0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

01/11/2022

Reading time: 4min

EH

Erkki Härö

JV

Juha Vanhanen

Sähkönsäästötalkoot eivät ratkaise pitkän ajan haasteita – tarvitsemme joustavamman energiajärjestelmän

energia sähkö

 

Monessa kodissa mietitään nyt, riittääkö ensi talvena kaikille sähköä ja kuinka paljon siitä joutuu maksamaan. Jotta sähköstä ei tulisi jokatalvinen huolenaihe, energiajärjestelmää kannattaa kehittää älykkäiden kulutuksen ja varastoinnin ratkaisujen avulla.

Viime viikkojen mediaotsikoissa on yksi aihe noussut muiden yläpuolelle: miten energia riittää tulevana talvena. Huoli on aiheellinen – sähkön hinta nousee, eikä sen riittävyydestä ensi talven kulutuspiikkien aikana ole täyttä varmuutta. Kiertäviä sähkökatkojakin on väläytelty.

Julkisuudessa keskustellaan kuitenkin pääasiassa lyhyen aikajänteen ongelmasta. Ensi talvi on vaikea, mutta se ei ole energia-asioissa uusi normaali vaan maailmanpolitiikan aiheuttama poikkeustilanne. Siksi keskustelussa on hyvä katsoa myös pidemmälle. Jotta nyt vallitseva joustamaton tilanne ei toistuisi tulevaisuudessa, kannattaa tarkastella koko energiajärjestelmää ja siihen saatavilla olevia ratkaisuja, jotka helpottaisivat kansalaisia ja yhteiskuntaa laajemminkin.

Joustavassa sähkö- ja energiajärjestelmässä yksilön ei tarvitse miettiä, mihin kellonaikaan hänen kannattaa pestä pyykkinsä tai laittaa astianpesukoneensa päälle. Lämpimään suihkuunkin voi mennä silloin, kun sitä eniten tarvitsee. Älykäs sähköjärjestelmä huolehtii, että paljon sähköä kuluttavat toimet, kuten sähköauton lataus sekä tilan ja käyttöveden lämmitys, tehdään optimaaliseen vuorokaudenaikaan.

Lisää joustoa dataa jalostamalla ja uusilla varastointiratkaisuilla

Sähkö- ja energiajärjestelmän joustavuus syntyy tuotannon, kulutuksen ja energian varastoinnin yhteispelillä. Tulevaisuudessa sähkön tuotanto on näistä kolmesta eniten riippuvainen säästä, kun tuulivoiman osuus sähköjärjestelmässä kasvaa. Vaikka korkeat hinnat luovat energiayhtiöille kannustimen tehdä investointeja uuteen tuotantokapasiteettiin, hinnan vaihtelu tulee jatkossakin olemaan suurta – jollei järjestelmää saada joustavammaksi.

Joustavuutta onkin järkevämpää kasvattaa älykkäillä kulutuksen ja varastoinnin ratkaisuilla. Nämä ratkaisut keskittyvät yhtäältä oikeanlaisen datan keruuseen, jalostamiseen ja tiedolla ohjaamiseen, toisaalta konkreettisiin järjestelmän osiin, kuten energiavarastojen rakentamiseen ja kehittämiseen.

Uusien ratkaisujen avulla energiaa on yhä useammin mahdollista varastoida esimerkiksi vedyn muodossa tai akkuihin. Akkuteknologiaa voi hyödyntää sekä suoraan energiajärjestelmään kytkettynä että esimerkiksi sähköautoissa olevan akkukapasiteetin kautta. Akkujen avulla sähköverkossa pystyy liikuttamaan isojakin tehomääriä, mutta toisaalta akut eivät ole kovin hyviä säilömään energiaa pidempiä aikoja. Siihen tarkoitukseen vety on parempi ratkaisu. Kun sähköstä valmistetaan vetyä, se tuo järjestelmään lisää puskuria yllättävien heilahtelujen varalle.

Älykkäät järjestelmät tasoittavat energiankulutuksen piikkejä

Energian kulutuksessa joustavuuden lisääminen puolestaan edellyttää älykkäitä ratkaisuja, jotka ohjaavat kotitalouksien tehonkulutusta tasaisemmaksi ja kulutus- sekä hintapiikkien ulkopuolelle – eli tyypillisesti muualle kuin arkiaamuihin sekä iltoihin neljän ja seitsemän välillä. Tällaisia ratkaisuja on jo tarjolla, mutta toistaiseksi digitalisaatio on energia-alalla keskimäärin edennyt melko verkkaisesti. Vielä tällä hetkellä energiajärjestelmää ohjataan useammin kellolla kuin älyllä.

Älykkäillä ja oppivilla ohjaus-, mittaus- ja säätöjärjestelmillä olisi mahdollista ohjata sähkönkulutusta suotuisille kellonajoille ilman, että ihmisten tarvitsee siitä itse kantaa huolta tai edes huomata koko asiaa. Kotitalouksien eniten energiaa kuluttavat toimet kuten tilojen ja veden lämmitys sekä sähköauton lataus voitaisiin hyvinkin tehdä näiden järjestelmien avustuksella – sen sijaan, että ihmiset ajetaan säästöjen toivossa ottamaan minuutin mittaisia suihkuja.

Toki on aina viisasta valita energiatehokkaita laitteita ja välttää turhaa kulutusta, mutta vastuu energian saatavuudesta ei voi olla yksinomaan kuluttajan harteilla. Maamme energiajärjestelmää kannattaakin jatkossa kehittää siihen suuntaan, ettei se sanele ehtoja ihmisten käyttäytymiselle tai kurjista poikkeustilanteessakaan ihmisten elämää rajoituksilla ja katkoilla.

Erkki Härö, Energy Transformation Driver, Sweco
Juha Vanhanen, Director, Energy and Industrial Ecosystems, Gaia Consulting Oy

Gaia on osa Swecoa.

Blogi on julkaistu alunperin Tekniikka & Taloudessa 7.10.2022.