0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

08/05/2023

Reading time: 3min

MV

Markku Varis

Vastuullisen ja resilientin yhteiskunnan saavuttaminen kaipaa ratkaisukeskeisyyttä ja kokonaiskuvaa 

kestävä kehitys energiamurros resilienssi vihreä siirtymä

Lähdetään hakemaan tähän ratkaisua. Toivon, että monia yhteiskuntaamme askarruttavia kysymyksiä lähestyttäisiin näin. Asiantuntijat ovat varoittaneet, etteivät nykyiset toimet riitä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteessa pysymiseen. Euroopassa yli vuoden kestänyt sota on tehnyt ajankohtaiseksi yhä useampia riskejä. Suomessa hiilinielujen määrä on kutistunut, sähkönkulutus kasvaa ja vihreää siirtymää vauhdittava EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä ohjaa investointipäätöksiä. 

Toistan: lähdetäänkö hakemaan ratkaisua? Sitä Swecon 20 000 asiantuntijaa tekee vuosittain 120 000 projektissa ympäri maailman. Teemme tietenkin omalla tontillamme osamme: Suomessa olemme hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Suomessa käyttämästämme energiasta uusiutuvaa oli viime vuonna jo 68 prosenttia. 

Asiantuntijaorganisaationa haemme vaikuttavimpia ratkaisuja asiakasprojekteissa. Ne tukevat yhteiskuntamme kestävää kehitystä esimerkiksi rakennuttamalla resurssitehokkaita ja kestäviä rakennuksia, kehittämällä uusiutuvaa energiaa, vähentämällä kaupunkien ja teollisuuden ilmastovaikutuksia sekä turvaamalla luonnon monimuotoisuutta. 

Meille ratkaisun hakeminen tarkoittaa sitä, että tuomme pöytään tutkittuun ja koettuun tietoon, osaamiseen ja dataan perustuvaa kokonaisvaltaista näkemystä hankkeen ympäristö-, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Kompleksisessa maailmassa autamme priorisoimaan ja tekemään asioita oikeassa järjestyksessä. 

Tuotamme ratkaisuja energiamurrokseen ja teollisuuden vihreään siirtymään. Teknologiateollisuus on arvioinut, että Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi teollisuudelta odotetaan 6–8 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästövähennyksiä. Suunnittelemme hajautettuja energiajärjestelmiä, uusiutuvan energian varastointitapoja ja siirtoverkostoja sekä power-to-x-teknologiaa. Hyviä esimerkkejä ovat vedyntuotannon ja -jatkojalostuksen pilotointi Helenin kanssa ja P2X Solutionsin Harjavallan vetylaitos. 

Tuotamme ratkaisuja kestävään rakentamiseen ja kaupunkialueiden resilienssiin. Maailmanpankin mukaan luonnonkatastrofien kaupungeille aiheuttamat kustannukset voivat vuoteen 2030 mennessä nousta 250 miljardista 314 miljardiin dollariin. Suunnittelemme kustannuksiltaan ja materiaaleiltaan resurssitehokkaita ja muuntojoustavia rakennuksia, autamme hallitsemaan sään ääri-ilmiöitä ja varmistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Hyvä esimerkki on Järvenpään uusi puurunkoinen kampusrakennus 

Tuotamme ratkaisuja kestävään ja toimivaan infraan sekä vähäpäästöiseen ja älykkääseen liikennejärjestelmään. Olemme mukana Suomen raitiotie- ja ratahankkeissa, edistämme päästöttömiä liikkumismuotoja kaupungeissa, nostamme infrahankkeiden kiertotalousastetta ja tuemme kaupunkikehitystä toimivalla infralla. Hyvä esimerkki on Tampereen ratikka. 

Tuotamme ratkaisuja asiakkaidemme vastuullisuus- ja kestävyystekojen määrittelyyn. Konsultoimme yrityksiä, organisaatioita ja taustajärjestöjä vastuullisuusstrategioissa ja hiilitiekartoissa, tarjoamme kestävän kehityksen erillispalveluita ja autamme vauhdittamaan etenemistä. Hyvä esimerkki on työeläkeyhtiö Varman ja Elon omistaman Vantaan Valon vastuullisuusohjelma. 

Suunnitteluratkaisuilla lisäämme yhteiskunnan, kaupunkien ja arjen elinympäristöjen resilienssiä ja tuotamme hyvää monella eri osa-alueella. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden hallinta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito tukevat kaupungeissa ihmisten hyvinvointia. Energiamurroksen kehittäminen vähentää riippuvuutta keskitetystä energiantuotannosta, mikä tietää hyvää ympäristölle ja tasavertaiselle energian saatavuudelle. 

Ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan vaatimukset muuttuvat, joten ratkaisuiden on myös joustettava ja muuntauduttava ajassa. Positiivinen muutosvoima vaatii kokonaisvaikuttavuutta, -näkemystä ja yhteistyötä. Meidän on motivoitava ja innostettava ihmisiä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita toimiin. Siten haemme yhdessä ratkaisua, joka päivä ja jokaisessa projektissa. Sillä jokaista näistä projekteista tarvitaan: niin kokonaisuutta eteenpäin vieviä isoja tekoja, kuten merituulipuistoon kytkeytyvä energianvarastointijärjestelmä, kuin tietoisuutta lisääviä pieniäkin, kuten taloyhtiön maalämpöremontti. Asenne yhdistää ja ratkaisee!  

 Markku Varis, Maajohtaja, Sweco