0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

21/06/2022

Reading time: 3min

KH

Katriina Huumonen

Kosmetiikkaturvallisuuden lainsäädäntö suojelee valmisteiden käyttäjien terveyttä. Ovathan niihin liittyvät lainsäädännön vaatimukset kunnossa?

kestävä kehitys kosmetiikkaturvallisuus vastuullisuus

Lainsäädäntö asettaa lukuisia toimijan koosta riippumattomia vaatimuksia kosmeettisten valmisteiden eli esimerkiksi meikkituotteiden, voiteiden, shampoiden ja muiden henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettujen tuotteiden valmistajille ja maahantuojille. Suomessa turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES ohjaa ja valvoo tullin ohella kosmetiikkamarkkinoiden toimijoita. Lainsäädännön asettamat vaatimukset ovat ehdottomasti oltava kunnossa. Swecon asiantuntijat ovat siinä apunasi.

Kaikkia EU:n alueen valmistajia ja maahantuojia koskettaa EU:n antama kosmetiikka-asetus (1223/2009). Lisäksi Suomessa on voimassa myös Laki kosmeettisista valmisteista (492/2013), joka asettaa muiden muassa viranomaisten tehtävät ja valvontakeinot. Lainsäädännön vaatimusten pohjimmaisena tarkoituksena on kosmeettisten valmisteiden käyttäjien turvallisuuden varmistaminen.

Tyypillisimpiä kosmeettisten valmisteiden aiheuttamia terveyshaittoja ovat allergiset reaktiot, jotka voivat pahimmillaan olla erittäin vakavia. Kosmetiikka-asetus edellyttääkin, että tunnetut allergeenit on merkittävä valmisteen ainesosaluetteloon jo silloin kun niiden pitoisuus valmisteessa on yli 0,01 tai 0,001 % valmisteen käyttötavasta riippuen.

Tällä hetkellä kosmetiikka-asetuksen allergeenilistalla on 26 ainesosaa, mutta listan odotetaan tulevaisuudessa pitenevän huomattavasti. Kosmetiikka-asetuksen kuluttajien terveyttä suojeleviin vaatimuksiin liittyvät myös CMR- aineet eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymisterveydelle haitalliset aineet, joita valmisteisiin ei yksiselitteisesti saa lisätä. Lisäksi kosmetiikka-asetus rajoittaa tai kieltää lukuisten, myös muilla tavoin ihmisen terveydelle mahdollisesti haitallisten ainesosien pitoisuutta valmisteissa.

Kosmeettisten valmisteiden valmistajan tai maahantuojan on tunnistettava velvoitteensa

Keskeisimmät kosmeettisten valmisteiden valmistajaan tai maahantuojaan kohdistuvat velvoitteet ovat ilmoitus EU:n kosmeettisten valmisteiden tietokantaan (CPNP- ilmoitus), pakkausmerkintöjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja toksikologin tai muuten tehtävän pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön tekemä turvallisuusselvitys valmisteelle. CPNP- ilmoituksen yhtenä tarkoituksena on, että viranomaisilla olla tieto markkinoilla olevista valmisteista, jolloin esimerkiksi vakavaa terveyshaittaa aiheuttavien valmisteiden takaisinveto markkinoilta voidaan tehdä koordinoidusti.

Oikeilla pakkausmerkinnöillä varmistetaan puolestaan valmisteiden turvallinen käyttötapa ja se, että allergiset henkilöt osaavat välttää itselleen sopimattomia valmisteita. Turvallisuusselvitys on sisällöltään kosmetiikka-asetuksen tarkasti määrittelemä kokonaisvaltainen valmisteen toksikologinen riskinarviointi, joka perustuu pitkälti valmisteen sisältämien ainesosien toksikologisiin profiileihin, mutta jossa arvioidaan myös mahdolliset yhteisvaikutukset. Lisäksi turvallisuusselvityksessä kiinnitetään huomiota muun muassa ainesosien fysikaaliskemiallisiin- ja vaaraominaisuuksiin, käyttömääriin ja -tapoihin, valmiin tuotteen stabiilisuuteen sekä mikrobiologiseen laatuun.

Kosmetiikkaturvallisuus on tärkeä osa Swecon tuoteturvallisuutta

Monipuolisten ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuspalvelujen ohella Swecon tuoteturvallisuustiimissä työskentelee kokeneita kosmetiikkaturvallisuuden asiantuntijoita. Tarvittaessa varmistamme pakkaus- ja varoitusmerkintöjen vaatimustenmukaisuuden, ilmoitamme valmisteet CPNP- portaaliin ja pätevyysvaatimukset täyttävät asiantuntijamme arvioivat kokonaisvaltaisesti myös valmisteen turvallisuuden laatimalla valmisteelle turvallisuusselvityksen. Käytössämme on sähköinen Cosmedesk- järjestelmä, jolla myös asiakkaan käyttämien raaka-aineiden ja eri valmisteiden hallinnoiminen sekä päivittäminen on ketterää.

Mikäli valmistat tai tuot EU:n markkinoille kosmeettisia valmisteita ja tarvitset apua lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä ja valmisteiden turvallisuuden arvioinnissa, autamme mielellämme.

Katriina Huumonen, Vanhempi asiantuntija, Toksikologi (ERT), Kemikaaliturvallisuus, Sweco

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.