0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

10/03/2022

Reading time: 3min

KN

Kari Nöjd

EP

Eetu Partala

Tietomalliin integroitu hiilijalanjälkilaskuri ohjaa rakennesuunnittelua alusta asti

kestävä kehitys hiilijalanjälki ilmastoteot

Hiilijalanjälki on noussut yhdeksi asiakkaidemme tärkeimmistä tavoitteista kustannus- ja laatutekijöiden rinnalle. Kestävän kehityksen edelläkävijänä Sweco kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi, ja erillisen palvelun sijaan hiilijalanjälkiohjaus on meillä osa rakennesuunnittelua.

Rakennesuunnittelijamme kiinnittävät huomiota rakenneratkaisuissa kaikkiin niihin tavoitteisiin, joita asiakkaamme arvostavat. Pitkään pääpaino on ollut aikatauluissa, budjetissa, laadussa ja turvallisuudessa, mutta nyt listalle on noussut myös hiilijalanjälki.

Rakennesuunnittelija huolehtii hiilijalanjälkilaskennasta

Hankkeissa on usein mukana erillinen elinkaarikonsultti, ja mekin tarjoamme tätä osaamista hankkeisiin myös jatkossa. Vähähiilisyyden ohjauksessa on kuitenkin tärkeää, että kaikilla suunnittelijoilla on kyky tuottaa parhaat ja vähäpäästöisimmät ratkaisuvaihtoehdot omalla vastuualueellaan. Runko- ja rakenneratkaisuista päättävän rakennesuunnittelijan on luontevaa tiedostaa, ymmärtää ja tuoda eri ratkaisujen päästövaikutukset osaksi päätöksentekoa.

Emme kauppaakaan hiilijalanjälkilaskentaan uutta lisäpalvelua tai työkalua, vaan olemme integroineet hiilijalanjälkiohjauksen osaksi rakennesuunnittelua. Kehitimme ensimmäisenä toimijana rakennesuunnittelijoiden arkeen päästölaskurin.

Integroimme tietomallinnusohjelmaan lisäosan, jonka avulla suunnittelijamme näkevät automaattisesti jokaisen rakenneratkaisun materiaalien päästövaikutukset. Siksipä kun meiltä pyydetään perjantaiksi kolmen eri runkoratkaisun suunnitelmat, pystymme esittämään maanantaina suunnittelukokouksessa myös eri runkoratkaisujen hiilijalanjäljet.

Toimintamallimme ansiosta valmius hiilijalanjälkiohjaukseen on mukana rakennesuunnittelussa ihan alkumetreiltä asti, jolloin vaikutusmahdollisuudet hiilijalanjälkeen ovat suurimmat. Tämä ei onnistuisi ilman parametristä suunnittelua. Sen etuna on, että tietomalli voidaan luoda niukoillakin lähtötiedoilla, ja kun tiedot tarkentuvat, ne päivitetään tietomalliin reaaliajassa.

Toimivaa ja kokonaiskestävää rakennetekniikkaa

Mallinnusohjelmistoon integroimamme lisäosa ”opettaa” rakennesuunnittelijoitamme huomaamaan joka päivä, minkälaisia vaikutuksia eri rakennevalinnoilla on rakennuksen hiilijalanjälkeen. Suunnittelijamme näkevät samassa näkymässä rakennuksen tietomallin ja päästövaikutukset kokonaisuutena ja rakenneosa kerrallaan. Hyödynnämme Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön Rakentamisen päästötietokantaa.

Koska yhdistämme hiilijalanjälkilaskentaan rakennesuunnittelijan ammattiosaamisen, pystymme esittämään asiakkaillemme pelkkien lukujen sijaan valintojen konkreettiset syy-seuraussuhteet. Se varmistaa, että valitut rakenteet eivät ole ainoastaan vähäpäästöisiä, vaan toteutuskelpoisia, standardien mukaisia ja helposti ylläpidettäviä. Runkoratkaisujen valinnassa ei siis harhauduta osaoptimointiin, vaan otetaan huomioon kaikki asiakkaalle tärkeät tavoitteet.

Hiilijalanjälki ohjaa koko suunnitteluprosessia

Kun puhumme päästölaskennasta, emme tarkoitakaan suunnittelun loppuvaiheessa toteutettavaa ilmastoselvitystä, joka tullaan pian tarvitsemaan rakennusluvan liitteeksi. Silloinhan todetaan vain nykytilanne, mutta tietoa ei käytetä aktiivisesti hankkeen ohjaamiseen. Meille päästölaskenta on suunnittelua ohjaava työkalu, jonka tavoitteena on vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin hankkeen alusta alkaen. Päästöohjauksen avulla yleisten rakenneratkaisujen päästövaikutuksista edetään vähitellen eri valmistajien tuotteiden päästökertoimiin, jolloin laskenta on oikeellisempaa ja tarkempaa kuin yleisiä kertoimia käyttämällä.

Samalla pääsemme takaisin parametrisen suunnittelun hyötyihin. Tietomallia rikastetaan uusilla tiedoilla ja yksityiskohdilla koko suunnittelun ajan. Jos esimerkiksi ensimmäisessä suunnittelukokouksessa huomataan, että rakennuksen alapohja tuottaa 50 prosenttia rakennuksen päästöistä, voimme etsiä vähäpäästöisemmän runkoratkaisun tai kirittää vähäpäästöisyyttä päästöjä muilla valinnoilla. Myöhemmin päätöksenteossa arvioidaan eri tuoteosavalmistajien tuotteiden päästövaikutuksia ja valinnat päivitetään tietomalliin.

Ei olekaan pelkkää puhetta, että tiedolla johtaminen todella merkitsee parempia päätöksiä.

Kirjoittajat Kari Nöjd, teknologiapäällikkö, kestävä kehitys, Sweco & Eetu Partala, teknologiajohtaja, Sweco

Haluatko kuulla asiasta lisää?