0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

08/01/2024

Reading time: 2min

EH

Erkki Härö

Power-to-x-teknologia on osa energiamurroksen ratkaisua ja tarjoaa valtavan vientipotentiaalin – Sweco on jo mukana useissa hankkeissa 

energiamurros vihreä siirtymä vetytalous Power-to-x

Power-to-x on yleisnimitys teknologioille, joilla uusiutuvaa sähköä muunnetaan toiseen energiamuotoon, esimerkiksi polttoaineiksi ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Olennainen raaka-aine on vihreä, eli uusiutuvalla sähköllä tuotettu vety. 

Uusiutuvan sähköntuotannon haaste on sen vaihtelevuus. Power-to-x mahdollistaa muun muassa uusiutuvan sähkön varastoimisen vetynä tai jatkojalostettuna synteettisenä polttoaineena.

  • Vety tuotetaan elektrolyysin avulla vedestä tuuli- tai aurinkoenergialla  
  • Vetyä voidaan hyödyntää myöhempänä ajankohtana, jatkojalostaa tai muuttaa takaisin sähköksi

Vetyhankkeita on jo käynnissä

Harjavaltaan on nousemassa Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos. 

  • P2X Solutionsin laitoksen arvioidaan vähentävän Suomen hiilidioksidipäästöjä
    40 000 tonnilla vuosittain 
  • Tuotantoprosessissa sivutuotteina syntyvät happi ja lämpö käytetään hyväksi alueen muussa teollisuudessa 
  • Laitoksen odotetaan aloittavan tuotannon vuonna 2024

 Sweco on valittu suunnittelemaan myös kymmeniä muita eri vaiheissa olevia power-to-x hankkeita. 

Tähtäin maailmalle

Power-to-x:llä ja vedyllä on merkittävä rooli vihreän siirtymän toteutumisessa. Niiden avulla Suomi voi päästä kunnianhimoisiin päästötavoitteisiinsa, mutta mahdollisuudet ovat vielä laajemmat: 

Toimiva vetytalous ja -ratkaisut voivat olla Suomelle sekä osaamis- että tuotepohjainen vientivaltti. Kuten aina, matkalla voi tulla vastaan kuoppia, mutta pitkällä aikavälillä olen vakuuttunut, että vedyllä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hallinnassa. Ratkaisuille on kysyntää ympäri maailmaa.

Erkki Härö, Energy transformation driver, erkki.haro@sweco.fi

 

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.