0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

30/05/2023

Reading time: 3min

SW

Saara Wahlberg

VL

Veera Leinonen

Päästötön tulevaisuus vihreän vedyn mahdollisuuksilla – vetytalouden potentiaali valtava

energiamurros energiatehokkuus vihreä siirtymä vihreä vety vetytalous

Vetytaloudesta on ollut paljon puhetta lähiaikoina ja sen uskotaan olevan keino vähentää radikaalisti energiantuotannon, teollisuuden sekä liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Vetytaloudessa uusiutuvaa eli vihreää vetyä hyödynnetään energianlähteenä päästöttömän energiantuotannon mahdollistamiseen.

Vetytalouden potentiaali on valtava – vaatii rohkeita toimenpiteitä lakiuudistukseen sekä tutkimustyöhön

Vetytaloudella on paljon potentiaalia mahdollistaa kestävämpi energiantuotanto. Vuonna 2019 vetyä tuotettiin globaalisti 70 Mt ja 99 % tuotetusta vedystä valmistettiin fossiilisista energianlähteistä. Vedyn kysyntä on myös ollut suuressa kasvussa lähivuosien aikana.

Voidaksemme turvata tulevien sukupolvien mahdollisuuden hyvään elämään, vaatii se radikaaleja muutoksia nykyiseen energiajärjestelmään nopealla aikataululla. Vihreä siirtymä on moniulotteinen prosessi, jossa tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä älykkään siirtymän toteuttamiseksi. Nyt on se hetki, kun Pariisin ilmastosopimus on saatava konkreettisesti käytäntöön. Rahoitus tulee kohdistaa niin että yrityksille on kannattavaa investoida uusiin teknologioihin, osa toteutuksesta voisi tapahtua esimerkiksi verotuksen kautta.  Lisäksi vedyn suuret käyttömahdollisuudet kemianteollisuudessa, kuten biopolttoaineet metanoli ja ammoniakki, sekä hiilen korvaaminen vihreällä vedyllä terästeollisuudessa ovat isossa osassa teollisuuden päästöjen vähentämisessä.

Päättäjiltä vaaditaankin nyt rohkeita lakiuudistuksia muutoksen aikaansaamiseksi ja tutkimustyöhön tulee panostaa toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Energiainfran muutos vaatii paljon resursseja, jotta se pystytään toteuttamaan taloudellisesti sekä riittävän nopealla aikataululla. Tämänhetkisillä toimilla Suomen tavoite olla hiilineutraali 2035 on todella optimistinen. Toimia tarvitaan niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Myös yksilöiden asenteilla on suuri vaikutus vihreän siirtymän onnistumiseen.  Pienilläkin askeleilla kohti 100 % uusiutuvaa energiajärjestelmää on suuri vaikutus, jos toimia on määrällisesti paljon.

Vetyyn varastoitu vihreä energia tasoittaa energian tuotantoa

Tärkeiden uusiutuvien energianlähteiden kuten aurinko– ja tuulivoiman epätasaisuus voidaan ratkaista valmistamalla vetyä veden elektrolyysillä. Aikoina, jolloin sähköä saadaan tuotettua ylimäärin, voidaan ylimääräistä sähköä käyttää vedyn tuotantoon, sillä vedyn varastoiminen on edullisempi tapa kuin sähköenergian varastoiminen akkuihin. Vetyyn varastoitu energia voidaan muuntaa takaisin sähköksi sähköntuotanto määrän ollessa alhainen tai hyödyntää teollisuudessa sekä liikenteen polttoaineena. Vety tasapainottaa sähköjärjestelmää sekä sähkön hintavaihteluita. Vedyntuotannolla on siis tärkeä rooli uusiutuvien energialähteiden epätasaisuuden tasoittamisessa sekä teollisuuden hiilipäästöjen vähentämisessä.

Sweco on mukana useissa vihreää siirtymää tukevissa hankkeissa ja onkin yhteistyössä suomalaisen P2X Solutions Oy:n kanssa suunnittelemassa sekä rakennuttamassa vihreän vedyn tuotantolaitosta Harjavaltaan. Tavoitteena olisi rakentaa laitoksesta 20 megawatin kapasiteetin omaava kokonaisuus. Kyseinen laitos tulee arviolta vähentämään Suomen CO2 -päästöjä jopa 40 000 tonnilla vuosittain, mikä vastaa noin 3900 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Lisäksi Sweco on valittu myös kotimaisen energiayhtiö Helenin ensimmäisen vetylaitoksen suunnittelijaksi. Kyseisen vetylaitoksen olisi tarkoitus hyödyntää Power-to-H2-to-Power teknologiaa, eli käytännössä valmistettu vety voitaisiin muuntaa polttokennojen avulla takaisin sähköksi.

Kirjoittajat Saara Wahlberg ja Veera Leinonen ovat Swecolla parhaillaan kesätyöntekijöinä. Saara on neljännen vuoden kemiantekniikan opiskelija ja Veera opiskelee neljättä vuotta ympäristötekniikkaa LUT-yliopistossa.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.