0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

29/01/2024

Reading time: 2min

IV

Iida Vakkuri

Suomella on kaikki edellytykset vihreän siirtymän edistämiseen

kestäväkehitys vihreä siirtymä

Vihreä siirtymä on Suomelle valtava voimavara ja mahdollisuus. Se on paitsi välttämättömyys ilmaston­muutoksen torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, mutta myös työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen luova talouden veturi.

Vihreä siirtymä tehdään yhdessä

Suomalaiset kaipaavat kuitenkin aiheeseen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Swecon toteuttaman kyselyn mukaan aihe koetaan vaikeaselkoiseksi. Lisäksi jopa kolmasosa suomalaisista sanoo, ettei ole luottavainen vihreän siirtymän toteutumiseen.

”Suomalaiset suhtautuvat vihreään siirtymään ristiriitaisesti, paljastaa marraskuussa 2023 tekemämme kysely. Jopa kolmasosa suomalaisista kertoo, ettei ole luottavainen vihreän siirtymän toteutumiseen. Puolet suomalaisista pitää kuitenkin vihreän siirtymän toteutumista välttämättömänä ja 82 % arvioi vihreän siirtymän hyödyttävän suomalaista yhteiskuntaa”, kiteyttää Iida Vakkuri, Swecon vastuullisuusjohtaja

Vaikeaselkoisuuden lisäksi yksi ongelma on siinä, että ymmärrys vihreästä siirtymästä on liian kapea-­alainen. Sen katsotaan kattavan lähinnä teollisuuden ratkaisuja ja energiamurrosta. Kuitenkin siihen kuuluu myös rakentami­sen ja infrastruktuurin kiertotalous ja resurssitehokkuus, muuntorakentaminen, energiatehokkaat ratkaisut sekä ilmastonmuutokseen sopeutuva kaupunkisuunnittelu ja biodiversiteettiä vahvistava kaavoitus. Se on myös kes­tävää kaupunkikehitystä, ketterää julkista liikennettä, energiatehokasta asumista ja luonnon monimuotoisuuden tukemista.

Vihreä siirtymä on siis jo käynnissä monilla aloilla. Se vah­vistaa Suomen kriisinkestävyyttä ja tuo yhteiskunnallista vaurautta ja vientituloja.

Meidän täytyy tukea tätä kehitystä ja samanaikaisesti tuot­taa aiheesta uutta tietoa ja luoda mahdollisuuksia vireälle kansalaiskeskustelulle. Vain siten voimme edistää vihreää siirtymää ja luoda uutta kestävää kasvua.

Meillä on siihen kaikki edellytykset.

Iida Vakkuri, vastuullisuusjohtaja, iida.vakkuri@sweco.fi

 

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.