0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

19/09/2023

Reading time: 3min

DM

Dennis Murto

Kestävä taloyhtiö on tulevaisuuden taloyhtiö

kestävä kehitys kestävä taloyhtiö

Kestävä kehitys ja vastuullisuus on huomioitu jo ammattimaisessa kiinteistöliiketoiminnassa. Lakimuutosten, tukien, rahoitusvaihtoehtojen ja yleisen keskusteluilmapiirin myötä vastuullinen ajattelu on löytämässä tiensä myös taloyhtiöihin.

Vauhtia avustuksista ja lakimuutoksista

ARA:n energia-avustukset sekä lainsäädännön uudistukset ovat kannustaneet taloyhtiöitä korjauksiin viime vuosina.

Uuden rakentamislain (2025) myötä taloyhtiöiden peruskorjauksissa vaaditaan luvanhakuvaiheessa niin ilmastoselvitys, materiaaliseloste kuin purkumateriaaliselvitys.

Keväällä 2023 asunto-osakeyhtiölakia päivitettiin niin, että päätökset kestävän asumisen edistävistä uudistuksista saadaan käyttöön samassa tahdissa kuin ne tehdään uudisrakentamisessa. Uudistuksia ovat esimerkiksi uudet paikallisen energiantuotannon innovaatiot ja palvelut. Myös esteettömyyteen liittyvien ratkaisujen toteuttamista helpotettiin.

Kestävä asuminen taloyhtiön päivittäisessä arjessa

Pitkäjänteinen toiminta ja suunnitelmallisuus ovat avaimia kestävässä asumisessa. Kaikki kestävää elämäntapaa edistävät asiat eivät vaadi edes taloyhtiön yhteisiä päätöksiä tai hankintoja. Monia asioita osakkaat voivat tehdä jo tänään.

Päivittäisessä tekemisessään taloyhtiön ja osakkaiden kannattaa huomioida muun muassa seuraavia asioita:

 • veden- ja energiansäästö (käyttö, korjaukset ja muutokset, tiedottaminen)
 • uusiutuvat energianlähteet, kuten aurinkopaneelit sekä maalämpö
 • digitaalinen viestintä ja hyvä hallintotapa
 • asumisterveys, viihtyvyys ja yhteisöllisyys
 • pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat, ylläpitosuunnitelmat sekä oikea-aikainen korjaaminen
 • kierrätys, lajittelu ja kiertotalous sekä erilaisten liikkumistapojen tukeminen

Korjaushankkeet kestävässä taloyhtiössä

Korjaamisen tulee perustua oikea-aikaisuuteen ja oikein mitoitettuun korjaustarpeeseen. Selvitysvaiheessa kannattaa tutkia eri vaihtoehdot, niiden keskinäiset vaikutukset ja mahdolliset synergiaedut. Monet energiatehokkuushankkeet esimerkiksi ovat huomattavasti kustannustehokkaampia toteuttaa vaikkapa putkiremontin yhteydessä. Toisaalta energiatehokkuushanke voi olla kannattava myös omanaan eli selvitysvaiheessa on syytä tehdä riittävät elinkaarilaskelmat.

Ison korjaushankkeen yhteydessä on syytä huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Hyödynnetään synergia ja tarkastetaan, onko taloyhtiössä muita hankkeita, jotka voidaan tehdä samalla
 • Pohditaan, pystytäänkö energiatehokkuutta parantamaan tai muuttamaan energiantuotantoa vihreämmäksi
 • Pohditaan myös, miten parantaa asumisviihtyvyyttä tai muuntojoustavuutta käyttöasteen parantamiseksi ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi
 • Huomioidaan vähähiiliset materiaalit ja jätteiden kierrätys korjaushankkeissa
 • Pohditaan, voisiko hanketta edistää yhteisesti ryhmäkorjauksena esim. naapurikiinteistön kanssa

Vihreä rahoitus edullisempaa vaatimukset täyttäville taloyhtiöille

Näillä näkymin ARA:n energia-avustuksiin ei ole tulossa jatkoa. Sen sijaan pankkien rahoitusvalikoimaan on tulossa erilaiset ”verde”-lainat, joiden vaatimukset ja marginaalit vaihtelevat. Vihreä rahoitus on taloyhtiöille edullisempaa, kunhan hanke täyttää sille asetetut vaatimukset. Ympäristöarvojen vaikutus tulee näkymään yhä enemmän myös taloyhtiöiden rahoituspäätöksissä.

Kannustan taloyhtiön osakkaita ja hallintoa pitämään huolta kiinteistöistä ja toimimaan suunnitelmallisesti kestävin ja vastuullisin keinoin hyvää hallintotapaa ja asukasviestintää unohtamatta.

Näin tuemme osaltamme vihreää siirtymää ja pidämme taloyhtiöt kaikin puolin hyvässä ja kestävässä kunnossa. Kestävä taloyhtiö kestää katsetta ja aikaa.

Kirjoittaja Dennis Murto toimii taloyhtiösuunnittelupalveluissa linjajohtajana Swecolla, dennis.murto@sweco.fi

 


Olemme mukana Isännöintipäivillä Lahdessa ensi viikolla 27.-28.9! Tule moikkaamaan minua ja asiantuntijoitamme osastollemme 92. Nähdään siellä!

Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.