0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

02/02/2023

Reading time: 3min

LH

Laila Huovinen-Manu

Nettohyötyyn perustuva Swecon biodiversiteettityökalu maksimoi biologisen monimuotoisuuden huomioimisen

kestävä kehitys biodiversiteetti

YK:n luontokokouksessa Montrealissa laadittiin kansainvälinen sopimus luontokadon pysäyttämiseksi. Se ohjaa meitä kaikkia vahvistamaan biodiversiteettiä.

Kuten aiemmasta blogissani kerroin, tarvitaan luontokadon pysäyttämiseen vahvaa yhteiskunnallista sitoutumista etenkin yrityksiltä ja se tarjoaa samalla myös mahdollisuuden synnyttää aivan uudenlaista liiketoimintaa. EU:n ilmastotoimiin osoitetusta budjetista merkittävä osa investoidaan biologiseen monimuotoisuuteen ja luontoon perustuviin ratkaisuihin, mikä tarjoaa monelle yritykselle mahdollisuuden toiminnan ja uusien innovaatioiden kehittämiseen ja pääsyn kilpailtaville markkinoille.

Me Swecolla haluamme toimia kestävänä ja vastuullisena suunnannäyttäjänä. Olemme myös kehittäneet biodiversiteetin nettohyötyyn perustuvan laskentatyökalun. Biodiversiteetin nettohyöty BNG (Biodiversity Net Gain) termiä käytämme kuvaamaan kehityskohteen biologisen monimuotoisuuden kokonaisarvon lisäämisprosessia. ’Nettovoitto’ tarkoittaa erityisesti sitä, että kehityskohde lisää arvoa valmistuessaan, ei laske sitä. Biologisen monimuotoisuuden nettohyöty voidaan saavuttaa sekä paikan päällä hankealueella että sen ulkopuolella tapauskohtaisesti.

Tavoitteenamme on jättää elinympäristö mitattavasti parempaan tilaan biodiversiteetin näkökulmasta kuin se oli ennen rakentamista. Työkalu antaa jokaiselle alueen elinympäristölle ’yksikköarvon’ sen biologisen monimuotoisuuden suhteellisen arvon mukaan. Tämä mahdollistaa hankealueen nykyisen arvon ja kehittämisen tai hallinnan kautta saatavan arvon vertailun.

Swecon biodiversiteettimittaus pisteyttää kriittiset elinympäristöt eri hankealueilta

Työkalulla voidaan toteuttaa hankealueilla biodiversiteettimittaus, jolla hankealueen suunnittelun yhteydessä pyritään maksimoimaan hankealueen luonnonarvojen säilyminen arvokkaimmilla kohteilla. Työkalun avulla hankealueelta tunnistetaan habitaattiyksiköiden määrä hehtaaria kohti, niiden laatu (nykytilan kunto), erityisyys (edustavuus) ja yhteydet muihin habitaatteihin. Rakentamisen jälkeisen habitaattien luomisen arvioinnissa lisäksi kertoimena käytetään habitaatin luomisen vaikeutta eli epäonnistumisen riskiä sekä ajallista kerrointa. Eri kertoimien perusteella hankealueen osat pisteytetään.

Arvokkaimmiksi todetut kohteet pyritään säilyttämään maiseman ja ympäristönhallintasuunnitelman puitteissa ja jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi voidaan perustaa uusia arvokkaita elinympäristöjä lajiston elinvoimaisuuden parantamiseksi ja mahdollisen biodiversiteettiä vähentävän vaikutuksen minimoimiseksi perustuen hankealueelta saatuun tietoon.

Meillä on vielä aikaa muuttaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen suuntaa ja välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset edellyttäen, että teemme oikeita toimia nopeasti ja suuressa mittakaavassa. Aika on suurin haasteemme, sillä seuraavat kymmenen vuotta ovat ratkaisevia.

Me Swecolla luomme edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistämme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Sweco auttaa toiminnanharjoittajia kaikissa biodiversiteettiin liittyvissä kysymyksissä. Kysy lisää myös biodiversiteettityökalustamme. Olethan meihin yhteydessä!

Laila Huovinen-Manu, tiimipäällikkö, teollisuuden ympäristökonsultointi, laila.huovinen-manu@sweco.fi

 

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.