0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

05/05/2023

Reading time: 6min

EL

Eeropekka Lehtinen

MR

Mikko Raninen

Laadukkaalla pyöräpysäköinnillä tärkeä rooli onnistuneessa pyörämatkassa

kestävä kehitys kestävä liikkuminen pyöräily kaupunkipyörät

Laadukas infrastruktuuri on avainasemassa, kun siirrymme kävellen tai pyörällä paikasta toiseen. Suomessa kestävän liikenteen edistäminen näkyy erinomaisesti uusina laadukkaina pyöräilyväylinä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja lisäävät pyöräliikenteen houkuttelevuutta. Useat kunnat ja kaupungit ovat laatineet pyöräliikenteelle tavoitteelliset pääverkot, jotka asettavat laatutasotavoitteet pitkäjänteiselle kehittämiselle ja varmistavat, että tärkeimpiä kohteita yhdistää riittävän laadukkaat pyöräliikenneyhteydet.

Onnistuneen pyörämatkan näkökulmasta on myös olennaista, mitä tapahtuu matkan alussa ja lopussa, eikä ainoastaan niiden välillä. Arkipyörämatka alkaa usein taloyhtiöiden kellaritiloista, jotka voivat olla ahtaita ja sijaitsevatkin ehkä useamman oven ja portaikon takana. Pyörämatkan päättyessä täytyy etsiä paikka, johon pyörän saa turvallisesti lukittua, jotta pyörä säilyy tallessa.

Olemme Swecolla olleet mukana merkittävissä pyöräpysäköinnin hankkeissa viimeisen vuoden aikana. Laadimme Turkuun ja Tampereelle koko kaupungin kattavat pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmat. Yleissuunnitelmat ovat tärkeitä suunnitelmia, sillä niiden avulla pyöräpysäköinnin toteutusta voidaan tehdä systemaattisesti. Parhaimmillaan ne ohjaavat pyöräpysäköinnin toteutusta jopa seuraavat kymmenen vuotta. 

Konkreettisimpana pyöräpysäköinnin parannushankkeena laadimme alkuvuodesta Helsingin kouluille pyöräpysäköintisuunnitelmia. Helsingin kaupunki parantaa pyöräpysäköinnin olosuhteita lisäämällä kouluille 4000 pyöräpaikkaa. Saimme olla selvittämässä nykytilaa ja laadimme toteutussuunnitelmat valituille kouluille. 

”Koulujen pyöräpysäköinnin tila vaihtelee todella paljon, joillain kouluilla ei välttämättä ole lainkaan kelvollista pyöräpysäköintiä. Siitäkin syystä hanke tuntui erittäin merkitykselliseltä” toteaa konsultin projektiryhmää vetänyt kestävän liikkumisen tiimipäällikkö Mikko Raninen. 

Pyöräpysäköinti edistää pyöräliikennettä

Helsingin kaupungin joka toinen vuosi laatimissa pyöräilybarometreissa selvitetään parannuksia pyöräilyn edistämiseksi. Millaisia parannuksia tarvitaan? Vuosina 2016-2022  tärkeimpänä toiveena on ollut se, että pyörien pysäköintipaikat ja -alueet pitäisi olla paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta. Vastaukset antavat ylipäätään vahvan viestin siitä, että pyöräpysäköinnillä on merkittävä rooli pyöräliikenteen kiinnostavuudessa ja edistämisessä. Ihannetilanteessa matkan molemmissa päissä voimme luottaa, että pyörille löytyy varmasti turvallinen pysäköintipaikka.

Sweco on laatinut pyöräpysäköintisuunnitelmia aina strategisista koko kaupungin kattavista yleissuunnitelmista tarkkaan toteutussuunnitteluun. Olemme esimerkiksi suunnitelleet Helsingin juna- ja metroasemille uutta laadukasta pyöräpysäköintiä, jossa näkyy vahvasti HSL:n keltamusta pyöräilybrändi. Laadimme Turun kaupungille pyöräpysäköinnin yleissuunnitelman, joka antaa eväät pyöräpysäköinnin pitkäjänteiselle kehittämiselle vielä usean vuoden ajan. Teemme vastaavaa suunnitelmaa parhaillaan myös Tampereen kaupungille.

Näiden lisäksi olemme suunnitelleet pyöräpysäköintiä useisiin kaupunginosiin Helsingissä, selvittäneet potentiaalisimpia liityntäkohteita Itä- ja Länsi-Uudellamaalla liityntämatkojen näkökulmasta ja suunnittelemme paraikaa pyöräpysäköinnin parannustoimia Helsingin kouluille.

