0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

21/03/2020

Reading time: 3min

MK

Mika Kierikka

Miten kiertotalous näkyy elintarvikealan arvoketjussa?

kiertotalous kestäväkehitys

Sweco toteutti Trelleborgissa Ruotsissa selvityksen, jossa tutkittiin, miten ruoan arvoketju toimii. Missä kohdissa tehdään ratkaisevia valintoja? Miten valinnat vaikuttavat elintarvikealan kestävyyteen? Tulosten mukaan suurin päätösvalta on sinulla ja minulla, mutta elintarvikealan arvoketju voi tehdä kestävistä valinnoista kuluttajille helpompia.

Elintarviketeollisuuden kestävyyteen vaikuttaa eniten se, minkälaisia valintoja meistä jokainen tekee arjessaan. Päivittäiset valinnat ratkaisevat, miten paljon alalla syntyy ruokahävikkiä tai päästöjä. Elintarvikealan arvoketjussa pitäisikin keskittyä edistämään päätöksiä, joiden kautta vastuullinen kuluttaminen on helpompaa. Samalla muutoksessa on varmistettava ruuan laatu ja turvallisuus.

Palvelusopimukset tekevät arvovalinnoista helpompia

Moni suomalainen menee yhä mieluiten itse kauppaan valitsemaan haluamansa tuotteet. Silti ihan arkiset havainnot haastavat totutun mallin kestävyyden ja kannattavuuden. Oma ruokakori saattaa näyttää joka viikko lähes samalta ja kaupassa tulee tehtyä myös hätäisiä valintoja.

Ruoan tilaaminen palveluna on jo nyt helppoa, mutta palvelusopimus voisi mahdollistaa arvovalintojen mukaisen ruokakorin laatimisen viikosta toiseen etukäteen. Suunnitelmallisuus säästää aikaa, vähentää heräteostoksia ja laskee ruokakuluja. Samalla kuluttaja sitoutuu tekemiinsä periaatepäätöksiin. Valintaa ei tarvitse tehdä kaupassa kiireisenä ja nälkäisenä jokaisen tuotteen kohdalla erikseen, vaan viikon ruokakorista saa muotoiltua omien arvojensa tai elämäntapansa mukaisen: vähähiilisen, kotimaisen, kasvisvoittoisen tai vaikkapa gluteenittoman.

Uudet digitaaliset alustat mahdollistavat, että kiertotalouden kannalta olennainen tieto kulkee koko arvoketjun läpi. Arvoketjun tuotanto-osa saa automaattisesti tiedon, kun hänen tuotteensa on loppumassa hyllystä, ja kauppa pystyy ennakoimaan, mitä kuluttajat ostavat ensi viikolla. Ekosysteemi toimii.

Tulevaisuuden symbioosit mahdollistavat kestävän elämäntavan

Ihmiset haluavat edistää elintarvikeketjun kiertotaloutta, mutta nykykaupunkien infra ei välttämättä vielä mahdollista kaikkea. Teollisuuden ja kaupunkien suunnittelussa onkin olennaista miettiä kokonaisuutta, jolloin jokainen osa-alue – myös yksittäiset rakennukset – edistävät kestävää liikkumista ja asumista sekä materiaalien ja energian käyttöä. Samalla on suunniteltava teollisen ja urbaanin symbioosia. Resurssien yhteydet parantavat molempien arvontuottoa ja innovointia.

Tulevaisuuden kaupunkien yhteydessä puhutaan usein hajautetusta energiantuotannosta. Miksei myös ruoan arvoketjun palveluratkaisujen painopistettä voisi siirtää osittain sinne, missä ihmiset asuvat niin sanotuiksi palveluhubeiksi. Urbaanin ruuantuotannon ratkaisuilla, kuten palvelusopimuksilla, halutaan poistaa hävikki ja tarjota alueen asukkaille heidän haluamiaan tuotteita. Periaate on tuttu kylä- ja lähikaupoista, mutta varastoja ei enää tarvita.

Elintarvikeala on matkalla kohti uusia kumppanuusmalleja

Tällä hetkellä elintarvikealan kestävyyden suurimpia haasteita on päästä alkuun ja houkutella mukaan kaikki arvoketjun kannalta olennaiset toimijat. Yhteisen päämäärän saavuttaminen vaatii yhtenäisen rintaman. Koko ketjun tuotannosta jakeluun ja kaupan hyllyltä asiakkaan ruokapöytään on oltava mukana.

Me Swecolla haluamme olla rakentamassa yhteistyötä teollisuuden ja kaupunkien, vähittäiskaupan, tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa. Oikeita päätöksiä on tehtävä jo kaavoituksessa ja alueellisessa maankäytössä sekä edelleen älykkäässä logistiikassa ja talotekniikassa. Huomioon on otettava jokainen arvoketjun kiertotalousmahdollisuus, kuten paras ja kestävin arvo myös tuotannon sivuvirroille.

Kiertotalouskumppanuuksien rakentamisessa tarvitaan monialaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja kaupunkisuunnittelusta. Tarjoammekin elintarvikealan arvoketjuille koko kansainvälisen asiantuntijaverkostomme osaamisen. Palveluekosysteemimme kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet aina digitaalisista ratkaisuista tulevien teollisten ja urbaanien symbioosien alustojen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Rakennetaan yhdessä elintarvikealalle uusia kestäviä arvoketjuja, joihin kuluttajat ja eri sidosryhmät haluavat sitoutua. Strategitaso ei riitä, vaan ilmastovastuu vaatii ilmastotekoja. Kestävän kehityksen tavoitteet on huomioitava kaikessa päätöksenteossa.

Mika Kierikka, Kiertotalousasiantuntija, Sweco