0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

24/11/2023

Reading time: 4min

TM

Teija Manelius

Kielletyt aineet ja rajoitukset kosmetiikassa

kosmetiikkaturvallisuus tuoteturvallisuus kemikaaliturvallisuus

Kosmeettisten valmisteiden tulee olla turvallisia ihmisen terveydelle. Tämän vuoksi EU:n kosmetiikka-asetus säätelee kosmetiikkaa ja sen sisältämiä ainesosia. Tiettyjen ainesosien käyttöä voidaan esimerkiksi rajoittaa tai kieltää käytettävän, jotta voidaan varmistua kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta.

Kosmetiikassa kiellettyjä tai rajoituksin sallittuja aineita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteissä

Kosmeettisissa valmisteissa kielletyt aineet ovat lueteltu EU:n kosmetiikka-asetuksen (1223/2009) liitteessä II. Kiellettyjen aineiden luettelo sisältää esimerkiksi lääkeaineita ja CMR-aineita eli aineita, jotka ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja/tai lisääntymismyrkyllisiä aineita. Liitettä II päivitetään aina tarpeen vaatiessa.  

Tavallisesti aine päätyy kosmetiikassa kielletyksi tai rajoitetuksi kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean, SCCS:n (Scientific Committee on Consumer Safety) arvioinnin kautta. SCCS arvioi kosmetiikassa käytettyjen ainesosien turvallisuutta ja antaa lausuntoja koskien niiden turvallista käyttöä. SCCS:n lausuntojen perusteella tehdään tarvittavia päivityksiä kosmetiikka-asetuksen liitteisiin. 

Kosmetiikassa rajoituksin sallittuja aineita eli aineita, joita kosmetiikka saa sisältää vain määrätyin rajoituksin, säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteessä III. Syy aineiden käytön rajoituksiin saattaa olla esimerkiksi se, että aineen on arvioitu olevan turvallinen vain määrättyinä enimmäispitoisuuksina tai aineen käyttö on turvallista vain tietyissä tuotetyypeissä. 

Uudet kielletyt aineet luokitellaan CMR-aineksi

Euroopan komission heinäkuussa julkaisemalla asetuksella (EU) 2023/1490 muutetaan kosmetiikka-asetuksen liitettä II eli kosmetiikassa kiellettyjen aineiden listaa. Uudet kielletyt aineet ovat luokiteltu CMR-aineiksi, minkä vuoksi ne tulevat kielletyiksi kosmeettisissa valmisteissa. Uusien kiellettyjen aineiden listalla ovat esimerkiksi bentofenoni (Benzophenone) ja pentanatriumpentetaatti (Pentasodium Pentetate). Asetusta sovelletaan 1.12.2023 alkaen. 

Hajusteiden käyttöön liittyvät rajoitukset

Rajoituksin sallittuja aineita ovat esimerkiksi monet kosmetiikassa käytettävät hajusteet. Osalle hajusteina toimiville aineille on myös annettu pitoisuusrajat, milloin ainesosan olemassaolo pitää ilmoittaa valmisteen INCI-listassa. Monet kosmetiikassa käytettävät hajusteet ovat allergeenejä, minkä vuoksi niiden ilmoittamisesta tuotteen pakkauksessa on säädetty kosmetiikka-asetuksessa. Hajusteallergeenien osalta aineen olemassaolo tuotteessa tulee ilmoittaa pakkauksen INCI-listassa, mikäli pitoisuus ylittää 0,001 % iholle jätettävissä valmisteissa ja 0,01 % pois huuhdeltavissa valmisteissa. Näin suojellaan henkilöitä, jotka ovat kyseisille aineille allergisia. 

Kosmetiikka-asetuksessa hajusteallergeeneja jo 80!

Kosmetiikka-asetuksen liitteessä III olevien hajusteallergeenien määrää ja niitä koskevia merkintöjä on hiljattain päivitetty Euroopan komission asetuksella (EU) 2023/1545. Hajusteallergeenilista pidentyi 56 uudella aineella. Aikaisemmin ainesosaluettelossa erikseen mainittavien hajusteallergeenien määrä oli 24. Hiljattain päivitetty kosmetiikka-asetus sisältää siis yhteensä 80 hajusteallergeenia joiden olemassaolo tulee ilmoittaa ainesosaluettelossa ilmoitusrajan ylittyessä. Uusia hajusteallergeeneja ovat muun muassa mentoli (Menthol), Citrus limon, öljy (Citrus Limon Peel Oil) ja Eucalyptus globulus, öljy (Eucalyptus Globulus Leaf Oil). 

Siirtymäaika uusien tuotteiden osalta 31.7.2026 asti ja jo markkinoilla olevien tuotteiden osalta 31.7.2028 saakka. Tähän mennessä markkinoilla olevien tuotteiden tulee olla uusien hajusteallergeeneja koskevien merkintävaatimuksien mukaisia. 

Valmistetyypin vaikutus altistumiseen

Aineiden käyttöä voidaan rajoittaa myös valmistetyypin mukaan. Aineen sallittu enimmäispitoisuus voi olla suurempi, jos valmiste esimerkiksi huuhdellaan pois iholta ja altistuminen on vähäisempää kuin iholle jätettävissä valmisteissa. Aineen käyttöä voidaan rajoittaa myös esimerkiksi suihke- ja aerosolivalmisteissa, koska tällöin myös keuhkojen altistuminen tulee ottaa huomioon. Esimerkki tällaisesta ainesosasta on titaanidioksidi, jonka käyttö on kielletty sellaisissa valmisteissa, jotka voivat aiheuttaa keuhkojen altistumista hengitysteiden kautta, sillä sen epäillään aiheuttavan syöpää hengitettynä. Titaanidioksidia käytetään kosmetiikassa esimerkiksi aurinkosuojatuotteissa. 

Kosmetiikan valmistaja tai maahantuoja! Huomioithan uudet hajusteallergeenien merkintävaatimukset. Mikäli tuotteesi koostumus muuttuu, tulee myös sen turvallisuusselvitys päivittää.
Swecon kosmetiikkaturvallisuuden asiantuntijat ovat apunasi, niin turvallisuusselvityksen kuin ainesosaluettelon laatimisessa ja päivittämisessä.

Teija Manelius, kosmetiikkaturvallisuuden asiantuntija, teija.manelius@sweco.fi

Lisää ajankohtaisista kosmetiikan ainesosien rajoituksista ja kielloista kuulet Swecon kosmetiikkaturvallisuuden webinaarissa 19.12. Tervetuloa mukaan!

 

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.