0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

11/04/2022

Reading time: 3min

HT

Hannes Tähtinen

Kevyt mutta luja LVL tuo massiivipuurakentamiseen vahvan vaihtoehdon

rakennesuunnittelu puurakenteet lvl

Monikäyttöinen viilupuu (LVL) on ominaisuuksiinsa nähden kevyt mutta vankka materiaali. Yhteen liimatuista viiluista syntyy samalla tavalla kestävä kokonaisuus kuin monista A4-liuskoista liki murtumaton papeririisi. Usein LVL loistaa kantavissa rakenteissa kulissien takana.

Siinä missä muut massiivipuurakentamisen vaihtoehdot, lamellihirsi ja CLT, tehdään sahatavarasta, LVL (Laminated Veneer Lumber) koostuu vanerin tapaan ohuista puuviiluista. Yksittäinen viilu on vain 3 millimetriä paksu, mutta useaan kerrokseen liimattuna viiluista syntyy vahva ja jäykkä rakennusmateriaali. Hyvän vertailukohdan saa, kun miettii, miten helppoa on repiä halki yksi A4-liuska ja miten paljon voimaa kokonaisen papeririisin murtaminen vaatii.

Kansansuussa LVL on tunnettu jo pitkään nimellä kertopuu, mutta koska LVL-tuotteilla on nykyään useita eri valmistajia ja tuotenimiä, paras yleistermi on viilupuu. Rakennusmateriaalina LVL-tuotteiden kohdalla ei puhuta sahatavaran ”kakkosnelosista” tai liimapuun lamellikerrannaisista. LVL-palkkien vakiopaksuudet ovat 3 millimetrin kerrannaisjohdanteita, kuten 51, 63 tai 75 millimetriä. Myös palkkien korkeuteen on muodostunut yli kymmenen vakiomittaa 200 millimetristä 600 millimetriin.

Valmistustavan ansiosta viilupuusta voidaan tehdä hyvin suuria aihioita: parhaimmillaan 2,5 metrin levyisiä ja 25 metrin korkuisia elementtejä. Viilupuu auttaa näin optimoimaan puuraaka-aineen kulutusta, onhan suurista aihioista helppo tehdä pienempiä. Valmistustapa takaa myös LVL-tuotteiden hyvät lujuusominaisuudet, tehokkaan teollisen valmistuksen ja monipuoliset käyttökohteet.

Monikäyttöinen ja helposti asennettava materiaali

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta oikean massiivipuutuotteen valinta muistuttaa joskus keittiömestarin työtä. Poimimme eri ”raaka-aineiden” joukosta parhaat ainekset kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Tässä valintaprosessissa viilupuulla on tärkeä rooli. LVL:n käyttökohteet ovat massiivipuu- ja rankarakentamisessa hyvin laajat.

LVL-tuotteita voidaan käyttää kantavana rakenteena tai täydentävänä rakennusosana. Ne sopivat esimerkiksi kevyisiin väliseinärunkoihin, kantavien seinien aukkopalkeiksi, monen kerroksen korkuisiin pilari-palkkijärjestelmien pilareihin, kantaviin lattiavasoihin ja kymmenien neliöiden seinä- ja lattiaelementteihin. Suunnittelijan onkin oltava perillä tuotteiden laajasta kirjosta, jota vain lisäävät kerrannaisliimatut GLVL-tuotteet ja ristikkäin liimatuista viiluista tehty LVL-C-viilupuutyyppi.

Erityisen hyvin LVL sopii tilanteisiin, joissa rakenteelta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia tai kantaville rakenteille on vähän tilaa. Viilupuutuotteet eivät väänny sahatavaran lailla, ja niiden työstettävyys on yhtä hyvä kuin muillakin massiivipuutuotteilla. Valmistus- ja asennustoleranssit ovatkin ihailtavan pieniä. Mallinnetut, mittatarkat ja tehtaalla esivalmistetut osat on nopea asentaa paikoilleen työmaalla, ja ne myös pitävät mittansa hyvin.

Viilupuun hyödyt eivät ole jääneet rakennusalalla huomaamatta. Kova kysyntä on luonut uutta tuotekehitystä ja tuotteiden kehittyminen taas lisää kysyntää: lumipalloefekti on valmis. LVL-tuotteiden valmistajat ovat kasvattaneet tuotantokapasiteettiaan vastaamaan paremmin nykyistä kysyntää ja tulevaisuuden tarpeita. LVL:stä on tehty myös jatkojalosteita, kuten valmistajakohtaisen sertifikaatin alaiset välipohja- ja kattoelementit. Ripalaattoja käytetään esimerkiksi monikerroksisissa asuintaloissa ja kouluissa, kuten Mansikkalan puukoulussa. Siellä viilupuuta käytettiin eri muodoissaan 885 kuutiota.

Viilupuun kauneus on katsojan silmässä

Usein viilupuuta käytetään kantavan rakenteen sisäisenä rakenneosana, joka jää valmiissa rakennuksessa piiloon. Näin on tehty esimerkiksi Suomen suurimmassa puutoimistorakennuksessa, Supercellin pääkonttorissa Jätkäsaaren Wood Cityssä.

Yksi syy sille, että viilupuu on rakennuksissa usein näkymättömissä, on, ettei LVL:n vakiona saatava rouhea ulkonäkö ole vielä lyönyt itseään läpi. Betonirakentamisessa muottilaudoitettua paikallavaluseinää jätetään jo monissa industrial-henkisissä tiloissa esille, ja samanlaisesta kehityksestä on merkkejä myös puurakentamisessa. Käytetäänhän OSB-levyjä sisustuksessa visuaalisena tehokeinona. Lieneekin vain ajan kysymys, milloin viilupuupalkit ja -pilarit halutaan jättää näkyviin, mikä antaa LVL:lle jälleen uusia mahdollisuuksia loistaa puurakentamisessa.

Keskustelemme mielellämme aiheesta, lisätietoja puurakennesuunnittelusta kotisivuiltamme.

Hannes Tähtinen, Swecon puuteknologiapäällikkö, hannes.tahtinen@sweco.fi