon kantavia väli- ja ulkoseiniä eli järeitä runkorakenteita. Asunnot olisikin rakenneteknisessä mielessä loogista sijoittaa alimmaisiksi ja kevyemmät rakenteet niiden päälle. Hybridikohteissa tilanne on kuitenkin usein juuri päinvastainen, ja siksi tarvitaan kalliita kuormansiirtorakenteita.

Pitkissä hybridihankkeissa on monesti mahdollisuus kehittää ratkaisuja yhdessä tilaajan ja toteuttajan kanssa matkan varrella. Tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa rakentamista. Esimerkiksi Redissä asuintornien runkojärjestelmää on kehitetty joka tornissa eteenpäin edellisten tornien kokemusten pohjalta. Näin uusimpien tornien rakentamisaikaa ja kustannustehokkuutta on saatu merkittävästi parannettua.

Joskus riittääkin, että hankkeessa uskalletaan tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Tutustu hybridikohteisiimme ja ota yhteyttä!

Eero Virtanen, Suunnittelupäällikkö, eero.virtanen@sweco.fi