0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Datakeskus – kaikki palvelut saman katon alta esiselvityksestä käyttöönottoon  

Datakeskusten yhteiskunnallista merkitystä korostaa kasvaneet tarpeet suurteholaskennalle, tekoälyn hyödyntämiselle ja datan varastoinnille.

Konesalien suunnittelussa toimintavarmuus ratkaisee, ja siksi kaiken tekniikan on toimittava muuntojoustavasti yhdessä. Me Swecolla huolehdimme kokonaisvaltaisesti siitä, että tila-, rakenne- ja talotekniikkaratkaisut tukevat datakeskuksen energiatehokkuutta. Varmistamme, että datakeskuksesi vastaa vauhdilla kasvavan digitaalisen maailman vaatimuksiin.

Valitse datakeskushankkeeseen monialainen huipputiimi

 Sweco tarjoaa datakeskuksiin Suomen ainoan poikkitieteellisen ja kokonaisvaltaisen suunnittelutiimin. Yhdistämme hankkeissa joustavasti projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan sekä arkkitehtisuunnittelun, talotekniikan ja rakennetekniikan parhaan osaamisen. Tiukassa aikataulussa on helpompi pysyä, kun kaikki tarvittavat datakeskuksen palvelut löytyvät saman katon alta.  

Olemme olleet mukana useissa datakeskushankkeissa viimeisen kymmen vuoden aikana.

Datakeskuksen projektinjohto, rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme datakeskushankkeisiin yksilöllisesti räätälöityjä projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, jotka vastaavat tarpeisiisi ja tavoitteisiisi. Huolehdimme datakeskushankkeesta alusta loppuun; esiselvitysvaiheesta aina käyttöönottoon saakka toimien samalla tinkimättömänä edunvalvojanasi. 

Suunnittelun johtamisella varmistamme, että tavoitteesi tilaajana ohjaavat suunnittelua alusta alkaen. Yhteensovitamme hankkeen eri osapuolten tarpeet ja huolehdimme siitä, että suunnittelun lähtötiedot ovat kaikkien saatavilla.  Varmistamme myös, että suunnitelmat ovat riittävän tarkkoja ja jatkuvasti kaikkien osapuolten käytettävissä. 

Talotekniikka-asiantuntijamme huolehtivat, että tekninen toteutus vastaa suunnitelmia ja asetettuja laatuvaatimuksia. Erityisosaamistamme ovat erilaiset datakeskuksen turvallisuuden varmistavat hankkeet. 

Datakeskushanke käynnistyy perusteellisilla esiselvityksillä

Datakeskushanke käynnistyy perusteellisilla esiselvityksillä

Olemme tukenasi datakeskuksen sijainnin määrittämisessä ja rakentamisen elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioinnissa jo hankkeen alkuvaiheessa. Toteutamme tonttitutkielmia ja sijaintipaikkaselvityksiä, joissa otamme huomioon olemassa olevat tilat sekä käytettävissä olevan talotekniikan ja infrastruktuurin, kuten valmiin kaukolämpöverkon ja sähköverkon runkolinjat.  

Nopean etenemisen varmistamiseksi osallistumme neuvotteluihin sekä energia- ja sähköyhtiöiden että rakennusvalvonnan kanssa. Tarjoamme myös kustannus- ja hiilijalanjälkivertailuja eri vaihtoehdoille sekä virtauslaskennan palveluita (CFD).  

Ficolon julkisivu

Konesalin suunnittelu

 Datakeskuksen layout- ja tilasuunnittelu perustuu syvälliselle ymmärrykselle konesalien laitteista, rakenteista ja tekniikasta. Arkkitehtimme tekevät luonnossuunnitelmat konesaleista, tiloista ja laiteräkkien sijoittamisesta, jonka jälkeen rakenne- ja talotekniikan asiantuntijamme syventyvät tarkempaan suunnittelutyöhön. Yhteistyöllä varmistamme urakoiden laskenta-aineiston nopean ja tehokkaan kokoamisen. 

