0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

06/10/2023

Reading time: 4min

RH

Risto Hyyryläinen

WS

Waltteri Salmi

Miten otetaan ratkaiseva next step vetyliiketoiminnassa

vetytalous energia vihreä siirtymä

Autamme yrityksiä, kuntia ja teollisuuslaitoksia siirtymään hallitusti vetytalouteen. Valmiit askelmerkit luovat varmuutta astuttaessa vetyliiketoimintaan, joka luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vihreä vetytalous tarjoaa suuria liiketoimintamahdollisuuksia niin vedyn tuottajille kuin käyttäjille sekä koko toimitusketjulle siinä välissä. Vetytalouteen siirtyminen voi tuoda merkittävää kilpailuetua yrityksille ja olla jopa välttämätöntä yrityksen hiilineutraaliuspolulla.

Useissa yrityksissä on jo tunnistettu vetytalouden potentiaali, mutta konkreettiset seuraavat askelet, kuten oma positio markkinassa, tarvittavien kumppanien löytäminen ja muutokset totuttuun liiketoimintamalliin, vaativat vielä työtä. Vetyliiketoiminta vaatii myös merkittäviä investointeja ja riskinottoa, kun esimerkiksi vihreän vedyn ja sen eri jatkojalosteiden kysyntä eri sektoreilla hakevat vielä suuntaansa

Moni toimija tarvitsee selkeät askelmerkit, joilla vetyliiketoiminnan mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä sekä mahdolliset riskit tunnistettua ja minimoitua.

Miten siirtymä vetyliiketoimintaan toteutuu käytännössä?

Yhä useampi toimija pohtii nyt rooliaan vetysiirtymässä, ja omien vahvuuksien valjastamista vetytalouteen. Tarjoamme apua koko kehityskaarelle aina strategista valinnoista vetylaitosten tekniseen suunnitteluun.

Teemme vetysiirtymästä mahdollisimman helpon ja hallitun, onpa toimiala mikä tahansa. Autamme esimerkiksi selvittämään:

  • Mikä olisi oma rooli vetytaloudessa?
  • Miten lopputuote tulisi hinnoitella?
  • Onko vetyä järkevä käyttää pääpolttoaineena suoraan vai jatkojalosteena?
  • Mikä on omien sivuvirtojen, kuten hiilidioksidin, arvo?
  • Millaisen kumppaniverkoston kanssa yhteistyö kannattaa aloittaa?

1. Siirtymä uuteen kaasubisnekseen

Vihreän vedyn tuotanto tai muu vetyliiketoiminta on monelle kokeneellekin teollisuustoimijalle uutta. Vetytalous merkitsee siirtymistä globaaliin energiahyödykemarkkinaan, kaasubisnekseen, joka sisältää omat erityispiirteensä. Mahdollisuuksia ja rooleja on tarjolla monia.

Autamme muodostamaan asiasta selkeän yleiskuvan muun muassa vetyliiketoiminnan esiselvityksillä ja liiketoimintapotentiaalin kartoituksilla. Tärkeintä on saavuttaa ymmärrys siitä, mihin suuntaan vetyliiketoiminnassa kannattaa lähteä sekä millä aikataululla siirtyminen vetytalouteen kannattaa toteuttaa. Yhdessä löydämme yritykselle sopivan roolin vetyliiketoiminnassa tai terävöitämme sitä.

2. Markkinatietoutta liiketoimintamallin kehittämiseen

Kun oma potentiaali ja rooli alkavat olla selvillä, tarvitaan lisätietoa liiketoimintamallin luomiseen ja investointipäätösten tueksi. Sparraamme johtoa ja tarjoamme näkemyksiä, jotka pohjautuvat markkinatietouteen ja kokemukseen muun muassa vedyn eri myynti- ja jakelukanavista. Vedyllä ja sen jatkojalosteilla on hyvin erilaisia hinta- ja kysyntäarvioita eri käyttökohteissa, kuten liikenteessä ja teollisuudessa.

Toteutamme tarvittavat markkina- ja toteuttavuusselvitykset sekä vertailemme eri konsepteja. Autamme myös löytämään sopivia kumppaneita, järjestämme työpajoja ja osallistumme tarvittaessa neuvotteluihin.

3. Vetyyn liittyvä lainsäädäntö

Vihreä vety on globaalisti sen verran uusi asia, että vetyliiketoimintaan liittyvä lainsäädäntöympäristö on vasta muodostumassa. Nykylainsäädännön ymmärtäminen ja regulaation tulevaisuusnäkymien hahmottaminen ovat erityisen tärkeitä vetyliiketoiminnassa.

Tavoitteena on varautua mahdollisimman huolellisesti siihen, mihin lainsäädäntö on menossa ja miten se vaikuttaa vetyliiketoimintaan kotimaassa, Euroopassa ja globaalisti.

4. Vetylaitoksen tekninen suunnittelu ja toteutus

Monet toimijat ovat vetyliiketoiminnan kehittämisessä jo pitkällä. Jos investointipäätös on tehty, on aika toteuttaa kalusto- ja laitehankinnat sekä suunnitella uusi vetytuotantolaitos. Tarjoamme apua kilpailutuksiin, sopimusneuvotteluihin, luvitusprosessiin ja projektinjohtoon.

Meillä on kokemusta vetylaitosten suunnittelusta ja rakennuttamisesta niin suurten energiayhtiöiden kuin teollisuusyritysten kanssa. Osa hankkeista on edennyt toteutusvaiheeseen asti. Vuonna 2024 Harjavaltaan valmistuu Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos.   

Ole yhteydessä, niin etsitään parhaat askeleet vetyliiketoimintasi kehittämiseksi!

Risto Hyyryläinen, Swecon energiakonsultti, risto.hyyrylainen@sweco.fi

Waltteri Salmi, Gaian vanhempi asiantuntija, waltteri.salmi@gaia.fi

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.