0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

14/10/2019

Reading time: 2min

TT

Tuomo Tiilikainen

Kuri ja kontrolli romukoppaan – digitaaliset työkalut lisäävät työnteon vapautta

digitalisaatio kestävä rakentaminen

Henry Ford on todennut, että ilman tiukinta kurinalaisuutta saavutetaan vain äärimmäinen sekaannus. Ajatus ei oikein sovi tähän päivään. Nykytiedon valossa tiukka kuri ja kontrolli eivät johda parhaaseen lopputulokseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on yhä tärkeämpää nuorille sukupolville, mikä tarkoittaa, että vanhoja toimintatapoja pitää muuttaa. Tutkimusten mukaan juuri tunne autonomiasta lisää työn mielekkyyttä, motivaatiota ja tuottavuutta.

Virtuaalinen suunnittelu ja mallinnus, eli VDC, on uudistanut rakennusalaa. Se on tehostanut tuotantoprosesseja, mikä on tuonut ajallista ja rahallista etua. Pintaa raaputtamalla ajallisen ja rahallisen hyödyn alta paljastuu kuitenkin jotain vielä merkittävämpää. Ajan mittaan suoria bisneshyötyjä arvokkaampia voivatkin olla VDC:n tuomat välilliset hyödyt.

Olemme Swecolla kehittäneet Smart Drawings -työkalustamme sovellusta elementtiteollisuuden ja rakennusalan tarpeisiin. Mobiilisovelluksen avulla työntekijät voivat tarkastella valmistettavia elementtejä ja sitä, miten osakokonaisuudet nivoutuvat yhteen. 3D-mallin avulla esimerkiksi seinäelementtiä voi tarkastella eri kulmista tai kirjaimellisesti räjäyttää sen osiin, poistaa kerroksia ja tutkia rakenteita. Työkalu on vähentänyt esimiesvalvonnan tarvetta, sillä sen avulla tuotantotyöntekijät pystyvät tekemään itsenäisiä päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia entistä sujuvammin. Sovelluksen ansiosta asiakasyrityksessämme ei enää tarvita esimiehiä tuotannon iltavuoroissa. Hukkaa on poistunut karkeasti puoli tuntia työvuoroa kohden.

Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, että tuotannon työntekijöiden kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä on kasvanut sovelluksen ansiosta merkittävästi. Itseohjautuvuudesta on puhuttu jo pitkään asiantuntija-aloilla. Se nähdään yhtäältä uudentyyppisenä organisoitumistapana, mutta toisaalta myös laajempana kulttuurisena muutoksena. Uskon, että digitaalisen kehityksen ja erilaisten VDC-sovellusten ansiosta itseohjautuvuus tulee myös osaksi suorittavampaa työtä.

Hypoteesini onkin, että autonomian kasvu tuotannollisessa työssä vaikuttaa positiivisesti niin työviihtyvyyteen kuin kokonaisvaltaisemmin työidentiteettiin. Suorittajasta tulee oman työnsä asiantuntija. Samalla työn laatu paranee: kun ihmiset ottavat omasta työstään enemmän vastuuta, alkavat he samalla valvoa työnsä laatua.

Tuomo Tiilikainen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Sweco

Tuomo Tiilikainen

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.