Huomioimme yleis- ja esisuunnittelussa tarkasti tavoitteesi ja toimintamallisi. Lisäksi avustamme ulkomailla suunnitellun laitoksen lokalisoimisessa suomalaiseen lainsäädäntöympäristöön. Tavoitteenamme on taata sujuva ja toimiva konesalien suunnitteluprosessi, joka täyttää odotuksesi ja soveltuu suomalaisiin olosuhteisiin. 

Nopeatempoinen datakeskussuunnittelu

Nopeatempoinen datakeskussuunnittelu

Swecon datakeskushankkeissa työskentelee konesaleihin erikoistunut arkkitehti-, talotekniikka- ja rakennesuunnittelutiimi. Suunnittelijamme toimivat tehokkaasti yhdessä, mikä nopeuttaa päätöksentekoa ja mahdollistaa tiukan aikataulun. Eri tekniikkalajit sovitetaan huolellisesti yhteen suunnittelun jokaisessa vaiheessa. 

 Laajojen resurssiemme ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti mahdollisiin muutoksiin. Suunnitteluratkaisujamme voidaan muokata myös rakentamisen aikana, kun datakeskuksen loppukäyttäjän vaatimukset tarkentuvat. Tarjoamme tukea projektin etenemiselle paitsi 3D-mallinnuksen myös visuaalisen kustannus- ja aikatauluseurannan avulla. Näin varmistamme, että datakeskushankkeesi etenee tehokkaasti. 

Datakeskuksen käyttöönotto

 Takaamme datakeskuksen toimintavarmuuden valitun vikasietoisuusluokan (Tier 1–4) mukaisilla suunnitteluratkaisuilla. Suunnittelemme tyypillisesti konesalin varavoima- ja UPS-järjestelmät kahdennettuina, ja sähkönsaanti voidaan varmistaa kantaverkosta useammasta suunnasta. Useilla asiantuntijoillamme on urakointitaustaa, mikä tukee suunnitteluratkaisujen toteutettavuutta. 

Toimiva rakennusautomaatio on tekniikkaprosessin sydän. Varmistamme koeajoilla ja testauksilla kaikkien datakeskuksen kriittisten järjestelmien toiminnan. Saat meiltä myös rakennustöiden ja talotekniikan valvonnan sekä käytönaikaiset jatkuvat palvelut datakeskuksen suorituskyvyn varmistamiseen.  

Datakeskuksen jäähdytys

 Datakeskuksen jäähdytys on merkittävä osa sen toimintaa, sillä konesalien laitteet tuottavat suuren määrän lämpöä. Jäähdytysjärjestelmän tehokkuus vaikuttaa suoraan laitteiston suorituskykyyn ja energiankulutukseen. Datakeskusten jäähdytyksen suunnittelussa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten laitteiden lämpökuorma, konesalin koko ja ilmanvaihto. 

Datakeskusten arkkitehtisuunnittelu

Pääsuunnittelijamme varmistaa, että datakeskukselle löytyy optimaalinen sijainti, ja että hankkeessa saavutetaan toimiva, kestävä, energiatehokas ja viimeistelty lopputulos.  

Suunnitteluprosessin aikana ylläpidämme koko suunnitteluryhmän yhteishenkeä ja varmistamme aikataulujen noudattamisen aktiivisella läsnäolollamme. Saat meidän kauttamme myös datakeskuksen sisätilojen, kuten toimistojen, sisustussuunnittelun.   

Varmista kanssamme, että datakeskuksesi suunnittelussa otetaan huomioon kaikki olennaiset näkökulmat aina toiminnallisista vaatimuksista visuaaliseen ilmeeseen. 

Datakeskuksen projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut

Projektia pitää johtaa siten, että lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita, pysyy budjetissa ja on valmis käyttöönotettavaksi sovittuna ajankohtana. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan vahvaa projektinjohto- ja rakennuttamisosaamista. Osaamisemme kattaa koko projektin elinkaaren – suunnitteluvaiheesta aina valmiin datakeskuksen käyttöönottoon.

Tutustu projektinjohto ja rakennuttamispalveluihin

Datakeskusten rakennesuunnittelu


Suunnittelemme uudisrakennuksia ja muokkaamme olemassa olevia kiinteistöjä konesalikäyttöön. Käytämme monipuolisesti ja kustannustehokkaasti erilaisia materiaaleja ja runkoratkaisuja. Meiltä löytyy laajaa osaamista betoni-, teräs- ja puurakenteiden suunnittelussa.
 