Millaisia vinkkejä pyöräpysäköinnin laadukkaaseen toteuttamiseen?

Suunnitellaan pyöräpysäköintiä mihin tahansa, se on tehtävä huolella.

Taloyhtiöissä ja asuinkiinteistöissä tulisi erottaa polkupyörien pysäköinti ja pitkäaikainen säilytys. Toimivia pysäköintiratkaisuja ovat katutasossa olevat pyörävarastot, pihoilla sijaitsevat lukolliset rakennukset tai katetut pyöräpysäköintipaikat ulkona, mielellään näkyvällä ja kameravalvotulla paikalla. Olipa kyseessä pitkäaikainen säilytys tai pysäköinti, telineiden tulee olla aina laadukkaita ja runkolukituksen mahdollistavia. Pyöräpysäköinnin lisäpalvelujen, kuten huolto- ja pesupisteen tulisi olla perusratkaisu kaikissa uusissa kohteissa.

Työpaikkojen pyöräpysäköinti tulee järjestää sisätiloissa, katettuna suojaisalla sisäpihalla tai vähintään lähellä toimipisteen sisäänkäyntiä ja sen tulee olla kaikissa tapauksissa runkolukituksen mahdollistavaa ja mielellään kameravalvottua. Mikäli toimipisteellä on useita sisäänkäyntejä, kannattaa pyöräpysäköintiä järjestää niiden kaikkien yhteyteen. Pyöräpysäköintiä tulee järjestää sekä työntekijöille että mahdollisille asiakkaille tai vierailijoille. Itse pyörätelineiden lisäksi työpaikoilla pitää varmistaa riittävät sosiaalitilat vaatteiden vaihdolle ja peseytymiselle. Pyöräilyn houkuttelevuutta voidaan lisätä tarjoamalla pyöräpysäköinnin yhteydessä yleisimpiä huoltovälineitä ja polkupyörien pesumahdollisuus.

Joukkoliikenteen liityntäpyöräpysäköinti on pitkäkestoista, mikä lisää pyöräpysäköinnin laatutasovaatimuksia. Joukkoliikenneasemien ja -pysäkkien pyöräpysäköinnin tulee olla aina runkolukittavaa ja lähtökohtaisesti katettua. Vilkkaimmilla joukkoliikenneasemilla pysäköinti kannattaa järjestää sisätiloissa, esimerkiksi pyörätallissa. Sisätiloissa oleva pyöräpysäköinnin tulee olla kulunvalvottua ja laatutasoltaan korkeaa. Liityntäpyöräpysäköinnin tulee sijaita aina joukkoliikennepysäkin läheisyydessä, mielellään ennen kohdetta. Tällöin matkaketju pysyy eheänä. Pyöräpysäköinnin näkyvyyttä voidaan lisätä hyödyntämällä esimerkiksi joukkoliikenteen tai kunnan omia brändivärejä. Varsinkin juna- ja metroasemien yleisilmettä kannattaa parantaa pyöräpysäköinnin ympärillä. Se lisää pysäköinnin turvallisuuden tunnetta ja yleistä viihtyisyyttä.

Julkisten alueiden pyöräpysäköinti palvelee useita käyttötarkoituksia. Näitä ovat mm. asiointi, vierailu ja työpäivän aikainen pysäköinti. Julkisten alueiden pyöräpysäköinti palvelee lähtökohtaisesti lyhytaikaista pysäköintiä. Yleisten alueiden pyöräpysäköinnin tulee olla runkolukittavaa ja suosituimmissa kohteissa se kannattaa kattaa. Pyöräpysäköinnin tulee sijaita loogisella ja näkyvällä paikalla, mielellään lähellä kohdetta ajoradan tai pyörätien yhteydessä.

Koulujen pyöräpysäköinti on myös oma lukunsa. Lapsille lyhytkin pyörämatka on seikkailu ja jo tämänkin vuoksi koulujen pyöräpysäköinnin mitoituksessa tulee huomioida riittävä kapasiteetti, vaikka suuri osa lapsista tulisikin kouluun alle kilometrin päästä. Lasten pyörätelineiden tulee olla runkolukittavia ja niissä tulee huomioida pyörien pienempi koko. Pyöräpysäköinnin tulisi sijaita mielellään pihalla tai hyvällä näköetäisyydellä kouluun.

Voimmeko olla apunasi pyöräpysäköinnin ja kestävän liikkumisen suunnittelussa?

Eeropekka Lehtinen, eeropekka.lehtinen@sweco.fi, +358504072836
Mikko Raninen, mikko.raninen@sweco.fi, +358408675912

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.