0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

25/05/2022

Reading time: 2min

PL

Petri Lamberg

Tuulivoimaa ja vihreää vetyä – tulevaisuuden sähkö varastoidaan ja hyödynnetään fiksusti

kestävä kehitys tuulivoima energia ympäristö

Kuka olisi uskonut pari vuosikymmentä sitten, että tuulivoiman rakentaminen ilman tukia voisi joskus kannattaa. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Tuulivoiman tarve ja kapasiteetti kasvavat ja rakentaminen kiihtyy. Uutta rakennetaan kaupallisin edellytyksin ja uusimmat tuulivoimalat on jo rakennettu kokonaan ilman valtion tukea.

On ennustettu, että tänä vuonna tuulivoima kasvaa yleisimmäksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa. Jo nyt tuulivoiman huipputehon kapasiteetti on yli 3000 MW ja vuoden loppuun mennessä rakenteilla olevan kapasiteetin myötä tuulivoimakapasiteetti nousee 5000 MW:iin. Suunta on selkeä.

Vaikka tuulivoima on yksi taloudellisimmista tavoista lisätä uusiutuvaa energiaa, kasvu tuo mukanaan myös haasteita.

Tuulisähkön tarjonta ja kysyntä eivät aina vastaa toisiaan. Tuulisähkö tuotantokapasiteetin ollessa korkealla, sähkön hinta laskee, kysyntä kasvaa ja varastointi on mahdollista. Vedyn tuotanto tuulivoimalla sähkön hinnan ollessa alhainen on siis perusteltua.

Kysynnän ja tarjonnan lisäksi haasteena on, miten varastoimme ja hyödynnämme järkevästi vihreällä tuulivoimalla saatavaa sähköä. Yksi ratkaisu on vihreän vedyn tuottaminen, jossa veden elektrolyysillä mahdollistetaan vedyn sähkökemiallinen valmistus.

Edullista tuulisähköä hyödynnetään myös vesivarantojen lämmitykseen ja kaukolämmön tuotantoon.

Valjastamme osaamisemme energiamurroksen ja kestävän teollisuuden ja yhteiskunnan ratkaisuiksi. Meiltä löytyy vahvaa asiantuntemusta niin tuulivoimahankkeiden kehitykseen, luvitukseen kuin työmaiden erinäisiin valvontatehtäviin. Teemme suunnittelua vihreän vedyn tuotantolaitoksille ja lämpövarastojen suunnitteluun aina hankekehityksestä laitosten toteutukseen asti.

 

Petri Lamberg, energia-asiantuntija, osastopäällikkö, Sweco

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.