Teemme perusteellisia selvityksiä ja tutkimuksia olemassa olevista kiinteistöistä arvioiden rakenteiden kantavuudet ja niiden soveltuvuuden datakeskuskäyttöön. Kokenut tiimimme huomioi kaikki konesalien erityispiirteet, kuten ripustukset, läpiviennit, kuormat ja mahdolliset turvaluokitusvaatimukset. Tarjoamme myös konepaja- ja tuoteosasuunnittelupalveluita, jotta voimme vastata monipuolisesti asiakkaidemme tarpeisiisi. 

Datakeskusten talotekniikkasuunnittelu

Kustannustehokkaan datakeskuksen toteuttaminen vaatii älykkäitä talotekniikkaratkaisuja, jotka perustuvat muuntojoustavaan ja modulaariseen sähkönjakeluun sekä energiatehokkaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja hukkalämpöjen talteenottojärjestelmiin, jotka laajenevat tarpeen mukaan.  

 Suunnittelemme konesaleihin innovatiivisia vapaajäähdytys- ja vesijäähdytysratkaisuja. Lisäksi tarjoamme kattavat palvelut datakeskusten rakennusautomaation, valvontajärjestelmien ja kaasusammutusjärjestelmien suunnitteluun, jotta varmistamme, että koko talotekniikkakokonaisuus tukee datakeskuksesi optimaalista toimintaa. 

Kestävä datakeskus  

Kestävät datakeskukset ovat merkittävä osa nykyaikaista teknologiainfrastruktuuria, kun pyrimme vastaamaan alati kasvavaan digitaaliseen tiedonkäsittelytarpeeseen.   

Me Swecolla edistämme datakeskusten kestävyyttä monipuolisilla energiatehokkuusratkaisuilla, uusiutuvan energian käytöllä, tehokkailla jäähdytysmenetelmillä sekä resurssien optimaalisella käytöllä.  

Suunnittelemme kestävät datakeskukset pitkäikäisiksi ja joustaviksi siten, että ne kykenevät vastaamaan teknologisen kehityksen muutoksiin ja kasvaviin kapasiteettitarpeisiin. 

Useimmin kysytyt kysymykset datakeskuksista – tutustu!

Kuinka paljon sähköä datakeskukseen tarvitaan?

Datakeskukset käyttävät merkittävän määrän sähköä laitteisiin, jäähdytykseen sekä muihin toimintoihin. Sähkön tarve riippuu monista tekijöistä, kuten laitteiston määrästä, tehokkuudesta, jäähdytyksestä ja yleisestä infrastruktuurista. Datakeskuksen sähköntarve tulee aina määrittää ja laskea tapauskohtaisesti. 

Miten datakeskuksen toiminta vaikuttaa ympäristöön?

Datakeskusten ympäristövaikutukset voivat liittyä muun muassa energiankulutukseen, jäähdytykseen, jätehuoltoon ja päästöihin. Ympäristöystävällisiä käytäntöjä ovat esimerkiksi uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuuden optimointi, jätekierrätys ja ympäristöystävälliset jäähdytysratkaisut. 

Miten datakeskus pidetään riittävän viileänä?

Datakeskuksissa käytetään jäähdytysjärjestelmiä varmistamaan laitteiston optimaalinen lämpötila. Tämä voi sisältää ilmastoinnin, jäähdytysyksiköitä, nestemäistä jäähdytystä tai muita kehittyneempiä jäähdytysratkaisuja.  

 Tehokkuutta parannetaan myös optimoimalla ilmavirta, sijoittamalla laitteet oikein ja hyödyntämällä lämpötilan hallintaan suunniteltuja rakenteita. 

Stefan Vara

Arkkitehtisuunnittelu

Iikka Ylihärsilä

Rakennesuunnittelu

Jussi Alilehto

LVI-suunnittelu

Juuso Kohvakka

Sähkösuunnittelu

Juuso Erkkilä

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.