0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

06/06/2022

Reading time: 3min

HT

Hannes Tähtinen

Ilmastokestävä ja monikäyttöinen CLT taipuu suunnittelijan pöydällä moneen – onko siitä tulevaisuuden puutalot tehty?

kestävä kehitys kestävä rakentaminen puurakenne

Massiivipuusta rakennetaan yhä enemmän, ja yhtenä vaihtoehtona suunnittelijoidemme työkalupakissa on CLT. Siitä on suunniteltu vuosien varrella rakenteita monipuolisesti aina pientaloista monikerrosrakentamiseen.

CLT taipuu monenlaisiin kohteisiin

Olemme saaneet olla mukana vuosien varrella hienoissa CLT-projekteissa. Puukerrostalojen suunnittelu CLT:stä sai alkusysäyksen Suomessa 2010-luvun alkupuolella, ja suunnittelimme Seinäjoelle CLT-tilaelementeistä kuusikerroksisen kerrostalon. Sittemmin olemme kehittäneet CLT-rakenneratkaisuja muun muassa Jyväskylän Puukuokka 1:ssä.

CLT ja siitä tehdyt elementit ovat osoittaneet toimivuutensa myös kouluissa ja päiväkodeissa. Satavuon koulu Laukaassa sekä puupäiväkodit Hippos ja Isokuusi Tampereella osoittavat, kuinka oikeilla ratkaisuilla saadaan aikaan kestäviä ja näyttäviä rakennuksia, joita käyttäjät arvostavat.

Kohteiden kautta olemme perehtyneet CLT-materiaalin erityisominaisuuksiin useista näkökulmista. Tiedämme, minkälaisia kuormia vaaka- ja pystysuuntaisilla lamellikerroksilla voidaan hallita tai mitä on otettava huomioon rakennuksen stabiliteetin, tuulikuormien tai paloturvallisuuden kannalta. Ymmärrämme, mitä lainalaisuuksia liittyy nostoihin ja tuentoihin tai mitä tulee huomioida, kun CLT:llä liitytään muihin materiaaleihin.

Suunnittelijoillemme onkin muodostunut CLT:stä perustyökalupakki, josta ammentaa ja jota soveltaa erityyppisiin kohteisiin. Pyörää ei tarvitse keksiä jokaisessa hankkeessa uudelleen. CLT:stä ei tarvitse toteuttaa koko rakennusta, vaan potentiaalisia käyttökohteita ovat muun muassa näkyville jätettävät jäykistysseinät, hissikuilut, lisäkerrosrakentaminen ja optiorakenteet, kuten parvekkeet. Oikeassa paikassa käytettynä CLT voi vähentää työmaalla työvaihteita tai antaa tilaa arkkitehdin visiolle.

Miksi CLT-rakentaminen yleistyy?

CLT-rakentamisessa on paljon yhtäläisyyksiä betonirakentamisen kanssa. Betonipuolen ”kivinä” voidaan käyttää massiivipuurakentamisessa CLT-suurelementtejä. Materiaalien välillä on samankaltaisia käytäntöjä nostoissa ja tuennoissa, ja molemmissa on huomioitu talotekniikkavaraukset. Yhtäläisyyksiä on myös läpivientiratkaisuissa. CLT- ja betonirakentamisen eroavaisuuksia ovat esimerkiksi nostokaluston koko, toleranssit, liitokset ja työstettävyys.

Viime vuosina CLT-materiaalin kotimaisuusaste on kasvanut ja samalla saatavuus parantunut. On ollut hienoa seurata, kuinka kotimainen puutuoteteollisuus on ottanut CLT:n haltuun. Kun eri tuotantokapasiteetin tuotantolaitoksia on lähellä ja kaukana, rakentajilla on enemmän hankintamahdollisuuksia. Materiaalin saatavuus edistää puurakentamisen kehitystä, ja kotimainen tuotanto mahdollistaa esimerkiksi CLT:n käytön myös pienemmissä kohteissa.

CLT-tuotteiden harmonisointi voi räjäyttää käytön jyrkkään nousuun

CLT on osoittautunut monikäyttöiseksi materiaaliksi. Mittatarkkana ja esityöstettävänä tuotteena sitä voidaan käyttää suur- tai tilaelementtikohteissa, hybridirakentamisen osana, jäykisteenä tai visuaalisena tehokeinona. CLT sopii yhtä lailla pientaloihin, julkiseen rakentamiseen kuin kerrostaloihin. Siitä syntyy näyttäviä yhtenäisiä puupintoja, ja välipohjissa se toimii kantavana rakenteena ontelolaatan tavoin. Lamellien suunnalla, määrällä ja laadulla voidaan myös optimoida levyn lujuus- ja kestävyysominaisuuksia kulloisenkin tarpeen mukaan.

Uskon, että CLT:n käytön kasvua tulee vauhdittamaan yhtenäinen tuoteharmonisointi ja materiaalille saatavat eurokoodin osiot sekä sitä kautta kansalliset suunnitteluperusteet. Ne yhtenäistävät tuotteiden valmistusta, hankintaa ja suunnittelua. Kehitys ei kuitenkaan tapahdu sormia napsauttamalla, vaan kansainvälisten standardien lisäykset vaativat aikaa.

Nähtäväksi jää, vauhdittaako CLT:hen liittyvä materiaalikehitys puurakentamista Suomessa vai kirittääkö puurakentamisen trendi CLT:n kehitystä. Keskustelemme mielellämme aiheesta, lisätietoja puurakennesuunnittelusta kotisivuiltamme.

Hannes Tähtinen, Swecon puuteknologiapäällikkö, hannes.tahtinen@sweco.fi

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.