0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

16/11/2023

Reading time: 3min

KW

Kirsi Wolczkiewicz

Myrkytystietokeskusilmoitusvelvollisuus teollisuudelle: Tärkeä ilmoitustakaraja lähestyy

kemikaaliturvallisuus

Markkinoille saattavien toiminnanharjoittajien, kuten maahantuojien ja jatkokäyttäjien, on tehtävä terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista myrkytystietokeskukselle ilmoitus CLP-asetuksen 1272/2008 liitteen VIII mukaisesti. Velvoite on jo aiemmin tullut voimaan kuluttaja- ja ammattikäyttöön suunnatuille tuotteille. Vuoden vaihteessa ilmoitusvelvollisuus tulee kattamaan myös teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset. Nämä ilmoitukset on tehtävä myrkytystietokeskukselle Euroopan kemikaaliviraston (ECHAn) ilmoitusportaalin kautta viimeistään 1.1.2024.

Kommunikointi toimitusketjussa on tärkeää

Tähän asti teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten ilmoituksen tekeminen on ollut vapaaehtoista, minkä vuoksi seosten jatkokäyttäjillä on ollut haasteita tarvittavien tietojen saamisessa toimitusketjusta. Velvoitteen myötä myös teollisuuden seoksille tulee saataville UFI-koodi, joka luodaan ja liitetään ilmoitukseen. UFI voidaan ilmoittaa toimitusketjussa eteenpäin, sen sijaan, että tarkkoja tietoja esimerkiksi tuotteen koostumuksesta täytyy toimittaa.

Seosten käyttötyypit perustuvat loppukäytön käsitteeseen. Mikäli seos sisällytetään toiseen seokseen, sen käyttö jatkuu siihen saakka, että seoksen käyttöikä päättyy esimerkiksi vapautuessaan jätevesiin. Jos teollisuuskäyttöön tarkoitettua seosta sekoitetaan myöhemmin ammatti- tai kuluttajakäyttöön tarkoitettuun seokseen, myös alkuperäisen seoksen katsotaan kuuluvan ammatti- tai kuluttajakäyttöön. Tällöin alkuperäisestä seoksesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myrkytyskeskukselle, koska velvoite on koskenut jo 1.1.2021 lähtien kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja seoksia.

Siirtymäaika edelleen voimassa, mikäli tuotteeseen ei tule merkittäviä muutoksia

Myrkytystietokeskusilmoitusta ei tarvitse tehdä ennen 1.1.2025, jos toiminnanharjoittaja on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesin kemikaalituoterekisteriin ennen käyttötyypeille annettuja soveltamisajankohtia. Jos seoksen koostumus, tuotetunniste tai luokitus muuttuu ennen siirtymisajan päättymistä, ilmoitus on tehtävä ECHAn ilmoitusportaalin kautta.

Ilmoitusvelvollisuus ei aina tarkoita oman ilmoituksen laatimista ja toimittamista

Riippuen roolista toimitusketjussa, velvollisuus toimittaa tietoja myrkytystietokeskukselle on mahdollista toteuttaa myös seoksen toimitusketjun kautta. Tällöin oman ilmoituksen hallintaa ei tarvita, vaan toimitusketjussa aiempi toimija, esimerkiksi seoksen EU-maahantuoja, sisällyttää tarvittavat tuotetiedot ja hallinnoi ilmoitusta kohdemaahan. ECHA ensisijaisesti suosittelee kommunikointia toimitusketjussa, sekä sopimuksen laatimista ilmoitusten ylläpidosta.

Swecolta apua ilmoitusvelvollisuuden selvitykseen, toimittajayhteydenpitoon sekä ilmoituksen laatimiseen ja toimittamiseen

Asiantuntijamme ovat apunasi velvoitteiden selvityksestä niiden toteutusmahdollisuuksiin sekä lähtötietojen keräämisestä myrkytystietokeskusilmoituksen laatimiseen.

Kirsi Wolczkiewicz, kemikaaliturvallisuuden asiantuntija, kirsi.wolczkiewicz@sweco.fi

Ole meihin yhteydessä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.