0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

09/01/2024

Reading time: 3min

RM

Riku Maidell

Kestävämpi rakentaminen kirjataan lakiin 2025 – monialaista asiantuntijuutta tarvitaan entistä enemmän

energiamurros biodiversiteetti kiertotalous vihreä siirtymä

Uudistuvassa rakentamislaissa vuonna 2025 asetetaan vaatimuksia kestävän rakentamisen suhteen. Swecon kestävän kehityksen palvelujen liiketoimintajohtaja Riku Maidell: “Jatkossa kiertotalousajattelun ja tehokkaan suunnittelun merkitys korostuvat entisestään.”

Kestävä rakentaminen?

Ytimessä on pyrkimys hiilineutraaliuteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Käytännössä tavoitellaan materiaali- ja energiatehokasta sekä sosiaalisesti kestävää rakentamista.

 • Oleellista on pitkäikäisyys oli kyse sitten rakennuksista, liikenne- ja infraratkaisuista tai teollisuuslaitoksista
 • Kiertotaloudella merkittävä rooli: EU:n tavoitteena nostaa rakennussektorin kiertotalousaste 70 prosenttiin.

Käytännössä

Kestävä rakentaminen vaatii monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta.

 • Resurssitehokkuus “Kiertotalous, materiaali- ja energiatehokkuus ovat olennaisia osia. Sweco käyttää itse kehittämiään digitaalisia laskenta- ja mallinnustyökaluja muun muassa hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten laskentaan jo hankesuunnitteluvaiheesta lähtien.”
 • Sosiaalinen kestävyys “Eri ihmisryhmät ja esimerkiksi turvallisuuden huomioiva suunnittelu on luonnollinen osa kestävää rakentamista.”
 • Luonnon monimuotoisuus “Hankesuunnitteluumme kuuluvat aina myös monipuoliset ympäristöanalyysit. Tähänkin Swecolla on tehokkaat työkalut.”

Uusia velvoitteita.

Jatkossa laki velvoittaa entistä tarkempaan suunnitteluun.

 • Huollettavuus, korjattavuus ja joustavuus tulee varmistaa jo suunnitteluvaiheessa
 • Purettavuus ja osien uudelleenkäyttö on otettava huomioon
 • Erilaiset elinkaariominaisuudet tulee sisällyttää hankkeen tavoitteisiin ja niistä on tehtävä selvitys rakennusluvan yhteydessä.

“Osaava suunnittelu, kiertotalouden tuntemus ja oikean suunnittelukumppanin valinta ovat jatkossa kriittisiä tekijöitä onnistuneen ja kestävästi toteutetun rakennushankkeen takana.”

Kestävä rakentaminen ja kiertotalous vaativat kokonaisuuksien hahmottamista

Hukkalämmön hyödyntäminen on energiakiertotaloutta parhaimmillaan

Kiertotaloudesta puhuttaessa keskitytään useimmiten materiaalien kiertoon. Kiertotalouden periaatteita voidaan kuitenkin hyvin soveltaa myös energiaan.

Swecon kestävän kehityksen palvelujen liiketoimintajohtaja Riku Maidell: “Myös energia nähdään kierrätettävänä resurssina. Edullisen energian aikaan esimerkiksi hukkalämpö päästettiin taivaan tuuliin ja teollisuuden sijoittumista ohjasivat muut tekijät, kuten rakentamisen hinta ja hyödykkeiden läheisyys. Nyt sijoituspäätöksissä huomioidaan myös energiankierrätyspotentiaali, jotta hukkalämmöt saadaan käytettyä hyödyksi ja kokonaiskustannustehokkuutta paremmaksi.”

Esimerkkejä hukkalämmön hyödyntämisestä

Hukkalämpöjä voidaan hyödyntää myös kaukolämpöverkoissa.

 • Pietarsaaressa ollaan aloittamassa hukkalämmön talteenotto tehdasalueella syntyvistä jätevesistä. “5000 omakotitaloa on jatkossa kaukolämmön osalta päästöttömiä.”
 • Datakeskusten tuottamaa hukkalämpöä hyödynnetään alueiden kaukolämpöverkoissa

Kaavoituksella iso rooli.

Hukkalämmön hyödyntäminen vaatii uudenlaista otetta myös kaavoittajilta. “Käyttöprofiililtaan mahdollisimman monipuoliseksi suunnitellun alueen energian kierrättäminen helpottuu ja edistää samalla koko alueen hiilineutraaliustavoitteita.”

 • Esimerkiksi Swecon työkaluilla voi mallintaa, millaisia rakennustyyppejä asunnoista liike- ja teollisuusrakennuksiin tietylle alueelle kannattaa sijoittaa energian kierrättämisen näkökulmasta.
 • Datakeskusten sijoittaminen lähelle asutusta tarjoaa suuria mahdollisuuksia.

Oikea suunta.

Kuntien ja kaupunkien ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii suuren mittakaavan tekoja.

“Kokonaiset kaupunginosat ja kaupungit on valjastettava osaksi energiamurrosta. Vain taivas ja mielikuvitus ovat rajana, kunhan energian käyttö ja tuotanto kohtaavat tai vaihtoehtoisesti varastointiratkaisut ovat hyödynnettävissä. Avain onnistumiseen on huolellinen suunnittelu.”

Kirjoittaja on Swecon kestävän kehityksen palvelujen liiketoimintajohtaja Riku Maidell

 

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.